Kontakti

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 2018./2019.m.g. pedagogi

Aija Grīvane – latviešu valodas un literatūras, vizuālas mākslas skolotāja, 8.un 9.klases audzinātāja

Sandra Eisaka – ģeogrāfijas, matemātikas skolotāja, 10.a klases audzinātāja

Inta Robalde – Latvijas un pasaules vēstures, vācu valodas skolotāja, 10.c klases audzinātāja

Anita Rūtenberga – psiholoģijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja

Sandra Bērziņa – ekonomikas skolotāja, 11.c klases audzinātāja

Ina Tenberga – krievu valodas skolotāja, 12.a klases audzinātāja

Dana Kalašņikova – kulturoloģijas skolotāja, 12.c klases audzinātāja

Dace Ignaša – latviešu valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja

Ilze Dimza – mūzikas skolotāja

Ligita Boginska – matemātikas skolotāja

Ineta Pugoviča – bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Alvīne Vahšteine – ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Guntars Ēcis – fizikas skolotājs

Renārs Ernstsons – informātikas skolotājs

Una Grīnberga – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, politikas un veselības mācības skolotāja

Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Anita Rūtenberga
Psihologs Zinta Linde
Bibliotekārs Aija Grīvane

Saziņai – e- klase un elektroniskais pasts: vakarskola.talsi@inbox.lv

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālrunis/fakss:

63232204- direktore;

6323220663232206– lietvede;

6323220763232207– mācību pārzines/skolotāji

E-pasts:

talsuvakarskola@inbox.lv

vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv


Skatīt lielāku karti