Mēnesis: 2018. gada februāris

UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

Apzinoties dzimtās valodas lomu un nozīmību valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, 2018. gada 21. februārī – UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas dienā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolēni piedalījās pasākumā ar moto: “Kā var mācīties citu valodu? Zinot savu valodu.”

(J. Peters)

10.c klases skolēni piedalījās diskusijā par savu dzimto valodu un rakstīja savus komplimentus un sveicienus mīļajiem, kolēģiem, Talsiem, Kurzemei, Latvijai, Eiropai un pasaulei.

Vēlāk visi vidusskolēni varēja pievienoties aicinājumam, un skolas “Baltā tāfele” kļuva par skolēnu radošo vēstījumu kolāžu dzimtajā valodā.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas skolotāja Dace Ignaša

 

Makulatūras vākšanas akcija

Skolā šajā gadā paplašinājām makulatūras vākšanas aktivitāti ar konkursu par koku nozīmi un  saglabāšanu. Konkursā uzvarēja 12.c klase. Latvijas mežu piedāvātajā aktivitātē “LVM Bioekonomikas skola” darbu 1.kārtā  “Atklāj” iesūtīja Kristiāna Ļjamzina, taču 2.kārtā cīņā par 700 eiro neiekļuva. Klašu kolektīvi turpina cīnīties par vairāk izglābtajiem kokiem – visvairāk savākto makulatūru līdz aprīlim.

 

 

 

 

Attēlā Kristiānas Ļjamzinas konkursa darbs

Rakstu sagatavoja Sandra Eisaka

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas Atvērtā stunda

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros tiek rīkotas Atvērtās stundas. Mūsu skola izlozēja tēmu “Eiropas Savienība – mīti un realitāte”, stunda notika 31.janvārī. Stundu mērķi ir dalīties ar praksi pedagogu metodiskajā darbā un padziļināt skolēnu un sabiedrības zināšanas par Eiropas Savienību. Priecājamies, ka stundā piedalījās Talsu 2.vidusskolas pedagogi un par stundu interesējās Talsu Televīzija. Eksperta lomā iejutās Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā Sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Bogustova. Mūsu skolas stunda novērtēta kā veiksmes stāsts šīs programmas ietvaros. Paldies skolēniem un pedagogiem, kas piedalījās stundas sagatavošanā un norisē.

Vairāk informācija: http://www.talsutv.lv/video_type/skoleni-diskute-par-tematu-eiropas-savienibas-miti-un-realitate/

9.februārī piedalījāmies  EP Vēstnieku seminārā “Ideja. Rīcība. Rezultāts”. Par dažādām problēmām diskutēja 12.c klases skolnieces K.Ļjamzina un M.Vilne.

Rakstu sagatavoja Sandra Eisaka

Skolēnu pašpārvaldes veikums 2017./18.m.g.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu pašpārvaldē aktīvi darbojas divpadsmit 10.-12. klašu skolēni. Esam aktīvi, radoši, atsaucīgi, piedalāmies dažādos novadu un arī republikas līmeņa semināros (Miks un Tomass piedalījās VBTAI rīkotajā  konferencē “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini” , Rīgā 19. 10.2017.)  papildinām zināšanas, apgūstam jaunas prasmes un iemaņas, attīstām savas personības. Mūs vieno katra neatkārtojamība un individualitāte, kāda īpaša rakstura iezīme un savdabīgums. Parasti pulcējamies 1-2 reizes nedēļā, bet, ja ir kāds pasākums vai notikums, tad arī biežāk. Tad skolā pavadām laiku arī tajās dienās, kad skolā nav mācības.

Šajā mācību gadā esam īpaši aktīvi, esam piedalījušies konkursos, akcijās, labdarības akcijās kā “Pasmaidi Latvijai”, “Rūķi pār novadiem”, “Zvaigzne austrumos”., “Spēka vārdi Latvijai”. Piedalāmies konkursos kā “Mana zeme skaistā”, esam aktīvi arī konkursā par Eiroparlamentu.

Skolā aktīvi vadām sabiedrisko dzīvi, esam organizējuši un vadījuši pasākumus – Skolotāju diena  (skolotājas tika apbalvotas pašu darinātiem ordeņiem),10. klašu skolā uzņemšanas pasākums, Svinīgā līnija Lāčplēša dienai, Ziemassvētku pasākums, Barikāžu dalībnieku atceres pasākums, Valentīna diena. Izveidojām īpašu informatīvu stūrīti par Valentīna dienas vēsturi un 4 Mīlestības Dieviem.  Šogad arī skolas vecāku sapulcē sniedzām vecākiem nelielu koncertu. Organizējām konkursu starp klasēm “Vispasakainākā klase”. Ziemassvētku pasākuma telpu noformējām ar pašu darinātiem dekoriem. Noorganizējām skolā diskotēku, kas nebija notikusi vairāk kā 10 gadus.  Ar pasākumu foto un īsu aprakstu var iepazīties Facebook.com

https://youtu.be/SVoU8PCkOuI

Rakstu sagatavoja Santa Krūmiņa

4.februāris – Pasaules Pretvēža diena.

2.februārī vidusskolas jaunieši tikās, lai diskutētu par onkoloģiskām slimībām, par audzēju veidiem un to diagnosticēšanu. Diskusijā jaunieši secināja, ka psihoemocionālie aspekti ietekmē gan slimības skartos, gan veselos cilvēkus. Attieksme un pozitīva dzīves uztvere var ietekmēt slimības attīstību, ja uz to neraugās kā galējo punktu dzīvē.

Jaunieši iepazinās ar rozā lentītes stāstu Latvijā un uzzināja, ka rozā lentīte ir solidaritātes, atbalsta un drosmes simbols, apliecinājums dzīvībai un dzīvei.

Diskusija deva iespēju izvērtēt solāriju apmeklējumu un pārmērīgas sauļošanās kaitīgumu, kā arī nopietni uztvert dzimumzīmju izveidošanos. Jaunieši saprot, ka jārūpējas par savu veselību, tā jāpārbauda 1x gadā valsts apmaksātos ambulatoriskos laboratorijas izmeklējumos.

Rakstu  sagatavoja Ineta Pugoviča

 

 

ESF projekts PuMPuRS

    Talsu novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem radušies dažādi iemesli un iespējama skolas pamešana, kā arī tiek veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās. Projekta atbalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni.

    Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola atbalsta projektu un ir iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem.

    Viens no projekta mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādi iemesli un pazīmes bērnos norāda par skolas pamešanas varbūtību.

    Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča