Dana Kalašņikova

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības lēmumu no 13. marta izglītības iestādēs mācības nodrošināt attālināti, informējam, ka pārtraukts klātienes mācību process Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā!

Lūgums sazināties ar klases audzinātājiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācībām attālināti.

12. klašu skolēniem centralizētais valsts pārbaudījums angļu valodā un krievu valodā notiks kā plānots 17., 18., 19. martā. Par konsultācijām, kas plānotas 16. martā, skatiet informāciju e-klasē.

Aicinām ikvienu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un stingri ievērot mediķu un atbildīgo instanču ieteikumus saistībā ar COVID-19. Ievērosim nepieciešamos piesardzības pasākumus! 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/7

Radošums mācību stundās

Radošas stundas skolā tiek piedzīvotas arvien biežāk, jo sekojot mūsdienu izglītības principiem, mainās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Skolotāja interese un uzdrīkstēšanās domāt “ārpus rāmja” palīdz apgūt zināšanas un prasmes ikvienam skolēnam. Radošas stundas aizrauj skolēnus un padara mācību tēmas vieglāk izprotamas.
Tā, piemēram, šodien pēc 11.c klases skolnieces Annas Mīlbergas iniciatīvas, nolēmām pastāstīt par citādāku matemātikas stundu, kurā skolēni izmantoja kartupeļus, mācoties šķelt plaknes, lai veidotu ģeometriskas formas.
Paldies skolotājai L.Boginskai!

Ieguldījums Tavā nākotnē

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 2019.gada septembrī atsāka dalību un turpina arī 2020.gadā projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķis ir atbalstīt skolēnus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs visā Latvijā. Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni.
Mūsu skolā projekts “PuMPuRS” sniedz atbalstu:
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs).
Kompensācija par:
Starppilsētu sabiedriskā transporta biļetēm (līdz 30 eur/mēnesī);
Ēdināšanu (līdz 70 eur/mēnesī). Katru semestri ir no 23-26 dalībnieku, kuriem tiek sniegts atbalsts.

Gatavojos dzīvei

20.februārī, notika pasākums “Gatavojos dzīvei”, ar mērķi pielietojot dažādas metodes motivēt skolēnus savu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, veicinot izpratni par darba tirgu un sevis prezentēšanu tajā. Lektors Rihards Krūmiņš motivēja skolēnus darīt un nebaidīties pieļaut kļūdas, mācīties no kļūdām, izzināt sevi un izvirzīt mērķus. Lai to sasniegtu nepieciešama izpratne par CV, ka arī par motivācijas vēstules nozīmīgumu darba tirgū. Svarīgi ir pilnveidot spējas prezentēt un pasniegt sevi citiem. Ar praktiskiem uzdevumiem tika veicināta izpratne par darba pārrunām, ko teikt/neteikt, darīt/nedarīt darba pārrunās. Ikviens skolēns prezentēja sevi un mācījās runāt par sevi, kā tas darba pārrunās ir pieņemts. Ar šādu praktisko uzdevumu, skolēns ieguva pieredzi profesionāļu vadībā, simulācijas izspēlēs bija iespēja izspēlēt situācijas darba pārrunās. Jaunieši atzina, ka tā bija iespēja uzdrošināties un izprast arī savas spējas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē, stājoties jaunā izglītības iestādē vai darbā.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums tika nodrošināts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sveču mēnesis

Februāris mūsu senčiem bija Sveču mēnesis, kad arī mēs, 9.c klase 6.februārī un 10.c klase 30.janvārī, devāmies uz Talsu novada muzeju, lai uzzinātu, kā un kāpēc senie latvieši izgatavoja sveces. Paldies Ievai Priedei par iespēju arī pašiem izmēģināt izliet katram savu sveci.

EPVsk dalībnieki Strasbūrā

Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas dalībnieki dodas uz Strasbūru, lai piedalītos EURSCOLA pasākumā. 1.diena – 3.februāris – ekskursija pa Vīni.
2.diena – 4.februāris – Zalcburga ar sauli, lietu, krusu, sniegu un pērkonu ir apskatīta, dodamies uz Minheni!

6.februārī, esam PARLAMENTĀ. Jūtamies labi, emocijas ļoti pozitīvas! Paldies skolotājai Sandrai Eisakai par šo iespēju baudīt EP gaisotni, rīt jau dodamies mājup, ceļojums un piedzīvojumi turpinās!

Barikāžu atceres laiks

Barikāžu atceres laikam veltīts pasākums mūsu skolā 22. janvārī notika izzinot savas ģimenes, paziņu, kaimiņu, līdzcilvēku atmiņas un saprotot, cik daudz varam darīt ar gara spēku.
Pasākumu iesāka videostāsts par 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieku pieredzēto. Tad skolēni dalījās savos barikāžu atmiņu stāstos – jau iepriekš sagatavojuši intervijas jautājumus, skolēni bija iejutušies vēsturnieku – reportieru lomā.
Noslēgumā klātesošos uzrunāja Ventspils 46. zemessardzes bataljona kapelāns, Talsu Romas katoļu baznīcas priesteris Arnis Suleimanovs, pievēršot jauniešu uzmanību: gan toreiz, gan tagad mēs daudz spējam ar savu gara spēku.
Pasākuma izskaņā – kopīgi dziedāta dziesma, tāpat kā toreiz pie barikāžu ugunskuriem, lika just kopību.
Rakstu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Ignaša

Ziemassvētku pasākums

Ziemassvētku pasākums “Vecīša cimdiņš”
19.decembrī Talsu vakarskolā Vecītis bija atstājis cimdiņu, kurā varēja svinēt Ziemassvētkus Vakarskolas skolnieki un skolotāji. Cimdiņā tika spēlēts teātris, dziedāta karaoke, rādīti priekšnesumi, skaitīti Ziemassvētku dzejoļi, spēlētas spēles un neiztikām bez Ziemassvētku tradīcijas Talsu vakarskolā, kopīga “”Klusa nakts, svēta nakts” dziedāšanas.
7/9.c klases skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu par Iedomīgo eglīti, kura galu galā samaksāja ar savu izskatu. Un aicināja visus skolu ieskandināt ar karaokes Ziemassvētku dziesmu.
Tika sumināti skolēni, kuri ir aktīvākie skolas dzīvē, sekmīgākie mācības un apzinīgākie skolas apmeklētāji.
11.c klases priekšnesums bija pamācošs, cik svarīgi ir draugi, par sniegavīriem, kurus neviens negribēja ņemt bariņā.
Skolēni izvirzīja labāko skolotāju “Zelta vestes” nominācijai, kuru ieguva angļu valodas skolotāja Dana Ivanova. Tika vērtēts klašu noformējums un atbilstība izvēlētai tēmai: Ziemassvētku pasakas. Atbilstošākais klases noformējums bija 10.c klasei. 12,c klase organizēja visai skolai atjautības uzdevumus ar Ziemassvētku tematiku. Pasākuma kulminācija bija skolotāju sagatavots priekšnesums “Čiekurs, egles dēls”