Mēnesis: 2018. gada marts

Grāmatu svētkos 2018

   23.martā 11.c klases skolēni, audzinātājas ierosināti, izmantoja iespēju “Grāmatu svētku” ietvaros būt Latvijas Bankas un “Latvijas Avīzes” rīkotajā diskusijā “Reģionu sarunas par labklājību”.

   Diskusijas tēma – “Cik gados sasniegsim pārtikušo valstu līmeni – 10, 20, 50..?” Diskusijā interesanti un saistoši par industriālajām revolūcijām, par skolām, augstskolām un skolotājiem, par izcilību, par to, kas traucē Latvijai attīstīties, runāja Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners.

   Latvija Bankas valdes loceklis Harijs Ozols iepazīstināja klātesošos ar turīgas valsts “pamatakmeņiem”- zināšanas, nauda, stabilitāte. Pastāstīja, ka Latvijas Banka ir visu Baltijas valstu skaidrās naudas apstrādes centrs un īsi informēja par ZIB maksājumiem. Diskusiju par ekonomikas un finanšu jautājumiem vadīja “Latvijas Avīzes “žurnālists Ivars Bušmanis.

   Dienas turpinājumā – tikšanās ar dzejnieci un dramaturģi Māru Zālīti.

   Iepazinām dzejnieci kā Latvijas patrioti ar plašām vēstures zināšanām par valsts izveidošanos, kā cilvēku, kurai nav vienalga, kas notiek mūsu valstī. Viņa aktīvi darbojas tautai nozīmīgos sabiedriskos procesos un savu attieksmi pauž rakstot libretus – rokoperai “Lāčplēsis”, “Kaupēn, mans mīļais!”, kā arī iesaistoties mūsu valsts pirmā Ārlietu ministra un vairākkārtēju Ministru prezidentu Zigfrīda Annas Meierovica piemiņas saglabāšanai. Dzejniece ir patronese Likteņdārzam.

   Uzzinājām jaunus un interesantus faktus, kuri nekur nav minēti. Piemēram,kāpēc “Pieci pirksti”sarakstīti tikai tagad (2013.), kāpēc M. Zālīte uzskatīja, ka librets jāraksta tieši par Kaupēnu u.c.

   “…tik daudz, cik Latvijai dosim, viņa dos mums” /M.Zālīte/

Rakstu sagatavoja 11.c klases skolniece Ieva Šķībā

Foto: 11.c klases audzēkņi Ieva Šķībā un Miks Zaķis

Pasaules ūdens diena

Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996. gada ar visdažādākajām aktivitātēm.

Jau 15. gadu Vides aizsardzības klubs aicina ikvienu 22. marta rītā plkst. 6:20 sagaidīt saullēktu pie kādas no tuvumā esošas ūdenstilpnes.

Mēs mācāmies, ka ūdens ir mūsu izsmeļamais dabas resurss. Aprēķināts, ka piesārņotā ūdens daudzums pašlaik ir līdzvērtīgs ūdens daudzumam desmit pasaules lielāko upju baseinos.

Speciālisti jau sen brīdinājuši, ka aizvien plašākos reģionos dzeramā ūdens problēma kļūst aizvien aktuālāka, tāpēc 22.martā pārrunājām un pārdomājām saldūdens nozīmi mūsu ikdienā.

 

Rakstu sagatavoja veselību veicinošu skolu tīkla skolas koordinatore Ineta Pugoviča

Karjeras dienas “EXPO Laidze 2018”

 

22.martā iepazināmies ar komerczinību un uzņēmējdarbības spēju attīstīšanas iespējām Laidzē.

Ar interesi klausījāmies atraktīvajā  un zinošajā  “Kurzemes Sēklas” valdes priekšsēdētāja Andra Krišentāla stāstījumā. Priecājāmies pabūt kopā ar titulētāko Latvijas šeftpavāru, ” Pavāru kluba ” priekšsēdētāju, uzņēmēju Raimondu Zommeru.

“Talsu piensaimnieka” izpilddirektors Ilgonis Kalmanis iepazīstināja ar produkciju un priecēja ar ziņu par drīzu jaunās “Piena sētas” tapšanu pilsētas centrā.

Paldies PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītājai B.Purlicai, pedagogiem – O.Blumbahai, I.Krūzei un audzēkņiem par doto iespēju!

Rakstu sagatavoja 11.c klases audzinātāja Ineta Pugoviča

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas pedagogi dalās pieredzē

14.martā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā viesojās kolēģi no Bauskas novada.

Pedagogus (Vecsaules, Mežgaļu, Bauskas pilsētas pamatskolas un Uzvaras, Īslīces vidusskolu, Bauskas Valsts ģimnāzijas)  skolas direktore Ineta Pugoviča iepazīstināja  ar skolas vīziju, darbības virzieniem un mācību, audzināšanas darba kvalitatīvajiem indikatoriem.

Skola iesaistījusies Brīvprātīgo skolu tīklā (idejas autori R.Ozols, A.Melle) un otro gadu pedagogi mācās sadarbojoties komandā strādāt un vadīt mācību stundas, kuras veidotas  kompetencē balstītā izglītības saturā (lietpratībā). Tika izspēlēta tēma “Agrie viduslaiki Latvijas teritorijā. Cilvēka saimnieciskā darbība latviešu tautasdziesmās. Vecvārdi un tautasdziesmu valoda”(10.klase).

Mācību stundu vadīja vēstures skolotāja Inta Robalde un latviešu valodas, literatūras skolotāja Dace Ignaša. Stunda bija kā viens no variantiem starpdisciplinārai mācīšanās pieredzei, saskatot folkloras materiālu pētīšanas iespējas vēsturē. Sasniedzamais rezultāts stundā ir skolēnu pētniecisko un prezentēšanas prasmju pilnveidošana, jaunas informācijas iegūšana un izprašana kā vēsturē, tā literatūrā un latviešu valodā. Izpētot tautasdziesmas, “skolēni” apkopoja un prezentēja šī konkrētā laika posma ražotājsabiedrības un ģeogrāfiskās vides mijiedarbību, raksturoja etniskās identitātes veidošanās procesus un valodas īpatnības. Šāda stunda māca arī cieņu pret Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tātad- patriotismu.

Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka iepazīstināja Bauskas novada kolēģus ar darbu programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Viesus iepazīstināja  ar aktivitātēm, kurās  iesaistās skolēni, viņu vecāki. Skolotāja dalījās pieredzē par 31.janvāra Atvērto stundu  “Eiropas Savienība – mīti un realitāte”. Diskusijā ar kolēģiem skolotāja Eisaka apliecināja, ka darbojoties programmā, skolēniem veidojas dziļāka izpratne par demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un rodas interese par norisēm Eiropas Parlamentā.

Bioloģijas un veselības mācības skolotāja, skolas koordinatore VVST Ineta Pugoviča aicināja kolēģus iesaistīties Veselību veicinošu skolu tīklā, iepazīstināja ar skolas darbu šajā virzienā un dalījās ar idejām, kā organizēt veselību veicinošas aktivitātes.

Tikšanās izskaņā – jautājumi – atbildes atvērtā, patīkamā gaisotnē  pie kafijas tases un “ceļojums “ pa skolas kabinetiem.

 

Rakstu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Ignaša

Informācija 12.klašu audzēkņiem

12.klašu centralizēto eksāmenu nedēļā:

Pirmdiena, 12.marts

Otrdiena, 13.marts

Trešdiena,14.marts

Konsultācijas 12.kl. CE angļu valodā 9.40 – 12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-9.40 vēsture

CE angļu valodā 10.00

CE angļu valodas mutvārdu daļa 17.30

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 13.00-15.00

CE angļu valodā mutvārdu daļa 8.00

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 9.00-12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

12.30-13.30 ģeogrāfija

13.30-4.30 bioloģija

14.30-15.30 ķīmija

Ceturtdiena, 15.marts

Piektdiena, 16.marts

 
CE krievu valodā 10.00

Mutvārdu daļa pl.15.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.05 latviešu valoda

10.00-11.00 literatūra

11.30-12.00 fizika

12.00-13.00 matemātika

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.00 ekonomika

10.00-11.00 kulturoloģija

11.00-12.00 literatūra

12.00-13.00 politika un tiesības

Konsultācijas 7.-9.klašu skolēniem

Konsultācijas 7.-11.klašu skolēniem no 12.-16.martam no pl.9.00-.15.00

Pirmdiena, 12.marts Otrdiena, 13.marts Trešdiena,14.marts
Ineta Pugoviča (bioloģija) Aija Grīvane (latv.val.)
Inta Robalde (vēsture, vācu val.)
Sandra Eisaka (ģeogrāfija, matemātika)
Anita Rūtenberga (informātika)
Sandra Eisaka (ģeogrāfija, matemātika)
Ina Tenberga (krievu valoda) no 12.00
Alvīne Vahšteine (bioloģija, ķīmija) 10.00- 12.00
Santa Krūmiņa (angļu valoda) 14.00- 15.00
Ceturtdiena, 15.marts Piektdiena, 16.marts Sestdiena, 17.marts
Inessa Tarasova (fizika) 12.00- 13.00
Ina Tenbega (krievu valoda) 13.00 -15.00
Aija Grīvane (latviešu valoda)
Dace Ignaša (latviešu valoda)
Una Grīnberga (vēsture, politika un tiesības)
Jauniešu diena “Kopā esam, darām, varam”

Santa Krūmiņa

    Veselības mācība ir viens no mācību priekšmetiem, kurā jau tagad notiek iestrādes satura apguvē starpdisciplinārā mācību vidē. Sarunās un diskusijās ar audzēkņiem mācības pietuvinās reālajai dzīvei un noder gan psiholoģijas, gan bioloģijas, gan ekonomikas u.c. mācību priekšmetos gūtās zināšanas. Savstarpēja sadarbošanās, pozitīvā gaisotne veicina uzticēšanos, viedokļu dažādību un tiek gūts priekšstats par jauniešu uzskatiem, dzīves vērtībām, nākotnes nodomiem.

    Ļoti būtiski audzēkņiem piedāvāt veselību veicinošas aktivitātes, kuras spētu aizvietot dažādus dzīves vilinājumus – datorspēles, azartspēles, atkarības u.c.negācijas.

    23.02. 10.c klases audzēkņi iemēģināja savas prasmes un spējas distanču slēpošanā. Ne visi audzēkņi ar prieku vēlējās piedalīties, tomēr, izvērtējot skolas piedāvāto iespēju un paklausot skolotājas uzmundrinājumam, iedrošinājuma vārdiem, audzēkņi veica izvēli savas veselības labā un devās trasē.

    Atsauksmes par aktivitāti bija ļoti dažādas, bet visi audzēkņi bija gandarīti par uzdrošināšanās mēģinājumu, par instruktora Mareka Birkentāla atbalstu un pozitīvo novērtējumu slēpošanas prasmē. Neizpalika arī emocijas: prieks par veikumu, “negribu” pārvarēšanu, draudzīgs šaržs par kritieniem un gūtais enerģijas lādiņš deva iedvesmu visai atlikušajai dienai.

Rakstu sagatavoja veselības mācības skolotāja I.Pugoviča