ESF Karjeras atbalsta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Skolā no  2017.gada marta norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

http://www.tnip.lv/turpinas-esf-projekta-karjeras/

     22.un 29.novembrī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika nodarbības “Tavs uzņēmējgara gēns”, kurš tika īstenots pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

    Aktivitātēs piedalījās 7-9.klases, 10.c; 11.c un 12.c klases skolēni. Nodarbības vadīja personīgās izaugsmes trenere Inita Lūka. Skolēniem bija iespēja izvērtēt uzņēmējdarbībai nepieciešamās īpašības un karjeras jomas: darbs, ģimene, brīvais laiks. Tika noteiktas profesijas, kuras būs aktuālas nākotnē, attīstītas prasmes biznesa radīšanā, izvērtējot savu motivāciju būt uzņēmējam. 12.c klases skolēni radīja savu biznesa ideju un izveidoja 15 soļu modeli tā īstenošanai.

Sīkāka informācija mājas lapas arhīvā 2017. gada novembrī.


Šeit pieejami:

*   E- resursi karjerai

*   Pašizpētes testi

*   Informatīvie un metodiskie materiāli karjeras izvēlē

*   Karjeras konsultācijas

*   Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem