Gatavošanās eksāmeniem

Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2019./2020. m.g. pieja

Centralizēto eksāmenu 2018./2019.m.g. darbu izvērtēšanas vebināri pieejami šeit!

VISC uzsāk tiešsaistes vebināru ciklu pedagogiem, kuros būs iespējams uzzināt par izglītojamo sekmēm 2018./2019.m.g. centralizētajos eksāmenos.

VISC ir sagatavojis 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.