Individuālo un grupu darba stundu saraksts 2017./18.m.g.  Word failā:

Fakultatīvās nodarbības 17/18.m.g.