Mēnesis: 2018. gada maijs

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas izlaidums

25.maijā Rīgā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas izlaidums. Esam priecīgi, ka mūsu darbs novērtēts. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks programmu absolvējušajām skolām pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas “goda zīmi.  Paldies visiem, kas atbalstīja un darbojās projektā. Izglītojamie saņēma arī balvas par piedalīšanos Eiropas eksāmenā un citās aktivitātēs.  5 izglītojamie nopelnīja braucienu uz Strasbūru oktobrī.

Rakstu sagatavoja programmas koordinatore Sandra Eisaka.

 

Iepazīsim Latvijas pilis un muižas!

Skolas 7.-8. un 10.-11.klašu skolēni 25. maijā apmeklēja Spāres muižu, lai piedalītos konkursā ”Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”.

Konkursu organizē Latvijas piļu un muižu asociācija ar mērķi veicināt skolēnu padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to izmantošanas iespējām mūsdienās, kā arī iesaistīt skolēnus sava novada uzņēmējdarbības veicināšanā un tūrisma attīstības plānošanā.

Rakstu sagatavoja sociālo zinātņu metodiskās komisijas vadītāja Inta Robalde

Darba pasaules iepazīšana “Profesiju sīrups”

Arvien vairāk sabiedrībā runā par karjeras izglītības nepieciešamību, jo izvēlēties karjeras ceļu nepavisam nav vienkārši. Šoreiz 23.maijā Talsu novada Vakara neklātienes vidusskolas 10.c  un  11.c klases tikās ar Dundagas novada uzņēmējiem, lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Bija iespēja iepazīties ar Dundagas pienotavas darbību, piena pārstrādes procesu. Linda Ozolniece iepazīstināja ar profesijām piena pārstrādes jomā, kā arī akcentēja prasmes un rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju. Lai taptu par veiksmīgu uzņēmēju, nepieciešama izglītība un  izglītības iestādes, kurās apgūt šīs profesijas.  Bija iespēja iepazīties ar  profesijām: tehnologs, siera izgatavotājs, laborants, ražošanas vadītājs, ceha meistars.  Nobeigumā notika praktiskā  radošā meistarklase,  nodarbība ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par siera izgatavotāja  profesiju.

Pēc tam skolēni devās uz AS „Latvijas Valsts meži”. Arī tur tika iegūta informācija par uzņēmuma darbības virzieniem, nepieciešamo izglītību, uzklausīti veiksmes stāsti par savu profesiju. Skolēni iepazinās ar  profesijām: meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs, mežkopis, mežkopības meistari, meža atjaunošanas un kopšanas speciālists, meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists u.c.  Speciālisti pastāstīja skolēniem par nākotnē pieprasītākajām profesijām, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm nākotnes darba tirgū.

Noslēgumā bija tikšanas ar uzņēmēju ar Elmu Zadiņu. Viņas bizness – maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas apstākļos.  Ļoti interesanti bija ieklausīties viņas dzīves pieredzē un sasniegumos, kā arī uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus. Tika akcentētas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Uzņēmēja akcentēja, neraugoties uz to, ka darbs ir smags, tas arī ir interesants. Savā stāstījumā uzņēmēja pārsteidza skolēnus ar savu vēlmi radīt jaunas idejas un veidot strukturētus plānus savu sapņu īstenošanai.

Ikvienam no mums dzīvē ir jāspēj atrast to jomu, kurā mēs jūtamies patiesi laimīgi, jo, tikai darot darbu no visas sirds, tas sāk izdoties.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums

Sagatavoja karjeras konsultante Anita Rūtenberga

Pasākuma izvērtējums:

gandarījums par redzēto un dzirdēto,

patika uzņēmēju pieredzes stāsti,

uzzināju par mācību iestādēm, jaunām profesijām.

Jau sesto gadu “Atzinības stunda”

Skolas direktore Ineta Pugoviča uzrunā ar V.Satīras “Manas pašvērtības deklarācijas”domas:

“ Es piederu sev, tāpēc Es varu sevi būvēt.
   Es esmu Es, un
   Es – tas ir brīnišķīgi!”

Atzinības stundas mērķis : motivēt un pateikties izglītojamajiem, viņu pedagogiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm, par apņemšanos iesākto paveikt līdz galam.

Tika izteikta atzinība skolēniem, kuri guvuši labus saniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un skolotājiem:

9.kl.skolniecei Vikrorijai  Iļjinai  par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu 9.klašu krievu valodas olimpiādē. Viktorija saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Goda rakstu, ( skolotāja Ina Tenberga ).

11.c kl.skolniekam Tomasam Eglītim par iegūto 5.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu vidusskolu angļu valodas olimpiādē ( skolotāja Santa Krūmiņa).

Atzinība skolēniem, kuri motivēti pārstāvēt un pārbaudīt sevi, un skolotājiem, kuri sniedza atbalstu un bija pārliecināti par savu skolēnu spējām un prasmēm:

Kristiānai Ļjamzinai 12.c kl.skolniecei Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē ( skolotāja Sandra Eisaka);

Rodrigo Bakanovskim 10.kl.skolniekam Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu fizikas olimpiādē ( skolotājs Guntars Ēcis)

Atzinība skolēniem, kuri  aktīvi, pašaizliedzīgi darbojās skolas pašpārvaldē un pārstāvēja savu skolu dažādās aktivītātēs:

Maijai Vilnei 12.kl., Maijai Ratniecei 10.kl., Kristai Prūsei, (11.kl.)Mikam Zaķim un Tomasam Eglītim( 11.kl.)

Pasākumu muzikāli bagātināja un emocionāli uzrunāja Talsu Mūzikas skolotāja Valentīna Andronova ( klavieres) un Maksis Andronovs ( trombons ).

Recte facti fecisse merces est.

Apbalvojums par pareizi veiktu darbu ir pats paveiktais.
/ Latīņu teiciens /

Mēs par zaļu Eiropu

9.maijā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas audzēkņi atzīmēja Eiropas dienu “Mēs par zaļu Eiropu”. Skolēni sagatavoja izvēlētas Eiropas Savienības valsts aprakstu un cienāja ar raksturīgāko šīs valsts nacionālo ēdienu. Pasākums notika Eiropas birzī, kurā jaunieši piedalījās konkursā ar vairākiem uzdevumiem:

  • meklēja Eiropas valstu raksturīgos kokus;
  • atpazina valstu attēlus ar ievērojamākajām vietām;
  • prezentēja savu darbu.

Pasākuma gaitā tika sveikti  makulatūras konkursa uzvarētāji –  12.c klases audzēkne Kristiāna Ļjamzina. Viņa aktīvi iesaistījās makulatūras konkursa teorētiskajā daļā, t.i., Latvijas Valsts mežu Bioekonomikas skolas organizētajā 1.kārtā “Atklāj”  un skolā organizējusi konkursu vienaudžiem “ Ko tu zini par mežu? “ Makulatūras konkursa praktiskajā daļā tika atzīmēti 11.c klases audzēkņi un audzinātāja.

        Par godu Eiropas dienai, pasākuma izskaņā, pie skolas jaunieši kopā ar skolotājiem iestādīja 3 tūjas.

                                                                          Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka

Sīkāka informācija: https://youtu.be/nukpE2NDNCI

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka