Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2017./2018. m.g. piejama:

 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

 

Gatavojoties eksāmeniem, ieteicami 9. un 12.klašu

uzdevumi no iepriekšējo gadu eksāmeniem:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml