Mēnesis: 2018. gada septembris

SEPTEMBRIS – DROŠĪBAS MĒNESIS

Klāt rudens! Laiks kļūst tumšāks un vēsāks, atpūta un izklaide tiek nomainīta ar mācībām skolā.   Novērtējot drošību, 26.septembrī mūsu skolā bija iespēja papildināt zināšanas par administratīvo un kriminālo atbildību.
Izglītības likuma 30.panta pirmā daļa nosaka, ka par bērna drošību skolā atbild izglītības iestādes vadītājs.  Kāda ir Izglītības iestādes kompetence un atbildība? Kādi ir bērna pienākumi un atbildība?  Kāda ir valsts un pašvaldības loma bērna tiesību nodrošināšanā?  
Uz šiem  jautājumiem  atbildēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākās inspektores (nepilngadīgo jomā) Jolanta Feldmane un Evita Alksnīte.
Tika akcentēta DROŠĪBA internetā, ATBILDĪBA UN RĪCĪBA.

Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga

Mācību ekskursija 2018. gada 20. septembrī

 

    Šogad aprit 175 gadi kopš atvērta Kubalu skola- viena no pirmajām īstajām tautskolām Kurzemē. Pētot sava novada kultūrvidi, izcilos novadniekus un novada vēsturi, dzejas dienu tradīciju ietveros 20. septembrī piedzīvojām Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” misiju: “LATVIJA IR BRĪNUMSKAISTA ZEME, BET SKAISTAJAM JĀPALĪDZ PARĀDĪTIES”.

    Mācību ekskursija uz Kubalu skolu- muzeju notika projekta “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros ar mērķi iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, stiprināt piederības sajūtu savai valstij, savam novadam. Jau iepriekš gatavojoties, skolēni matemātikas skolotājas Ligitas Boginskas vadībā pētīja dažādas kartes, lai aprēķinātu ceļu uz skolu, vēstures skolotājas Intas Robaldes mudināti, izpētīja skolu dažādos laikos savas dzimtas dažādās paaudzēs, lai, iejūtoties 19. gs skolas vidē, vērtētu, analizētu un salīdzinātu. Jauka bija pastaiga pa Kubalu skolas apkārtnes laipu takām saulainajā atvasarā, kad uzzinājām daudz jauna par 19. gadsimta sētu un saimniecību. Atraktīvu gidu vadībā rakstījām ar spalvu un grifeli, rēķinājām un iepazināmies ar skolotāja, sabiedriskā darbinieka, rakstnieka un tulkotāja Ernesta Dinsberga ieguldījumu tautskolu attīstībā un tautas nacionālās pašapziņas veidošanā.

    Ar mērķi veicināt radošās un uzstāšanās prasmes, ieinteresējot skolas biedrus Imanta Ziedoņa mantojuma daudzveidībā, tālāk devāmies uz Dzejas dienu pasākuma norises vietu – Valpenes piramīdu. Ar iepriekš sagatavotu 10.c, 11.c un 12.c klases priekšnesumu, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” veidotās mūzikas pavadībā, izskanēja Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas Dzejas dienu pasākums, kura izvērtējumā skolā daudzi rakstīja: PATIKA, BIJA INTERESANTI, VAJADZĒTU ATKĀRTOT.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas  un literatūras skolotāja  Dace Ignaša

 

AICINĀJUMS UZ KOKU STĀDĪŠANU 15. SEPTEMBRĪ

Lielās Talkas organizatori 15. septembrī aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu ģimeni vai uzņēmumu sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku un laika gaitā augt tam līdzi, vērojot, kā tas no sēklas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādejādi simboliski aicinot stādīt Latvijas nākotni, nododot savas labās domas un vēlējumus nākamajām paaudzēm, kas piedzīvos Latvijas divsimtgadi. Tā šovasar būs īpaša dāvana Latvijai tās simtgadē.

