Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 2018.gadā ieguva “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas statusu”.

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html