Obligātie pārbaudes darbi mācību priekšmetos veicami grafikā noteiktā laikā,vai laikā pēc vienošanās ar skolotājiem!

šeit atvērt:

Pārbaudes darbi klātienē vsk_febr

Pārbaudes darbi neklātienē vsk_febr

Pārbaudes darbi pamatskolā_febr