Gatavošanās eksāmeniem

Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2019./2020. m.g.

  • Klātienes konsultācijas izglītības iestādē brīvlaika nedēļā tiek atceltas (skatīt e-klasē pievienoto grafiku)!
  • Sazinieties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju par iespēju saņemt konsultācijas tiešsaistē!
    Skolēniem nepieciešams ZOOM, SKYPE, Whatsapp (vienojoties ar priekšmeta pedagogu individuāli!)
  •  Gatavojoties CE angļu un krievu valodā, skolēniem piedāvājam tiešsaistes konsultācijas, ārkārtas nepieciešamības gadījumā turpinām piedāvāt klātienes konsultācijas, taču katrs skolēns ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, tāpēc ierodoties skolā ir jāparaksta apliecinājums, ka pats skolēns un viņa ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, ar savu/izglītojamā veselības stāvokli neapdraud citas personas!

Centralizēto eksāmenu 2018./2019.m.g. darbu izvērtēšanas vebināri pieejami šeit!

VISC uzsāk tiešsaistes vebināru ciklu pedagogiem, kuros būs iespējams uzzināt par izglītojamo sekmēm 2018./2019.m.g. centralizētajos eksāmenos.

VISC ir sagatavojis 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.