Obligātie pārbaudes darbi mācību priekšmetos veicami grafikā noteiktā laikā, vai laikā pēc vienošanās ar skolotājiem!

šeit atvērt: parbaudes darbu grafiks 1.sem 2016./17.m.g.