Dana Kalašņikova

Skolotāju diena

Kā jau katru gadu, arī šogad skolā svinējām Skolotāju dienu.
Skolotāju diena bija diena, kurā mēs – skolotāji – tikām īpaši lutināti. Šī diena daudziem atmiņā paliek ar to, ka pašpārvaldes skolēni var iejusties skolotāju lomā. Tas bija interesanti, patika, grūti bija savaldīt arī nepaklausīgos skolēnus. Varbūt tieši šīs dienas iespaidā, kāds no skolēniem izvēlēsies savu nākamo profesiju. Dāvinot svētku ziedus, skolēni pateicās skolotājiem par dāvāto mīlestību, labestību un prieku, par izturību un pašaizliedzību. Paldies mūsu jaukajiem skolēniem! Arī mēs JŪS ļoti mīlam!

Drošības diena skolā

Valsts policija organizē akciju „Drošības dienas skolās”, tās norisi nosakot septembrī. Mūsu skolā šāda diena ir 3.oktobris. Plānojot pasākumu, policijas darbinieki pievēršas aktuālām, ar drošību saistītām tēmām. Šodien skolā viesojās Evita Alksnīte – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (nepilngadīgo jomā). Tika akcentēta drošība uz ielas, skolā – Iekšējās kārtības noteikumi, to ievērošana, atbildība, ikviena pienākumi un tiesības, atkarīgo vielu lietošana un riski, kā arī administratīvā atbildība.

Nedarīt otram to, ko tu pats negribi saņemt atpakaļ

Vairāk nekā trešdaļa jeb 37 procenti skolēnu apgalvo, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir cietuši no emocionālās vai fiziskās vardarbības, liecina sociālās kustības #Neklusē un «Edurio» veiktais pētījums. Ar emocionālo vardarbību jaunieši sastopas ne tikai skolā, bet arī ģimenē. Lai noskaidrotu, kādi ir emocionālās vardarbības cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi, aicinājām uz sarunu Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas sociālo pedagoģi Anitu Rūtenbergu.
Interviju lasīt šeit.

Mācību trauksme

2.oktobrī plkst. 13.00 skolā atskanēja trauksmes signāls, tika konstatēts, ka piedūmots otrais stāvs. Nekavējoties tika zvanīts uz 112 un informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Atskanot trauksmei, ir jānodrošina skolēnu un skolotāju sekmīga evakuācija pēc noteikta plāna, kurš pieejams visiem un jādodas norādītajā virzienā, jāpulcējas noteiktā vietā. Par to ir atbildīgs skolas dežurants un viss pedagoģiskais personāls. Arī katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas, kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamā ugunsnelaimes gadījumā. Kā atzina Darba aizsardzības speciālists Gints Grīnbergs, skolēni un skolotāji bija rīkojušies atbilstoši visiem drošības noteikumiem. Bija iespēja darboties praktiski, kā arī uzzināt, kā rīkoties gadījumā, ja aizdegas automašīna.

Pasaules lielākā mācību stunda

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēni piedalījās akcijā Pasaules lielākā mācību stunda “Kādu pasauli Tu vēlies redzēt 2030.gadā?”. Skolēni izvērtēja sev aktuālos ANO globālos mērķus ilgtspējīgai attīstībai, analizēja Eiropas Parlamenta pieņemtos lēmumus klimata un vides jomā. Lai saprastu ietekmi uz vidi, skolēni aprēķināja skolā patērēto elektroenerģiju, siltumu un ūdens daudzumu un ieteica taupības pasākumus. Stundas nobeigumā tika izstrādāti un pieņemti lēmumi par katra stundas dalībnieka atbildību globālo mērķu īstenošanai.
Paldies par stundas sagatavošanu skolotājām Dacei Ignašai, Sandrai Bērziņai un Sandrai Eisakai.
#PasaulesStunda#TheWorldsLargestLesson

Eiropas sporta nedēļa BeActive mūsu skolā

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola šajā mācību gadā, no 23.09. līdz 30.09.2019., ļāvās izaicinājumam un piedalījās Eiropas sporta nedēļā BeActive. Pirmdienas rīts sākās ar rīta līniju, kurā skolēni kopā ar skolotājiem tika informēti par aktivitātēm sporta nedēļas ietvaros. Un kā sportā pienākas, saskaitījās šoreiz ne uz 1. 2., bet vadoties pēc BeActive izstrādātajiem uzdevumiem. Sporta nedēļas tēma – veselīgs uzturs. Lai noskaidrotu, ko par veselīgu uzturu un dzīvesveidu domā mūsu skolas audzēkņi un pedagogi, tika izveidota anketa. Iegūtos datus apstrādāja skolēni. Rezultāti bija iepriecinoši! Sporta aktivitātēs tika caurvīta gan matemātika, gan latviešu valoda, gan veselības mācība, gan informātika. Paldies BeActive par jauniem iespaidiem un motivāciju izkustēties arī tiem, kam stundu sarakstā nav Sporta stunda!

Skolotāji apgūst e-mācību vides Moodle sniegtās iespējas

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola par vienu no galvenajiem uzdevumiem 2019./2020. mācību gadā ir izvirzījusi e-resursu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju MOODLE vidē, kam kā viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir skolotāju apmācības MOODLE rīku apguvē.
Skola ir noslēgusi līgumu ar Ventspils Digitālo centru par MOODLE apmācību vadīšanu. Šī uzdevuma, MOODLE platformas ieviešanas skolā, mērķis ir izveidot Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un nodrošināt skolotāju un izglītojamo darbību tajā izglītojamo vidējās izglītības ieguves atbalstam.

Zinību diena

Zinību diena Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā šogad ceļa zīmē.

Zinību dienas svinīgais pasākums sākas ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta ceļavārdiem jaunajā mācību gadā un Valsts himnu. Par saules un gaismas ceļu, kas kopā ejams, 11.c klases skolniece Līga lasīja dzejas rindas. Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijai un brīvībai skan 11.c klases skolnieces Alitas dziedātā Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma”. Skolas direktores Danas Kalašņikovas īpašais, pirmais mācību gads jaunajā amatā uzsākas, novēlot drošu kopā ejamo ceļu. Skolas direktores vietnieces izglītības jomā Evitas Ņikonovas sadarbības plānos ir katras klases audzinātājas rūpe, lai skolēniem grūtos brīžos tiktu arī vasaras ceļos sarūpētais meduspods. Svinīgās līnijas noslēgumā visi kopā simboliski, sadevušies rokās pozējam kopējai skolas fotogrāfijai. Mūsu ceļš ir sācies. Laimīgu jauno mācību gadu!