Mēnesis: 2017. gada maijs

Papildus mācību pasākumi skolēniem 2016./17.m.g. vasarā

2016./17.m.g. papildus mācību pasākumi skolēniem vasarā no 2.jūnija līdz 12.jūnijam

Piektdien

2.jūnijs

9.00-15.30

Pirmdien

5.jūnijs

9.00-13.00

Otrdien

6.jūnijs

9.00-15.30

Trešdien

7.jūnijs

9.00-15.30

Piektdien

9.jūnijs

9.00-14.00

Pirmdien

12.jūnijs

9.00-15.30

Konsultācijas mācību priekšmetos
Latviešu val. (D.Ignaša)

Vēsture, soc.z. (U.Grīnberga)

Ekonomika (A.Jansone)

Latviešu val. (A.Grīvane)

Krievu val. (I.Tenberga)

 

Fizika, krievu val. (I.Tarasova)

Matemātika (L.Boginska)

Latviešu val. (D.Ignaša)

Angļu val.   (S.Krūmiņa)

Vēsture, vācu v. (I.Robalde)

Ekonomika (A.Jansone)

Latviešu val. (A.Grīvane)

Bioloģija, ķīmija (A.Vahšteine)

Ģeogrāfija      (S.Eisaka)

Vēsture, soc.z. (U.Grīnberga)

Matemātika (L.Boginska)

Latviešu val.  (D.Ignaša)

Angļu val.   (S.Krūmiņa)

Vēsture, vācu v. (I.Robalde)

Ekonomika (A.Jansone)

Bioloģija, ķīmija (A.Vahšteine)

Fizika, krievu val. (I.Tarasova)

Krievu val. (I.Tenberga)

Ģeogrāfija      (S.Eisaka)

Matemātika (L.Boginska)

Angļu val.   (S.Krūmiņa)

Vēsture, vācu v. (I.Robalde)

Ekonomika (A.Jansone)

Bioloģija, ķīmija (A.Vahšteine)

Fizika, krievu val. (I.Tarasova)

Ģeogrāfija      (S.Eisaka)

 

Matemātika (L.Boginska)

Informātika (A.Rūtenberga)

Latviešu val.  (D.Ignaša)

Vēsture, vācu v. (I.Robalde)

Ekonomika (A.Jansone)

Latviešu val. (A.Grīvane)

Fizika, krievu val. (I.Tarasova)

Krievu val. (I.Tenberga)

Ģeogrāfija      (S.Eisaka)

Vēsture, soc.z. (U.Grīnberga)

Angļu val.  (S.Krūmiņa)

Krievu val. (I.Tenberga)

Ekonomika (A.Jansone)

Bioloģija, ķīmija (A.Vahšteine)

Latviešu val. (A.Grīvane)

Fizika, krievu val. (I.Tarasova)

 

Makulatūras vākšanas sacensības noslēgums

     Attēlu rezultāti vaicājumam “piejūra”

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas saime šajā mācību gadā atkal piedalījās makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem”. Šogad mēs savācām 900 kg izlietota papīra, tā pasargājot 13 kokus, paldies visiem, kas to paveica! No visām deviņām pašvaldībām, kas atrodas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” teritorijā, savāca vairāk nekā 236 tonnas makulatūras, no nociršanas pasargājot 3296 kokus.

     Makulatūras vākšanas sacensības ar plašu noslēguma sarīkojumu pulcē dalībniekus jau sesto gadu Laumu dabas parkā, šogad atkal pasākumu pārstāvēja 11.c klases skolniece Kristiāna Ļjamzina. Piedaloties un izvērtējot noslēguma aktivitātes, Kristiāna ir gatava nākošajā gadā rīkot skolā pasākumu, lai konkursā starp klasēm notiktu makulatūras vākšana, lai to nodotu otrreizējai pārstrādei, procesa laikā tiktu stāstīts par apkārtējās vides saudzēšanas, atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu, kā arī dabas aizsardzības tēmām. Sāksim tam gatavoties jau tagad!

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja S.Eisaka

 

Maijs- lielisks mēnesis,lai bioloģijas stundās apgūto redzētu, izprastu dabā kopā ar Jelgavas informācijas centra ( LLU valsts zinātniskās izpētes meži ) vadītāju, mežsaimnieku Jāni Vilku un vides speciālisti Ilzi Indriksoni.
Malači 10.c ! Mācības sestdienā bija interesantas!
Paldies speciālistiem un zemnieku saimniecībai “Kurzemnieki”.

Rakstu sagatavoja I.Pugoviča

Atzinības stunda

     Sesto gadu pēc kārtas audzēkņi, kuri ņēmuši dalību starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, tika aicināti uz ATZINĪBAS STUNDU.

