2016./2017.m.g. skolēnu pašpārvalde darbosies šādā sastāvā:

Skolēnu prezidente: Maija Vilne 11.c

Kultūras komisija:

Pauls Rūdolfs Bērziņš 12.c;

Mario Cinis 12.c;

Kristiāna Ļjamzina 11.c;

Evija Telle 11.c

Noformēšanas sektors:

Ilze Jankevica 12.c;

Liāna Zeltiņa  12 c:

Jēkabs Brāķeris 11.c

Organizatoriskais sektors:

Sabīne Vilka 12.c;

Artis Prokopčuks 12.c;

Freimane Sidnija 11.c;

Prūse Krista 10.c;

Blumbaha Elizabete 10.c

Kas mēs esam?

Pašpārvalde ir brīva organizācija, kuru veido klašu aktīvie skolēni. Šajā organizācijā var piedalīties visi skolēni. Pašpārvalde organizē dažādus skolas pasākumus un veicina skolēnu motivāciju darboties un piesaista jaunus biedrus. Darbība notiek skolā un arī ārpus skolas aktivitātēs.

Skolēnu pašpārvaldē darbojas 12 skolēni vecumā no 16 – 24 gadiem.

Pašpārvaldes galvenie virzieni ir saskaņā ar „Kārtības rulli”:

izzināt skolēnu intereses un palīdzēt risināt problēmas;
aktīvi vadīt sabiedrisko dzīvi skolā un piedalīties pasākumos ārpusskolas;
iesniegt priekšlikumus vadībai skolas darbības uzlabošanai, kuri papildina skolas ikgadējo darba plānu.
izdot skolas avīzi „Saules mīluļi”.
organizēt skolā konkursus starp klasēm, piemēram, „Mana pilsēta”, „Vai Tu pazīsti Latviju? ”u.c.

Tradicionālās aktivitātes – pasākumi skolā:

skolotāju dienai veltīts pasākums;
10. klašu uzņemšana vidusskolā;
Lāčplēša dienas pasākums;
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena;
Ziemassvētku pasākums;
Barikāžu aizstāvju atceres diena;
„Mīlestības nedēļa”. Amora pasts;
Skolas noformējums svētkos;
Piedalāmies jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam.”
Sadarbība ar Jelgavas un Ventspils vakara skolām.

2015./2016.m.g. skolēnu pašpārvalde darbojās šādā sastāvā:

Skolēnu prezidents: Mario Cinis 11.c

Kultūras komisija:

Pauls Rūdolfs Bērziņš 11.c;

Maija Vilne 10.c;

Kristiāna Ļjamzina 10.c;

Evija Telle 10.c

Noformēšanas sektors:

Ilze Jankevica 11.c

Organizatoriskais sektors:

Elīna Fridrihsone 12.c;

Krista Aļehnoviča 12.c;

Sabīne Vilka 11.c;

Artis Prokopčuks 11.c

Skolēnu pašpārvalde 2014./15.m.g. darbojās šādā sastāvā:

pašpārvaldes ministre – Laine Solovjova 11.c
pašpārvaldes ministra vietniece – Fridrihsone Elīna 11.c
kultūras ministrs – Aļehnoviča Krista  11.c
kultūras darba vadītājas vietniece – Liāna Zeltiņa 10.c
kultūras darba vadītājas vietniece –  Trivole Biruta 10.c
skolas avīzes „Saules mīluļi” redaktore –Laura Lode 12.c
noformēšana un reklāma –  Una Martiņenko 12.c
fotoreportiere – Rimoviča Marija 10.c

 2013./2014.m.g. skolēnu pašpārvaldē darbojās šādā sastāvā:

pašpārvaldes ministrs – Artūrs Veliks 11.a
pašpārvaldes ministra vietniece – Lolita Maļinovska 12.c
kultūras ministrs – Emīls Pocius 11.c
kultūras darba vadītājas vietniece – Liāna Zeltiņa 9.c
skolas avīzes „Saules mīluļi” redaktore – Kristīne Šulce 12.c
noformēšana un reklāma – Krista Ķēniņa 12.c, Una Martiņenko 11.c
protokoliste  – Elīna Žerba 12.c

2012./2013.m.g. skolēnu pašpārvaldē darbojas 10 skolēni:

Lolita Maļinovska 11.c – pašpārvaldes ministre;
Kristīne Šulce 11.c – pašpārvaldes ministres vietnieks;
Laura Lode 11.c – skolas avīzes redaktore,  protokoliste;
Artūrs Jankevics 10.a – kultūras darba vadītājs;
Elīna Žerba 11.c – kultūras darba vadītāja vietniece;
Artūrs Veliks 10.a – kultūras darba vadītāja vietnieks;
Sintija Delle 11.b – kultūras darba vadītājas vietniece;
Liāna Zeltiņa 8.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Dāvis Alsbergs 9.c- organizators;
Kristaps Šmits 11.b – noformētājs;
Līga Jansone 12.c – noformētāja.

Septembris  – dzejas mēnesis – Aleksandra Čaka 111.dzimšanas dienas uzvedums;

2011./2012.m.g. skolēnu pašpārvalde darbojas šādā sastāvā:

Sintija Krūze  11.c- pašpārvaldes ministre;
Katrīna Damberga 11.c- kultūras darba vadītāja;
Karīna Romaņenko 11.c – pašpārvaldes ministres vietnieks;
Laura Lode 10.c – skolas avīzes redaktore,  protokoliste;
Lolita Maļinovska 10.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Laura Miske  11.a – kultūras darba vadītājas vietniece;
Anda  Hibnere 11.a – kultūras darba vadītājas vietniece;
Džeina Krūze  10.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Rolands Grigorjevs  12.c  – organizatoriskas jomas vadītāja vietnieks;
Lelde Bakanovska 9. c  – noformēšanas jomas vadītāja.