Dana Kalašņikova

2020. gada izlaidums

Ir tādi mirkļi, kad gribas, lai apstājas laiks.

Mūsu skolas izlaidums šogad košs, krāsains, sirsnīgs, emocijām bagāts un svinīgs. Paldies mūsu absolventiem par labajiem vārdiem, mūsu skolniecēm par muzikālo pavadījumu, mūsu bijušajiem skolēniem par apskaņošanu un foto! Paldies skolotājiem un visam skolas kolektīvam. Paldies Talsu novada muzejam par sadarbību. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Foto: Miks Zaķis

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

2020.gada 26. martā Talsu novada domes deputāti, apzinoties ārkārtas stāvokļa iespējamās sekas, atbalstīja pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ieviešanu. To ir iespēja saņemt, ja ģimenē ir bērni, kas mācās no 1. līdz 12. klasei, un ģimene ir deklarēta Talsu novadā.

Vairāk informācijas: https://talsi.lv/zinas/viruss-covid-19/ievies-pabalstu-edinasanas-izdevumu-segsanai/

Mācības un konsultācijas skolēniem attālināti!

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, uzsāksim skolēnu mācību stundu un konsultāciju nodarbības tikai attālināti, izmantojot video konferenču platformu ZOOM, uzdevumiem.lv, maconis.lv.
Skolēniem regulāri jāseko līdzi aktualitātēm e-klasē!
Ieteikums: telefonos vai planšetdatoros uzinstalēt aplikāciju ZOOM, lai jums būtu iespēja pieslēgties tiešsaistes nodarbībām.