Individuālo un grupu darba stundu saraksts 2017./18.m.g.  Word failā:

fakultatīvi 17_18