Mēnesis: 2017. gada septembris

VESELĪBU VEICINOŠA IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 

   Par audzēkņu aktīvu darbību fakultatīvajās nodarbībās “Veselība” un pasākumu, akciju un sportisku aktivitāšu organizēšanu Slimību profilakses un kontroles centrs (04.07.2017. lēmums Nr.1- 8.2/4227) Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai piešķīris statusu “VESELĪBU VEICINOŠA IZGLĪTĪBAS IESTĀDE”.

   Informācija no  fakultatīvās nodarbības “Veselība” skolotājas Inetas Pugovičas

Skolas fasādes laukums ar katru gadu top skaistāks un videi draudzīgs

   2017.gada pavasarī sociālā pedagoga Anitas Rūtenbergas projekta “Sakopsim savu vidi!” pieteikums Talsu novada fondam guva atbalstu un rezultātā ieguvām velosipēdu novietni.

   Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu –aicinām braukt uz skolu ar velosipēdiem, nevis ar mašīnām.

   Direktore Ineta Pugoviča ietaupītos skolas budžeta līdzekļus atvēlēja audzēkņu ieteikuma realizācijai– pie skolas izveidota atpūtas zona. Nu atvasaru baudīt varam uz soliņa pie skolas! Neliels sīkums, bet sīkums pie sīkuma rada lielas lietas!

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka

Septembris – drošības mēnesis

27.septembrī skolā viesojās Jolanta Feldmane – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore  un  Sigita Pētersone – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore.

Atkārtoti bija iespēja atsvaidzināt zināšanas par administratīvo un kriminālo atbildību, kā arī par testiem savai drošībai, mobilo lietotni “Mana drošība” un par prasībām un izglītības iespējām, lai kļūtu par policistu.

Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga

Mācību ekskursija “Smeļamies rudens bagātībā”

   Klāt rudens ar jauno mācību gadu, ražas novākšanu un – Dzejas dienām, kuras šogad aizrit dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. jubilejas zīmē, tāpēc mūsu pasākums notika ar devīzi: “Daudz dabā prieku, lai tik ārā smeļam!”

   Mācību ekskursijā devāmies, lai iesoļotu rudenī sasmēluši sava novada patriotu iedvesmas stāstus, lai izpētītu un vēlreiz pārliecinātos, cik Talsu novadā bagāta kultūrvide, kādi uzņēmīgi cilvēki dzīvo, kādas ir iespējas sevi pilnveidot. Tomēr galvenais mērķis bija radoši un praktiski līdzdarboties.

   Paldies Laidzes bibliotēkas vadītājai Dacei Buntei par dzejas svētku tradīciju glabāšanu! Prieks par jauniegūto draudzību ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes nodaļas erudītajiem audzēkņiem, atsaucīgajiem pedagogiem. Paldies direktorei Baibai Purlicai un visiem, visiem, kuri laipni mūs uzņēma un ļāva praktiski darboties, izmēģināt savas prasmes, sacensties, piedalīties un izjust atmosfēru! Sirsnīgs paldies arī viesmīlīgajiem Laidzes pagasta zemnieku saimniecības “Dārziņi” saimniekiem Edītei un Imantam Smildziņiem un suņukam Kriksim par sirsnīgo uzņemšanu!

   Mūsu mērķis tika sasniegts- radoši, gandarīti un iedvesmoti atgriezušies skolā, radījām savas atskaites- dzeju par piedzīvoto šajā saulainajā atvasaras dienā.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas skolotāja Dace Ignaša

Sākam jauno mācību gadu!

   Pirmajā septembrī ikviens, kurš saistīts ar skolu – vai tie būtu skolēni, vai skolotāji, vecāki, vai skolas darbinieki, visi nāk uz skolu ar jaunām gaidām. Vienam jauna ir klases un skolas telpa, citam jauns klasesbiedrs rod jaunas izjūtas, bet citam gaidās ir eksāmenu laiku un skolas beigšanas apliecība un atestāts. Tēlaini rudens skolā nāk ar cerībām augt, pārdomām par ziedu un augļu nešanas laiku, apņemšanos sasniegt debess maliņu un kāpt garajā pupā kā pasakā. Gluži kā dabā pavasaris, tā skolā – rudens, rosina iekopt, sēt, lolot, audzēt un saņemt to zelta ābolīti, kas aug tai sapņu dārziņā.

   Vēlam šajā mācību gadā visiem Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas iemītniekiem turpināt būt kopā priekos un bēdās, roku rokā nest skolas labo vārdu, siltām sirdīm un plaukstām lolot skolas kā ģimenes tradīcijas. Gūt pārliecību, ka esam tur, kur mums jābūt un turpināt būt kopā vēl ilgus un ilgus gadus. Ar šī mācību gada simbolu – cimdiņu, ko savā īpašumā saņēma katra klase, audzinātājas un skolotājas, simboliski iezīmējām cerību un sapratnes, kopīgu domu un ideju, atbalsta un draudzīguma gadu! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais 2017./18. mācību gads!

Rakstu sagatavoja I.Tenberga