Mēnesis: 2019. gada aprīlis

Atbalstam un iedrošinām

26.aprīlī mūsu skolā notika praktiskās apmācībās ģeogrāfijas skolotājiem. 
Skolotāju kompetenču un prasmju papildināšana GIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) jomā ir viena no SIA Envirotech prioritātēm, tāpēc izmantojot šo iespēju  Pastendes pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu pamatskolas un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolasģeogrāfijas skolotāji bija  gatavi mācīties, lai dažādotu  mācību procesu, izmantojot digitālos resursus – interaktīvās kartes un lietotnes. Bija iespēja praktiski darboties ArcGIS Online vidē, lai šīs prasmes varētu izmantot tālāk – gan mācību stundu sagatavošanā, gan prezentāciju materiāla veidošanā. Nodarbību vadīja Zane Prūse.
Vietnē ĢIS Izglītības iestādēm ir papildināti jau lietošanai gatavi mācību stundu piemēri latviešu valodā – Ievada uzdevumi, zemestrīču uzdevums, uzdevums par laika joslām, megapolēm, satelītattēliem,  gan pamācības darbam ar ArcGIS Online un cita noderīga informācija.
  Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga

Aktivitātes projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Ceturtdien, 18.aprīlī, Talsu Valsts ģimnāzijā notika Karjeras diena, kurā jauniešus profesijas izvēlei iedvesmoja dažādu nozaru speciālisti, ka arī ģimnāzijas absolventi. Mūsu skolas 10.c skolēni apmeklēja šo pasākumu. Paldies Talsu Valsts ģimnāzijas karjeras konsultantei Ievai Smildzējai!
Savukārt Talsu novada karjeras konsultanti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukumu. Mums tika nodrošināta lieliska iespēja pabūt uzņēmumā Lindström.  Lindström ir viens no vadošajiem tekstila izstrādājumu nomas servisa sniedzējiem Eiropā ar vairāk nekā 170 gadu pieredzi tekstila nozarē. Lindström piedāvā plašu tekstilizstrādājumu  klāstu nomai — darba apģērbu, paklājus, industriālos dvieļus, tekstilu viesnīcām un ēdināšanas uzņēmumiem. Vairāk informācijas https://lindstromgroup.com/lv/uznemums/. Pēc tam viesojāmies Tukuma novada Izglītības pārvaldē, kur mūs laipni uzņēma vadītāja vietniece Marita Bērziņa. Talsu novada konsultantiem Tukuma novada konsultanti vadīja aktīvas nodarbības, dalījāmies pieredzē, ieguvums nenovērtējams. Lepojamies un sakām paldies mūsu karjeras konsultantu koordinatorei Lienītei Krūzītei! 
Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Rūtenberga 

VESELĪBAS DIENAS PASĀKUMS “ĒDAM VESELĪGI, ZAĻI!”

10.aprīlī skolas skolēnu komandas gatavoja NEikdienas salātus. Aktīvi darbojās 10.,11.c un 12.klašu komandas. Salāti tika vizuāli noformēti, dots nosaukums un prezentēti tā, lai baudīt šos salātus vēlētos ikviens ikdienā!  Skolotāju komisija visatzinīgāk novērtēja 10.c klases komandu. Malači!

Paldies, veselības mācības skolotājai Inetai Pugovičai par doto iespēju pašiem radīt, darboties un mieloties!

TUVOJAS EKSĀMENU LAIKS

“Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.” Ričards Bahs
Lai mūsu skolēni varētu labāk sagatavoties eksāmeniem, uzlabot savas zināšanas, pildot tiešsaistē pieejamus uzdevumus dažādos mācību priekšmetos, kas atrodami vietnē uzdevumi.lv, skolotāji atkārtoja un trenēja prasmes kā dažādot mācību procesu. Nodarbību vadīja Laura Vītola – Uzdevumi.lv klientu apkalpošanas speciāliste. Visiem skolas skolēniem un skolotājiem tiek dota iespēja līdz 24.05.2019. bezmaksas PROF ( kur redzami  uzdevuma atrisinājumi pa soļiem) pieslēguma lietošana Uzdevumi.lv.

Talkas nedēļa

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī un tajā tiek aicināti cilvēki ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Sekojot šim aicinājumam arī mēs, Talsu novada Vakara un neklātienes skolēni un skolotāji, uzsākām aktivitātes jau 23.aprīlī, vispirms noskatoties īsfilmu “Plastmasas maisiņa ceļš” https://www.youtube.com/watch?v=Tm1tYih-erc klases stundās, kā arī un ģeogrāfijas stundās tika akcentēta plastmasas kaitīgā ietekme uz vidi. Tika sapostas savas klases telpas un skolas apkārtne.

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga 

Izstādē “Putnu olas”

Ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu 18. aprīlī 10. c  klases skolēni apmeklēja Putnu dienām veltītu izstādi un izglītojošo programmu “Putnu olas” Talsu novada muzejā. Izstādē skolēni apskatīja meža putnu, lauku putnu un ūdeņu putnu olas. Nodarbībā skolēni noskaidroja,  kāpēc dažiem putniem olas ir baltas, bet citiem raibu raibās, izpētīja dažādu olu formas,  kas ir gan apaļas, gan koniskas, uzzināja interesantus faktus par dzeguzi, kāpēc dzeguze savas olas dēj citu putnu ligzdās.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inta Robalde

Aicinām uz vecāku dienām!

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas vecāku dienām, kas notiks 2019.gada 8.-10. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00. 
Piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, skolas vadību.
Iesakām izmantot izdevību un aiziet uz individuālu sarunu ar tiem skolotājiem, kuru mācību priekšmeti Jūsu bērnam sagādā grūtības, vai tieši pretēji – rada padziļinātu interesi un prieku.
Gaidīsim arī vecākus, kuru bērni plāno iegūt izglītību mūsu skolā!

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.8.3.4.0/16/I/001 “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

This image has an empty alt attribute; its file name is Pumpurs-konference.jpg

29. martā Kuldīgas Centra Vidusskolā piedalījāmies projekta PuMPuRS Kurzemes reģiona konferencē. Tikāmies ar iedvesmojošiem un motivētiem pedagogiem un projekta PuMPuRS atbalsta personālu, kuri saprot un apzinās, ka sadarbība un būšana kopā ir neatņemama veiksmes un izdošanās sastāvdaļa. Un tas viss, lai palīdzētu skolēniem, kuriem ir jāatrod sevī motivācija, lai nezaudētu ticību nedz savām spējām, nedz iespējām nākotnē, un samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
Izglītības un kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča ar uzrunu Kuldīgas Centra Vidusskolā noslēdza PuMpuRS konferenču ciklu Latvijas reģionos. 
Šajā reizē, īpašs paldies tika pateikts arī mūsu Talsu novada PuMPuRS koordinatorei Daigai Feldmanei. 
Mēs turpināsim strādāt projektā PuMPuRS, lai katram, kuram nepieciešams, būtu iespēja. Lai katrs tiktu pamanīts!
PAMANI. IEKLAUSIES. ATBALSTI arī Tu – ikdienā! To varam mēs katrs.
#PuMPuRS
Mūsu skolu pārstāvēja IAP izstrādāja A.Rūtenberga un konsultatīvā atbalsta sniedzēja I.Pugoviča.