Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai 2017.gadā ir piešķirts statuss – “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/veselibu-veicinoso-skolu_tikls/veselibu-veicinosas-skolas