Arī mūsu skola iesaistījās aicinājumā 14.septembrī, lai pēc Lielās Talkas un Eiropas Latviešu apvienības aicinājuma par godu #LV100  iestādītu divus kociņus pie mūsu skolas zaļai nākotnei!

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga

Mācību trauksme

11.septembra diena skolā iesākās pavisam parasti. Rosība notika, kad plkst. 15.00, kad  atsaknēja trauksmes  signāli, skolas pirmā stāva koridorā parādījās dūmi.  Kā rīkoties šajā situācija? Kā  sveikam un veselam tikt ārā – drošībā? Kā zināt, kur meklējams glābiņš? Vai durvis būs vaļā? Vai TU zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Atskanot trauksmei, jānodrošina skolēnu un skolotāju  sekmīga evakuācija pēc noteikta plāna, kurš pieejams visiem un jādodas noradītajā virzienā, jāpulcējas noteiktā vietā.   Par to ir atbildīgs skolas personāls, taču katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas,  kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Nekavējoties zvanīt uz 112 un informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Darba aizsardzības speciālists Gints Grīnbergs novērtēja mūsu darbības un vēlreiz akcentēja, Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka, ikvienas personas pienākums ir nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/publikacijas/izdotas_gramatas_un_brosuras/

Sagatavoja skolotāja A.Rūtenberga

INICIATĪVA “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

6. septembrī Rīgā tika atklāta Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma”. Tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Iniciatīvas ietvaros skolēniem tiks piedāvātas dažādas iespējas iepazīt un atklāt Latvijas daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, kultūru un vēsturi.

Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Pasākumā piedalījās ap 6000 tūkstošu skolēnu no visas Latvijas, arī pārstāvji no Talsu vakarskolas – 12. C klases skolnieces Krista Prūse un Evelīna Kozuba un skolotāja Inta Robalde.

Pasākuma 1. daļā varēja apskatīt dažādas izstādes un piedalīties interaktīvajās izstādēs, piemēram, spēlēt kopā ar puišiem no “Santehniķi.lv” vai vērot iluzionista priekšnesumu. 2.daļā notika koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kurā uzstājās Valters Frīdenbergs, The Ludvigs, Justs, grupas “Dagamba” un “Auļi” un citi makslinieki.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inta Robalde

2018./19.mācību gadā 3.septembrī – svinam Zinību dienu!

Jaunais mācību gads Latvijas simtgades zīmē mūsu skolai nesīs daudz jauna. Skolas telpās jūtama svaiga remonta elpa, skolas pedagogu kolektīvam ir pievienojušies jauni skolotāji, arī skolas akreditācija noritēs šī mācību gada robežās. Turklāt, izglītības reformām arī esam atvērti un jau gatavi.

Šajā dienā, kad visā Latvijā skolēni dodas uz pirmo skolas dienu, mēs skolā esam iedibinājuši tradīciju – iesākt mācību gadu kādā zīmē, kas simboliski sasauksies ar nozīmīgākajiem gada notikumiem ne tikai skolas dzīvē, bet arī novadā un valstī. Kas gan varētu būt šogad būt vēl nozīmīgāks par valsts 100. dzimšanas dienu!? Un kā gan šos svētkus lai nesvinam godinot maizi un darbu kā cilvēka dzīves pamatu? Audzinātāji svinīgi saņēma svētku kliņģeri savas audzināmās klases apzīmējuma formā, ko kopīgi pirmajā klases stundā rokām pa gabaliņam lauzt, simbolizējot draudzību un saticību, ko visu gadu kopt un vairot.

Pateicamies mūsu pirmajai šī gada viešņai skolā – Talsu novada domes deputātei Ingai Gluzdai par labajiem novēlējumiem šo mācību gadu uzsākot. Lai piepildās viņas vēlējumi kopā turēties un atbalstīt vienam otru visās bēdās un priekos!

Lai veiksmīgs un ražīgs jaunais mācību gads mums visiem kopā!

Rakstu sagatavoja Ina Tenberga