Konsultācijas sestdienās

2017./18.m.g.2.semestrī

 

20.janvārī būs pieejami visi mācību priekšmetu skolotāji

 

 

 

10.februārī

10.martā

14.aprīlī

12.maijā

 

Bioloģija, ķīmija – A.Vahšteine

Vēsture, vācu valoda – I.Robalde

Informātika, psiholoģija – A.Rūtenberga

Matemātika – I.Boginska

Krievu valoda – I.Tenberga

Bioloģija – I.Pugoviča

Matemātika, ģeogrāfija – S.Eisaka

Fizika – I.Tarasova

 

 

24.februārī

24.martā

28.aprīlī

26.maijā

Ekonomika, kulturoloģija – A.Jansone

Vēsture, sociālās zinības – U.Grīnberga

Latviešu valoda, literatūra – D.Ignaša

Fizika – G.Ēcis

Angļu valoda – S.Krūmiņa

Latviešu valoda, literatūra, vizuālā m. – A.Grīvane