     Skolas direktore I.Pugoviča: “Atskatoties uz aizvadītajiem mācību gadiem, secinu, ka mūsu skolas stiprā puse ir humanitārais virziens, kuram ar smalku eksakto pavedienu pievienojas fizika! Šodien pavisam citādas gaismas un citādi vēji mūs priecē! Stāvot šodienā, vēršot skatu uz savu dienu,  jūsos esošais  nemierpilnais gars ļauj jums izkāpt no šaubu grāvjiem un tīt savu zinību, prasmju un iemaņu kamolu krustām šķērsām, pacietīgi, ar darba patiku un veiksmīgi!”

     Skolas direktore ar atzinības vārdiem sveica vēstures olimpiādes dalībniekus Mārtiņu Skulti (12.a) un Paulu Rūdolfu Bērziņu (12.c), fizikas olimpiādes dalībnieku un Latvijas Okupācijas muzeja konkursa “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi “ vienu no uzvarētājiem Jēkabu Brāķeri (11.c). Priecājamies kopā ar Jēkabu par viņam doto iespēju doties uz Briseli!

     Apsveikumus saņēma arī krievu valodas olimpiādes pārstāves Andīna Pauča (11.c), Agrija Hankišijeva (12.a) un Viktorija Calkovska (9.). Viktorija Iļjina (8.) saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Goda rakstu par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē 9.-10.klasēm. Pateicību saņēma  Maija Vilne (11.c) par dalību angļu valodas olimpiādē. Ieva Jasukeite (9.) saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu vizuālās mākslas olimpiādē 9.-10.klasēm.

Paldies vecākiem par ieguldījumu savu bērnu izaugsmē!

Paldies skolotājām Intai Robaldei, Santai Krūmiņai, Inessai Tarasovai un Aijai Grīvanei.

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēku, ir jānes sevī  prieks.

Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, ir jānes sevī uguns.

Tam, kurš grib palīdzēt, ir jābūt piepildītam ar  mīlestību.

Paldies Baibai un Laurai par skanīgajām dziesmām !

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

Uz Briseli! Uz Eiropas Parlamentu!

9.maijā Latvijas Okupācijas muzejā notika konkursa „Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi” fināla pasākums.

   Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Mūsu vēsturi veido cilvēki, tāpēc konkursa mērķis ir atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai cilvēkus, kuri devuši ieguldījumu savas ģimenes, pagasta, novada, pilsētas mērogā.

   Konkurss norisinājās 3 kārtās. Kopumā konkursā piedalījās vairāk kā 100 skolēnu no visiem Latvijas novadiem. Kurzemes reģionā tika pieteikti 24 darbi, no kuriem 11 darbi un to autori tika izvirzīti uz 2. kārtu, kura norisinājās 31. martā Liepājas muzejā. Uz konkursa 3. kārtu tika izvirzīti 4 autoru darbi. Viens no tiem bija Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 11.c klases skolēns Jēkabs Brāķeris, kurš veidoja stāstu un prezentāciju par savu vectēvu Verneru Brāķeri- cienījamu fizikas un matemātikas skolotāju.

   Konkursa finālā tika prezentēti labākie darbi no visiem Latvijas novadiem. Konkursa noslēgumā dalībniekus sagaidīja liels pārsteigums. Galveno balvu- braucienu uz Briseli un iepazīšanos ar Eiropas Parlamenta darbu saņēma visi fināla dalībnieki. Šo iespēju konkursa finālistiem sagādāja Eiropas Parlamenta deputāti: Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Artis Pabriks un Krišjānis Kariņš.

   Jēkabu ciemoties un iepazīt Eiropas Parlamentu uzaicināja deputāts Artis Pabriks un jau maija beigās Jēkabs dosies uz Briseli.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja Inta Robalde

Foto no pasākuma- Jēkabs Brāķeris, EP deputāte Inese Vaidere, Verners Brāķeris, Inta Robalde

Konsultācijas sestdien vēl tikai 20. un 27.maijā!

Šogad pēdējās sestdienu konsultācijas būs:

20.maijs

10.00-13.00

27.maijs

10.00-13.00

Matemātika, ģeogrāfija – S.Eisaka Krievu valoda – I.Tenberga
Matemātika – L.Boginska Fizika, krievu valoda – I.Tarasova
Psiholoģija, ētika – D.Pretice Latviešu valoda, literatūra – A.Grīvane
Vēsture, vācu valoda – I.Robalde Latviešu valoda, literatūra – D.Ignaša
Vēsture, sociālās zinības – U.Grīnberga Informātika – A.Rūtenberga
Bioloģija – I.Pugoviča Angļu valoda – S.Krūmiņa
Bioloģija, ķīmija – A.Vahšteine
Ekonomika, kulturoloģija – A.Jansone