Dana Kalašņikova

Mācības un konsultācijas skolēniem attālināti!

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, uzsāksim skolēnu mācību stundu un konsultāciju nodarbības tikai attālināti, izmantojot video konferenču platformu ZOOM, uzdevumiem.lv, maconis.lv.
Skolēniem regulāri jāseko līdzi aktualitātēm e-klasē!
Ieteikums: telefonos vai planšetdatoros uzinstalēt aplikāciju ZOOM, lai jums būtu iespēja pieslēgties tiešsaistes nodarbībām.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības lēmumu no 13. marta izglītības iestādēs mācības nodrošināt attālināti, informējam, ka pārtraukts klātienes mācību process Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā!

Lūgums sazināties ar klases audzinātājiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācībām attālināti.

12. klašu skolēniem centralizētais valsts pārbaudījums angļu valodā un krievu valodā notiks kā plānots 17., 18., 19. martā. Par konsultācijām, kas plānotas 16. martā, skatiet informāciju e-klasē.

Aicinām ikvienu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un stingri ievērot mediķu un atbildīgo instanču ieteikumus saistībā ar COVID-19. Ievērosim nepieciešamos piesardzības pasākumus! 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/7

Radošums mācību stundās

Radošas stundas skolā tiek piedzīvotas arvien biežāk, jo sekojot mūsdienu izglītības principiem, mainās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Skolotāja interese un uzdrīkstēšanās domāt “ārpus rāmja” palīdz apgūt zināšanas un prasmes ikvienam skolēnam. Radošas stundas aizrauj skolēnus un padara mācību tēmas vieglāk izprotamas.
Tā, piemēram, šodien pēc 11.c klases skolnieces Annas Mīlbergas iniciatīvas, nolēmām pastāstīt par citādāku matemātikas stundu, kurā skolēni izmantoja kartupeļus, mācoties šķelt plaknes, lai veidotu ģeometriskas formas.
Paldies skolotājai L.Boginskai!

Ieguldījums Tavā nākotnē

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 2019.gada septembrī atsāka dalību un turpina arī 2020.gadā projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķis ir atbalstīt skolēnus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs visā Latvijā. Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni.
Mūsu skolā projekts “PuMPuRS” sniedz atbalstu:
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs).
Kompensācija par:
Starppilsētu sabiedriskā transporta biļetēm (līdz 30 eur/mēnesī);
Ēdināšanu (līdz 70 eur/mēnesī). Katru semestri ir no 23-26 dalībnieku, kuriem tiek sniegts atbalsts.

Gatavojos dzīvei

20.februārī, notika pasākums “Gatavojos dzīvei”, ar mērķi pielietojot dažādas metodes motivēt skolēnus savu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, veicinot izpratni par darba tirgu un sevis prezentēšanu tajā. Lektors Rihards Krūmiņš motivēja skolēnus darīt un nebaidīties pieļaut kļūdas, mācīties no kļūdām, izzināt sevi un izvirzīt mērķus. Lai to sasniegtu nepieciešama izpratne par CV, ka arī par motivācijas vēstules nozīmīgumu darba tirgū. Svarīgi ir pilnveidot spējas prezentēt un pasniegt sevi citiem. Ar praktiskiem uzdevumiem tika veicināta izpratne par darba pārrunām, ko teikt/neteikt, darīt/nedarīt darba pārrunās. Ikviens skolēns prezentēja sevi un mācījās runāt par sevi, kā tas darba pārrunās ir pieņemts. Ar šādu praktisko uzdevumu, skolēns ieguva pieredzi profesionāļu vadībā, simulācijas izspēlēs bija iespēja izspēlēt situācijas darba pārrunās. Jaunieši atzina, ka tā bija iespēja uzdrošināties un izprast arī savas spējas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē, stājoties jaunā izglītības iestādē vai darbā.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums tika nodrošināts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sveču mēnesis

Februāris mūsu senčiem bija Sveču mēnesis, kad arī mēs, 9.c klase 6.februārī un 10.c klase 30.janvārī, devāmies uz Talsu novada muzeju, lai uzzinātu, kā un kāpēc senie latvieši izgatavoja sveces. Paldies Ievai Priedei par iespēju arī pašiem izmēģināt izliet katram savu sveci.