Mēnesis: 2019. gada septembris

Skolotāji apgūst e-mācību vides Moodle sniegtās iespējas

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola par vienu no galvenajiem uzdevumiem 2019./2020. mācību gadā ir izvirzījusi e-resursu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju MOODLE vidē, kam kā viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir skolotāju apmācības MOODLE rīku apguvē.
Skola ir noslēgusi līgumu ar Ventspils Digitālo centru par MOODLE apmācību vadīšanu. Šī uzdevuma, MOODLE platformas ieviešanas skolā, mērķis ir izveidot Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un nodrošināt skolotāju un izglītojamo darbību tajā izglītojamo vidējās izglītības ieguves atbalstam.

Zinību diena

Zinību diena Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā šogad ceļa zīmē.

Zinību dienas svinīgais pasākums sākas ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta ceļavārdiem jaunajā mācību gadā un Valsts himnu. Par saules un gaismas ceļu, kas kopā ejams, 11.c klases skolniece Līga lasīja dzejas rindas. Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijai un brīvībai skan 11.c klases skolnieces Alitas dziedātā Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma”. Skolas direktores Danas Kalašņikovas īpašais, pirmais mācību gads jaunajā amatā uzsākas, novēlot drošu kopā ejamo ceļu. Skolas direktores vietnieces izglītības jomā Evitas Ņikonovas sadarbības plānos ir katras klases audzinātājas rūpe, lai skolēniem grūtos brīžos tiktu arī vasaras ceļos sarūpētais meduspods. Svinīgās līnijas noslēgumā visi kopā simboliski, sadevušies rokās pozējam kopējai skolas fotogrāfijai. Mūsu ceļš ir sācies. Laimīgu jauno mācību gadu!