Konsultācijas valsts pārbaudījumiem 9.kl.

Konsultācijas valsts pārbaudījumiem 12.kl.

 

 

Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2017./2018. m.g. piejama:

Valsts pārbaudījumu grafiks_2017./2018.pdf

 

Gatavojoties eksāmeniem, ieteicami 9. un 12.klašu

uzdevumi no iepriekšējo gadu eksāmeniem:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml