Konsultācijas

Konsultāciju saraksts
Par konsultācijām citā dienā un laikā var vienoties ar skolotājiem individuāli!
* Pirmajā nedēļā** Otrajā nedēļā

  • Klātienes konsultācijas izglītības iestādē tiek atceltas (skatīt e-klasē pievienoto grafiku)!
  • Sazinieties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju par iespēju saņemt konsultācijas tiešsaistē!
    Skolēniem nepieciešams ZOOM, SKYPE, Whatsapp (vienojoties ar priekšmeta pedagogu individuāli)!


Par konsultācijām citā dienā un laikā var vienoties ar skolotājiem individuāli!
* Pirmajā nedēļā** Otrajā nedēļā