Skolas padome

2015./2016.m.g. skolas padomes pārstāvji:

No kreisās puses – direktore, skolotāja Daiga Pretice, Ilze Jankevica, sociālais pedagogs Anita Rūtenberga, Iveta Treija, Pauls Rūdolfs Bērziņš, Daina Jankevica, Evija Bērziņa

Padomes funkcijas:

  1. Izstrādāt priekšlikumus Izglītības iestādes attīstības plāna īstenošanas pasākumiem.
  2. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
  3. Sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
  4. Sekot tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
  5. Noteikt Izglītības iestādes budžeta līdzekļu prioritātes.
  6. Sekmēt Izglītības iestādes un ģimenes sadarbību.
  7. Deliģēt direktori par padomes lēmumiem nepieciešamības gadījumā informēt pedagogus un skolēnus.
  8. Pildīt citas funkcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos un Izglītības iestādes nolikumā.

2014./2015.m.g. skolas padomes pārstāvji:

No kreisās puses – Jolanta Rimoviča, Aivars Bērziņš, direktore, sociālais pedagogs Anita Rūtenberga, Laura Lode, Liāna Zeltiņa, Dace Zeltiņa, Sandra Vilka, Evija Bērziņa, Daina Jankevica, skolotāja Daiga Pretice

 

2013./2014.m.g. skolas padomes pārstāvji:

 

vecāki: Laila Velika, Inese Ustinova, Mārīte Žerba, Īra Kalēja, Aiga Rēķe

skolēni: Artūrs Veliks, Elīna Žerba

 

2011./2013.m.g. skolas padomes pārstāvji:

        2.rindā no kreisās:

Direktore Ineta Pugoviča, Laila Velika, Elīna Žerba, Kristīne Maļinovska, Agita Grīnberga.

1.rindā no kreisās:

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Jolanta Feldmane; Anda Bajāre, Ira Kalēja, skolotāja Daiga Pretice, Daiga Alsberga.