Izvāri putru par godu Latvijas simtgadei!

 

    Ar šādu devīzi 10. oktobrī  skolā notika Putras diena, kuru organizēja 10. c klases skolēni un veselības mācības skolotāja Una Grīnberga.

    Īsta putra šoreiz gan netika vārīta, bet skolēniem bija iespēja atrast dažādām putrām pareizās sastāvdaļas un izvārīt māla bļodās tās iedomāti. 10.c skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām. Putras dienas dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savu erudīciju, atbildot uz dažādiem jautājumiem par veselīgu uzturu.

Sociālo zinātņu MK vadītāja I. Robalde

Vēlēšanu pratība

   Ik gadu vēlēšanu tiesibas Latvijā iegūst aptuveni 20 tūkstoši jauniešu, bet daudzi nenovērtē savas balss nozīmi. Tāpēc 3. oktobrī 12. c klases apzinīgākie skolēni un politikas un tiesību skolotāja Una Grīnberga aicināja visus interesentus uz sarunu par vēlēšanām, tā veicinot skolēnu tiesiskuma apziņas veidošanos.

   12.c klases skolēni izpētīja partiju programmas un argumentēti norādīja uz partiju programmu plusiem un mīnusiem un kā tas ietekmētu Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Skolēni savās prezentācijās parādīja prasmi kritiski vērtēt un definēt savas intereses, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, esot sasaistē ar valsti un sabiedrībā notiekošo.

Rakstu sagatavoja sociālo zinātņu MK vadītāja Inta Robalde

SKOLOTĀJU DIENA

    Šis mācību gads iesākās un turpinās Latvijas simtgades zīmē, arī skolotāju dienu Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā svin Latvijas zīmē.
    5.oktobrī Skolotāju diena iesākās, kā viktorīna ar jauktām komandām, kurās bija pēc nejaušības principa sadalīti skolēni un skolotāji. Viktorīna bija zināšanu pārbaude par Latviju, kuras norisei tika izmantotas elektroniskās balsošanas pultis. Skolotāju dienas ietvaros tika arī meklētas Latvijas kontūrā pilsētas, kuras ļoti veiksmīgi tika atrastas (ģeogrāfijas skolotāja tā apgalvoja, un kam tad vēl lai tic?). 
    Pasākums noslēdzās ar skolēnu apsveikumiem  skolotājiem gan video veidā, gan klātienē! Skolotāju diena tika godam un cienīgi pavadīta Latvijas simtgades zīmē!

Rakstu sagatavoja skolotāja Sandra Bērziņa

SEPTEMBRIS – DROŠĪBAS MĒNESIS

Klāt rudens! Laiks kļūst tumšāks un vēsāks, atpūta un izklaide tiek nomainīta ar mācībām skolā.   Novērtējot drošību, 26.septembrī mūsu skolā bija iespēja papildināt zināšanas par administratīvo un kriminālo atbildību.
Izglītības likuma 30.panta pirmā daļa nosaka, ka par bērna drošību skolā atbild izglītības iestādes vadītājs.  Kāda ir Izglītības iestādes kompetence un atbildība? Kādi ir bērna pienākumi un atbildība?  Kāda ir valsts un pašvaldības loma bērna tiesību nodrošināšanā?  
Uz šiem  jautājumiem  atbildēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākās inspektores (nepilngadīgo jomā) Jolanta Feldmane un Evita Alksnīte.
Tika akcentēta DROŠĪBA internetā, ATBILDĪBA UN RĪCĪBA.

Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga

Mācību ekskursija 2018. gada 20. septembrī

 

    Šogad aprit 175 gadi kopš atvērta Kubalu skola- viena no pirmajām īstajām tautskolām Kurzemē. Pētot sava novada kultūrvidi, izcilos novadniekus un novada vēsturi, dzejas dienu tradīciju ietveros 20. septembrī piedzīvojām Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” misiju: “LATVIJA IR BRĪNUMSKAISTA ZEME, BET SKAISTAJAM JĀPALĪDZ PARĀDĪTIES”.

    Mācību ekskursija uz Kubalu skolu- muzeju notika projekta “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros ar mērķi iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, stiprināt piederības sajūtu savai valstij, savam novadam. Jau iepriekš gatavojoties, skolēni matemātikas skolotājas Ligitas Boginskas vadībā pētīja dažādas kartes, lai aprēķinātu ceļu uz skolu, vēstures skolotājas Intas Robaldes mudināti, izpētīja skolu dažādos laikos savas dzimtas dažādās paaudzēs, lai, iejūtoties 19. gs skolas vidē, vērtētu, analizētu un salīdzinātu. Jauka bija pastaiga pa Kubalu skolas apkārtnes laipu takām saulainajā atvasarā, kad uzzinājām daudz jauna par 19. gadsimta sētu un saimniecību. Atraktīvu gidu vadībā rakstījām ar spalvu un grifeli, rēķinājām un iepazināmies ar skolotāja, sabiedriskā darbinieka, rakstnieka un tulkotāja Ernesta Dinsberga ieguldījumu tautskolu attīstībā un tautas nacionālās pašapziņas veidošanā.

    Ar mērķi veicināt radošās un uzstāšanās prasmes, ieinteresējot skolas biedrus Imanta Ziedoņa mantojuma daudzveidībā, tālāk devāmies uz Dzejas dienu pasākuma norises vietu – Valpenes piramīdu. Ar iepriekš sagatavotu 10.c, 11.c un 12.c klases priekšnesumu, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” veidotās mūzikas pavadībā, izskanēja Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas Dzejas dienu pasākums, kura izvērtējumā skolā daudzi rakstīja: PATIKA, BIJA INTERESANTI, VAJADZĒTU ATKĀRTOT.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas  un literatūras skolotāja  Dace Ignaša