Dana Kalašņikova

Eiropas sporta nedēļa BeActive mūsu skolā

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola šajā mācību gadā, no 23.09. līdz 30.09.2019., ļāvās izaicinājumam un piedalījās Eiropas sporta nedēļā BeActive. Pirmdienas rīts sākās ar rīta līniju, kurā skolēni kopā ar skolotājiem tika informēti par aktivitātēm sporta nedēļas ietvaros. Un kā sportā pienākas, saskaitījās šoreiz ne uz 1. 2., bet vadoties pēc BeActive izstrādātajiem uzdevumiem. Sporta nedēļas tēma – veselīgs uzturs. Lai noskaidrotu, ko par veselīgu uzturu un dzīvesveidu domā mūsu skolas audzēkņi un pedagogi, tika izveidota anketa. Iegūtos datus apstrādāja skolēni. Rezultāti bija iepriecinoši! Sporta aktivitātēs tika caurvīta gan matemātika, gan latviešu valoda, gan veselības mācība, gan informātika. Paldies BeActive par jauniem iespaidiem un motivāciju izkustēties arī tiem, kam stundu sarakstā nav Sporta stunda!

Skolotāji apgūst e-mācību vides Moodle sniegtās iespējas

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola par vienu no galvenajiem uzdevumiem 2019./2020. mācību gadā ir izvirzījusi e-resursu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju MOODLE vidē, kam kā viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir skolotāju apmācības MOODLE rīku apguvē.
Skola ir noslēgusi līgumu ar Ventspils Digitālo centru par MOODLE apmācību vadīšanu. Šī uzdevuma, MOODLE platformas ieviešanas skolā, mērķis ir izveidot Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un nodrošināt skolotāju un izglītojamo darbību tajā izglītojamo vidējās izglītības ieguves atbalstam.

Zinību diena

Zinību diena Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā šogad ceļa zīmē.

Zinību dienas svinīgais pasākums sākas ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta ceļavārdiem jaunajā mācību gadā un Valsts himnu. Par saules un gaismas ceļu, kas kopā ejams, 11.c klases skolniece Līga lasīja dzejas rindas. Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijai un brīvībai skan 11.c klases skolnieces Alitas dziedātā Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma”. Skolas direktores Danas Kalašņikovas īpašais, pirmais mācību gads jaunajā amatā uzsākas, novēlot drošu kopā ejamo ceļu. Skolas direktores vietnieces izglītības jomā Evitas Ņikonovas sadarbības plānos ir katras klases audzinātājas rūpe, lai skolēniem grūtos brīžos tiktu arī vasaras ceļos sarūpētais meduspods. Svinīgās līnijas noslēgumā visi kopā simboliski, sadevušies rokās pozējam kopējai skolas fotogrāfijai. Mūsu ceļš ir sācies. Laimīgu jauno mācību gadu!

13.jūnijs – nozīmīgs svētku brīdis Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 9.klases audzēkņiem.


“Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.”

Veiksmi turpmākajā dzīves ceļā, izdošanos, dzīvessparu, neatlaidību un labākās atmiņas par mūsu skolā iegūto prasmju un ētisko vērtību nozīmju saglabāšanu vēl klases audzinātāja, skolas administrācija, pedagogi un personāls.

Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!”

Arī šajā mācību gadā norisinājās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” organizētais makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!”. Tajā, kā ik gadu piedalījāmies arī mēs Talsu Vakarskola.
Mēs savācām 1.18 tonnas makulatūras un ar savu aktīvo darbību izglābām 16 kokus! 
Šogad visi konkursa dalībnieki tika aicināti uz noslēguma pasākumu 30. maijā, Jaunmoku pils kompleksā. Konkursa dalībnieki ne tikai izbaudīja Trako putnu aktivitātes, bet izmantoja apskatīt Jaunmoku pili un orientēšanās pils parkā, kurā var sastapt ne tikai trakos putnus un vairumā putnu būrus, bet arī nebēdnīgās vardes! Starp citu, Jaunmoku pilij ir 14 skursteņu tornīšu! Rakstu sagatavoja ekonomikas skolotāja Sandra Bērziņa 

EIROPAS PARLAMENTA VĒSTNIEKU SKOLU PROGRAMMAS 3. IZLAIDUMS

24.maijā Rīgā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas 3. izlaidums, kurā piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidents, daloties pārdomās par iespējām dzīvē  un to īstenošanu,  izvērtējot EP Vēstnieku skolu programmā īstenoto. Prieks, ka Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas vēstnieku darbs atkal novērtēts ar braucienu uz Strasbūru nākamajā mācību gad Pasākuma 2.daļā pedagogiem notika diskusija ar nozares vadošajiem ekspertiem un amatpersonām par demokrātijas prasmju un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu izglītībā.11.klases audzēkne Lauma Tračuka piedalījās skolēnu Speed talks kopā ar populāriem cilvēkiem, viedokļu līderiem.
  

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka 

Iepazīsti mākslu Talsu novada muzejā!

Ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu, Talsu vakarskolas skolēni maija mēnesī apmeklēja vairākas Talsu novada muzeja izglītojošās programmas.

3. un 7. maijā 8.- 9. klašu un 10.c klases skolēni apmeklēja tradicionālo Mākslas dienu izstādi, kurā apskatīja Talsu mākslinieku izvēlētos gada nozīmīgākos mākslas darbus un tuvāk iepazina mākslu caur savu pieredzi, darbojoties programmaā “Iepazīsti mākslu”. Programmas laikā muzeja izstāžu darbi kļuva par izpētes objektu un dalībnieki padziļināti varēja apgūt monotīpijas tehniku. Monotīpija ir grafikas iespiedtehnika, kura no iespiedformas iespējams iegūt tikai vienu kavalitatīvu novilkumu.

15. maijā 12. c klases skolēni darbojās auduma apdrukas darbnīcā, kuras laikā uzzināja par mākslinieku Žani Sūniņu (1907-1979) un viņa darbību, sietspiedes popularitāti Latvijā 1930-tos gados un varēja apdrukāt kokvilnas maisiņu ar kādu no Ž.Sūniņa tautiskajiem zīmējumiem.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inta Robalde

Š.g. 20. maijā 10.c klases komanda startēja biedrības ”Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas organizētajā pirmās palīdzības sniegšanas pieredzes apmaiņas dienā.
Gatavojāmies un startējām ar domu –  apgūtajās  zināšanās gūt praktisku pieredzi cilvēka veselību apdraudošās situācijās. Prieks, ka ieguvām 3.vietu vidusskolu grupā, bet galvenais – mērķtiecīgās un interesantās aktivitātes pārliecināja par savlaicīgas un operatīvas pirmās sniegšanas nozīmi.
Komandā “Plāksterītis” startēja Vikentijs ( kapteinis), Raivis, Līga, Alita, Anastasija.
Paldies atbalstītājām un  līdzjutējām – Edijai un Gerdai.
Paldies veselības mācības skolotājai Ineta Pugovičai par ideju piedalīties un sagatavošanās posmu. Būsim redzami ar Talsu televīzijā. 
Paldies 2.vidusskolas skolotājai Mārītei Tīsai par praktiskajiem padomiem.
Būsi redzami arī Talsu televīzijā.
Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga