Kontakti

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 2019./2020.m.g. pedagogi

Aija Grīvane – vizuālas mākslas skolotāja

Sandra Eisaka – ģeogrāfijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja

Dana Ivanova – angļu valodas skolotāja, 10.c klases audzinātāja

Inta Robalde – Latvijas un pasaules vēstures, vācu valodas skolotāja, 11.c klases audzinātāja

Anita Rūtenberga – psiholoģijas skolotāja, 12.a klases audzinātāja

Sandra Bērziņa – ekonomikas skolotāja, 12.c klases audzinātāja

Ina Tenberga – krievu valodas skolotāja

Dana Kalašņikova – kulturoloģijas skolotāja

Evita Ņikonova – matemātikas skolotāja, 10.a klases audzinātāja

Dace Ignaša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ināra Pirvica – mūzikas skolotāja

Ligita Boginska – matemātikas skolotāja

Ineta Pugoviča – ķīmijas skolotāja

Daiga Krēķe – bioloģijas skolotāja

Guntars Ēcis – fizikas skolotājs

Nauris Varņeckis – informātikas skolotājs

Una Grīnberga – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, politikas un veselības mācības skolotāja, 7./9.klases audzinātāja

Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Anita Rūtenberga
Psihologs Zinta Linde
Bibliotekārs Una Grīnberga

Saziņai – e- klase un elektroniskais pasts: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālrunis/fakss:

26525288- direktore;

63232206– lietvede;

E-pasts:

vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv


Skatīt lielāku karti