Mēnesis: 2016. gada decembris

Ziemassvētku dāvanu maiss ir vaļā

Aizvadītajos 2016.gada Ziemassvētkos kā katru gadu suminājām veiksmīgākos mācībās un ārpusstundu darbā, ir saņemtas liecības un varam rezumēt 1.semestra notikumus.

      Ar Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas goda rakstiem un naudas balvu apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem liecībās nav neviena vērtējuma “6” un vidējā atzīme ir vismaz 8 balles:

Maija Vilne (11.c) vidējā atzīme (9.00)

Ģirts Sūniņš (12.a) vidējā atzīme (8.09)

Eva Tālberga Grosvalde (11.a) vidējā atzīme (8.08)

Sigita Mortukāne (10.a) vidējā atzīme (8.00)

       Ar goda rakstiem apbalvoti:

Laura Elizabete Bērziņa (12.c) vidējā atzīme (7.71)

Maija Ratniece (9.c) vidējā atzīme (7.14)

       Ar goda rakstiem apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem vidējā atzīme ir vismaz 7 balles un liecībās nav neviena vērtējuma “5”:

Ilze Jankevica (12.c) vidējā atzīme (7.50)

Sabīne Vilka (12.c) vidējā atzīme (7.21)

      Ar atzinības rakstiem apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem liecībās vidējā atzīme ir vismaz 6 balles, bet tikai viens vērtējums “5”:

Kristiāna Ļjamzina (11.c) vidējā atzīme (7.71)

Viktorija Calkovska (9.c) vidējā atzīme (6.86)

Didzis Podkalns (11.a) vidējā atzīme (6.42)

      Titulu ar nosaukumu “Cietais riekstiņš” nopelnījuši skolēni, kuriem liecībās iemānījušies pa 2 pieciniekiem, bet vidējā atzīme liecībās ir virs 6 ballēm:

Tomass Eglītis (10.c) vidējā atzīme (7.15)

Viktorija Iļjina (8.) vidējā atzīme (6.93)

Rebeka Vecmane (12.c) vidējā atzīme (6.86)

Mārtiņš Skulte (12.a) vidējā atzīme (6.73)

Artjoms Paučs (12.c) vidējā atzīme (6.64)

Māris Timpers (11.c) vidējā atzīme (6.50)

Toms Krūze (12.a) vidējā atzīme (6.27)

     Ikkatrā klasē klašu audzinātājas un mācību priekšmetu skolotājas sumināja un teica atzinīgus vārdus skolēniem, kuri piedalījušies dažādos konkursos un aktivitātēs ārpus skolas. Skolas vadība izsaka lielu gandarījumu un paldies audzēkņiem par sava darba nesavtīgumu, pateicamies par savas skolas vārda nešanu un lepojamies kopā ar visiem par sasniegto.

    Liels prieks par skolēniem, kuru vārdi tika nosaukti Ziemassvētku pasākumā par to, ka, ne tikai mācībās var būt izcils vai labs, bet ar savu sirsnību, neatlaidību, uzņēmību, draudzīgumu un, vienkārši, esot kā vienam no kolektīva dvēseles, viņi spējuši piepildīt skolas ikdienu sev un citiem skolas iemītniekiem.

Paldies visiem, kuri lasa šīs rindas, jo tas nozīmē, ka ESAM JUMS!

Rakstu sagatavoja drektores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga

 

konsultācijas skolēnu brīvdienās

Skolēnu ziemas brīvdienās būs pieejamas konsultācijas!

Aicinām skolēnus, kuriem 1.semestrī ir nepietekami vērtējumi,

konsultēties un labot pārbaudes darbus!

Šonedēļ:

visos mācību priekšmetos

Ceturtdien, 22. decembrī no pl.9.00 – 13.20

***

visos mācību priekšmetos

Piektdien, 23. decembrī no pl.9.30.- 15.00

izņemot bioloģijā, ķīmijā A.Vahšteine

vēsturē un soc.zin. U.Grīnberga

 ***

Pēc svētkiem:

