Ina

Konsultācijas 2018./2019.m.g. VPD un CE 11. un 12.klasēm

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
11.MARTS
Konsultācijas
ANGĻU VALODĀ
angļu val. kabin.
9.00-14.00

12.MARTS
Eksāmens
CE ANGĻU VAL.
9.45- 14.20
Mutvārdu eksāmens CE
ANGĻU VAL.
15.00- 17.15

13.MARTS
Konsultācijas
KRIEVU VALODĀ
Krievu val. kabin.
9.00-12.00

Mutvārdu eksāmens CE ANGĻU VAL.
9.00 – 17.15

14.MARTS
Eksāmens
CE KRIEVU VAL.
9.45- 14.15
Mutvārdu eksāmens
CE KRIEVU VAL.
15.10- 18.10

15.MARTS
Konsultācijas
Latviešu valodā
9.00-14.10
Matemātikā
9.00 -12.00
Ekonomikā
10.30 -11.55
Fizikā
12.45 – 15.40
Informātika
14.15 -15.40

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2018./2019.m.g. 11.-15.martam

Skolotājs/mācību priekšmets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Bērziņa Sandra EKON     11.00 – 14.00 9.00 – 14.00  
Boginska Ligita MAT 9.00 – 14.00     9.00 – 14.00 9.00 – 14.00
Dimza Ilze MŪZ   13.00 – 15.00      
Eisaka Sandra MAT ĢEO   9.00 – 14.00   10.00 – 15.00 12.00 – 15.00
Ēcis Guntars FIZ   9.00 – 11.00     13.00 – 15.30
Ansaberga Zane INF         14.00 – 15.30
Grīvane Aija LV LIT 10.00 – 15.00   10.00 – 15.00    
Ignaša Dace LV LIT ANG         10.00 – 15.00
Kalašņikova Dana KULT   10.00 – 15.00 10.00 – 15.00    
Vahšteine Alvīne BIO ĶĪM       10.00 – 15.00  
Rūtenberga Anita INF   15.00 – 16.00      
Ineta Pugoviča BIO VES   11.00 – 15.00   11.00 – 15.00  
Grīnberga Una VĒST SOC.Z. 10.00 – 13.00   11.00 – 15.00    
Tenberga Ina KR V   12.00 – 15.00 12.00 – 15.00    

6. MARTĀ AKTIVITĀTES TALSU HOKEJA HALLES SLIDOTAVĀ

Nenoliedzami, ka fiziskās aktivitātes  ir priekšnoteikums mūsu labai pašsajūtai, veselībai un dzīves kvalitātei. 
Kāpēc šodien – slidošana? Slidošana attīsta līdzsvara izjūtu, uzlabo ķermeņa lejasdaļas muskulatūru un stabilizē locītavas, papildus attīsta vispārējo izturību un veicina koncentrēšanās spēju noturīgumu. 
Psiholoģiski palīdz mums atslēgsies no pavasara noguruma, no ikdienas stresa un reizēm arī no nepatikšanām. Tāpēc mācīsimies un sportosim! 
Tikai tā attīstīsim savu personību, iegūsim augstāku pašapziņu, drosmi, garīgu izturību. Mūsu fiziskā labsajūta ietekmē mūsu garīgo veselību!

DONORU DIENA TALSOS

Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, ka šie cilvēki esam mēs paši.
Viens skolas uzdevumiem ir veidot jauniešos visaptverošu izpratni par tādu vērtību kā dzīvība, kā arī atbildību par sevi un savu rīcību. Veselības mācības skolotāja I.Pugoviča aicināja skolas audzēkņus un skolotājus iesaistīties donoru kustībā 25.februārī Valsts asins donoru centra organizētajā asins donoru dienā Talsos.
Ieaudzināt nevar ne vērtības, ne tikumus, bet reālas darbības paraugs sekmē 
jauniešu iespēju palīdzēt līdzcilvēkiem. Gandarījums par audzēkņu, skolas direktores p.i. D.Kalašņikovas, ekonomikas skolotājas S.Bērziņas atsaucību un nenovērtējamo ziedojumu dzīvībai.

Izstādē “Dzīvība kokā”

Trešdien, 20.februāri, 8.un 9.klases izglītojamie apmeklēja Talsu novada muzejā dabas izstādi “Dzīvība kokā” projekta Latvijas Skolas soma ietvaros. Muzejpedagogs pastāstīja par izstādi un muzeja dabas ekspozīciju.

Izstādē uzzinājām vairāk par dažādām dzīvības formām, kas mitinās vecos, dobumainos kokos. Uzzinājām informāciju par pastāvīgiem koka iemītniekiem – sūnām, sēnēm, ligzdojošiem putniem, kā arī par “ciemiņiem”- ķirzakām, spārēm, tauriņiem. Ar spēles palīdzību noskaidrojām, kurās vietās Talsu apkārtne aug dižkoki. Fotogrāfijās atpazinām dīvainas lietas, kas ieaugušas kokos.

Skolēnu atziņas: es uzzināju, ka Latvijā dzīvo skorpions; koki ir daudzu kukaiņu mājvieta.

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja S.Eisaka, un bioloģijas skolotāja A.Vahšteine

No idejas līdz savam biznesam!

14.februāris – karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mans ceļš uz karjeras izvēli – 1” (ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”). 10.- 12.klašu skolēniem bija iespēja attīstīt un savu biznesa ideju, iepazīties ar principiem un metodēm, kuri ir nozīmīgi uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī palīdz sekmēt personīgo izaugsmi, lēmuma pieņemšanu. Tika apzinātas vajadzības, plānošanas process, lai pieņemtu lēmumus, izzinot sevi un spējas sadarbojoties komandā. Interesanti, atraktīvi ar citu skatījumu uz lietām! Nodarbības vadīja profesionālis ar 20 gadu pieredzi grupu vadīšanā – Toms Urdze.