Konsultācijas sestdienās

2018./19.m.g. konsultācijas sestdienās

notiks sekojošos datumos pl. 10.00-13.00:

27.aprīlī

18.maijā