visos mācību priekšmetos

Otrdien, 27.decembrī no pl. 9.30 – 12.00

izņemot fizikā I.Tarasova

 ***

Trešdien, 28.decembrī no pl. 9.30 – 15.30

strādās vēsturē un soc.zin. U.Grīnberga,

krievu valodā I.Tenberga,

fizikā un krievu val. I.Tarasova,

ķīmijā un bioloģijā A.Vahšteine,

latviešu val. un literatūrā D.Ignaša

 ***

Ceturtdien, 29.decembrī no pl. 9.30 – 15.30

strādās bioloģijā I.Pugoviča,

ģeogrāfijā un matemātikā S.Eisaka,

ekonomikā un kulturoloģijā A.Jansone,

metemātikā L.Boginska,

krievu val. I.Tenberga,

bioloģijā un ķīmijā A.Vahšteine,

latviešu val. un lit. D.Ignaša

***

visos mācību priekšmetos

Otrdien, 3. janvārī no pl.9.30 – 12.00

***

visos mācību priekšmetos

Trešdien, 4. janvārī no pl.9.30 – 15.30

izņemot fizikā I.Tarasova

un angļu valodā S.Krūmiņa

 

Priecājamies kopā ar saviem skolotājiem!

Kopā ar BTA inspekcijas priekšnieci Ilonu Kronbergu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros šogad izsludināja konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlējās dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē.

Arī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas četri klašu audzinātāji piedalījās šajā konkursā.

Apsveicam 10.a klases audzinātāju Inu Tenbergu un 10.c klases audzinātāju Inetu Pugoviču ar atzinības saņemšanu 50 un vairāk valsts audzinātāju konkurencē!

 

Fotogrāfs Taivo Trams

Rūķu darbnīca

Kas tā – vakarēšana?

Vakarēšana bija cilvēku kopā sanākšana ne tikai rudens pusē, bet arī ziemā, kad lielie saimniecības darbi padarīti un vakari brīvāki, ko iespējams pavadīt ar kaimiņiem, paziņām, draugiem.

Vietu, kur notiks vakarēšana, izraudzījās jau iepriekš. Vakarēšana bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, kaut arī liela loma tajā bija arī jaunāko notikumu apspriešanai, sarunām.

7.un 8.decembrī zīmēšanas kabinetā aktīvi darbojās “Rūķu darbnīcas”, lai audzinātāji kopā ar skolēniem ietērptu skolu Ziemassvētku tērpā. Pie mums viesojušies gan bārdaini rūķi, gan eņģelīši, gan sniega pikas, bet šogad, sasaucoties ar pilsētas sniegavīriem, skolas logos smaidīs skolas sniegavīri.

Skanot Ziemassvētku dziesmām, baudot smaržīgo un garšīgo karsto dzērienu, un uzgraužot pa piparkūkai, darbs “ gāja  no rokas rokā “ un skolas telpas piepildīja svētku atmosfēra.

Paldies skolotājām – Agnesi Jansonei un Aijai Grīvanei par “Rūķu darbnīcas“ ideju un svētku gaidīšanas noskaņu vakarēšanas nodarbībās!

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

Foto no skolas arhīva

 

1.decembris AIDS diena

Decembra mēneša pirmā diena ir AIDS diena.

Skolā 1.decembra pirmā stunda iesākās ar Talsu novada pašvaldības sociālo pakalpojumu centra “Zvirgzdi” atkarību profilakses speciālistes Aivas Hofmanes sarunu par HIV vīrusu un AIDS slimību.

Saņēmām daudzpusīgu informāciju, jo Aiva Hofmane strādā arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā un viņas pieredze bija gan saistoša, gan lika aizdomāties par intīmajām attiecībām un vērtību sistēmu, pamatojoties uz statistikas datiem Latvijā.

Galvenās atziņas:

  • No vīrusa pasargāt sevi varam vienīgi mēs paši!
  • Lai veiktu pārbaudes, nav jābrauc uz Rīgu, to varam veikt pie A.Hofmanes ar īpaša testa palīdzību!

A.Hofmane vēlreiz atgādināja bioloģijas stundās apgūto, ka HIV «neuzvedas» kā citi vīrusi, bet tas inficē tieši tās imūnsistēmas šūnas, uz kurām jāiedarbojas vakcīnai, tāpēc arī vakcīna /zāles pret šo vīrusu joprojām nav izveidotas.

Tikšanās beigās bioloģijas skolotāja  I.Pugoviča visus klātesošos skolēnus, skolotājus un mediķi Aivu iesaistīja spēlē “STI inficēšanās ceļi”, lai uzskatāmāk izprastu slimības izplatības riskus un saprastu, ka HIV vīruss “dzīvo” mums blakus.

Ejot izklaidēties, nevaram prātu atstāt mājās!

Rakstu sagatavoja 10.c klases skolnieces Krista Prūse un Elizabete Blumbaha