Mēnesis: 2017. gada jūnijs

Uzsākam izglītojamo uzņemšanu 7.-12.klasēs

  • pamatizglītības 7.-9.klasēs,

  • vidusskolas 10.-12.klasēs (klātienes, neklātienes programmās),

  • eksternātā (izglītojamos, kuriem nepieciešams uzlabot nepietiekamos vērtējumus atestātos un eksāmenos).

Piedāvājam atbalsta plānu mācībās strādājošajiem un uz laiku izbraukušajiem!

Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst. 9.00- 14.30

Kontakti, informācija : 26400022; 63232206

e-pastā talsuvakarskola@inbox.lv

Ciemošanās Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijā

Skolotāju 2016./2017. mācību gada pēdējā darba diena – iedvesmas un pārdomu diena!

15.jūnijā skolotāji viesojās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Piedalījāmies organizētajā seminārā, lai gūtu ierosmi un veiktu uzlabojumus par “Radošās, pētnieciskās un uzņēmējdarbības integrēšanu skolas izglītības programmās”.

Seminārā savā pieredzē mijiedarbībā ar pedagogiem  dalījās 8.klases audzēkņi – Patriks un Izolde, 11.klases audzēkne – Laura.

Paldies skolas direktores vietniecēm Ritmai, Dzintrai un  skolotājai Intai par fantastisko pieredzi un atziņām, par iedrošinājumu pārmaiņām, par pārliecību, ka daudzas lietas, uz kompetencēm balstītas, jau tiek veiktas!

Rakstu sagatavoja skolas direktore Ineta Pugoviča

Veselības nedēļas sportiskais gars Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā

Viena no skolas attīstības vadlīnijām audzināšanas darbā ir veselīgs dzīvesveids, kam vajadzētu būt  jauniešu vērtību sistēmas pamatā. 2016./2017.mācību gadā skolas audzēkņi, iesaistot savus vecākus, kopā ar pedagogiem organizēja pasākumus, lai varētu kļūt par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla ( NVVST) dalībnieci.

Saņemot Latvijas Tautas sporta asociācijas uzaicinājumu iesaistīties Latvijas Veselības nedēļā 2017, uzreiz nolēmām piedalīties. Ne tikai piedalīties, bet iesaistīt savas sadraudzības skolas – Tukuma un Jelgavas vakara un neklātienes vidusskolas.

26.maijā Talsu 2.vidusskolas vecajā sporta laukumā  atklājām Veselības nedēļu.

29.maijā arī mūsu skolas pamatizglītības un vidusskolas neklātienes klasēm bija iespēja iesaistīties “Jautrajos, aktīvajos startos”.

Aktivitāte “Jautrie, aktīvie starti” ar devīzi “Esi vesels – kustini muskuļus un prātu!” tika atklāta ar direktores Inetas Pugovičas uzrunu  un 10.c klases audzēknes Kristas Prūses un Talsu Kristīgās vidusskolas 8.klases audzēknes Annas Līnas Dārziņas muzikālo sniegumu.

Pasākuma mērķis bija rosināt jauniešus organizēt un pavadīt saturiski savu brīvo laiku un gūt atziņas par savstarpējo attiecību nozīmīgumu. Pedagogi ierosināja startus papildināt ar mācību priekšmetu elementiem un tā tapa starti ar 10 stafetēm. Katrai stafetei tika dots savs moto:

1.“Šķirosim atkritumus un saudzēsim vidi!”;

2.“ Profesijas puzle”;

3.“ Pašaizsardzība”;

4.“Vai atoms ir neitrāls?”;

5.“ Ģeogrāfu mēmais šovs’;

6.”Dzīvības eliksīrs”;

7.”Lidojošā ola”;

8.”Vārds nav jāmeklē, tas atnāk…:;

9.”Ģeometrisko figūru kombinācija”;

10.”Dienas emociju summa”.

Pēc startiem apstiprinājās patiesība, kura vienmēr iztur laika pārbaudi – uzvarēja draudzība un gūtās pozitīvās emocijas! Kristas Prūses mamma Žanete Duboviča visus dalībniekus apbalvoja ar īpašajām “Veselības nedēļas 2017” nozīmītēm.

Jautro startu izskaņā jaunieši tikās ar evanģēlistu Andi Ķīviču. Sarunas vijās par pozitīvu saskarsmi savstarpējās attiecībās un tās motivējošo spēku labvēlīgas gaisotnes radīšanā.

Galvenā audzēkņu atziņa, ka ir jāatrod laiks sarunām ar saviem vecākiem, draugiem. Atslēgties no “gadžetiem” un vienkārši parunāt arī tad, ja tev no sarunu biedra nekas nav vajadzīgs.

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un Kristas mammai, kuri iesaistījās un organizēja pasākumu!

Laba  fiziskā forma un pievilcīgs izskats lielā mērā ir atkarīgs no tava dzīvesveida!

Rakstu sagatavoja skolas fakultatīva “Veselība” vadītāja Ineta Pugoviča.