Mēnesis: 2016. gada novembris

Tradicionālā 10.klašu pēcpusdiena arī šogad

   Katru gadu mūsu skolā notiek 10.klases iesvētīšana vidusskolnieku kārtā.

   Šogad iesvētīšana sakrita ar skolēnu sacensībām ”Jautrie starti 10.klasei”, kurus organizē skolotāji dabaszinības virzienā – Inessa Tarasova (fizika), Sandra Eisaka (ģeogrāfija), Alvīne Vahšteine (bioloģija), Ligita Boginska (matemātika) un Anita Rūtenberga (informātika). Sacensības mērķis-rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Mūsu audzēkņi piecās stacijās pildīja visdažādākos uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem, fiksēja novērojumu rezultātus, meklēja sakarības, mēģināja atpazīt dažādas mērierīces, praktiski aprēķināt ķermeņu tilpumu; atpazīt pēc fotogrāfijām slavenus objektus, dabas veidojumus un noteikt, kurā valstī tie atrodas; pēc koordinātēm noteikt valstu galvaspilsētas; atpazīt brīdinājuma zīmes; iegūt destilētu ūdeni; risināja atjautības uzdevumus, kuru pamatā bija loģiskā domāšana.

   Komandām tika piešķirtas godalgotas vietas. 1.vietu ieguva komanda- Samanta Dambe (10.a), Sigita Mortukāne (10.a) un Toms Alsbergs (10.c) ar rezultātu 54 punkti (no max 74). 2.vietu ieguva komanda – Sintija Kārklevalka (10.a), Katrīna Kamma (10.c), Miks Ozolnieks (10.c) un Elvis Dravnieks (10.c) ar rezultātu 27,5 punkti.

   Skolēni-sacensību dalībnieki- labi novērtēja organizētās aktivitātes, atzīmēja to vērtīgumu un aizrautību.

   Skolotāji pateicas visiem skolēniem par piedalīšanos pasākumā, kā arī aicina turpināt pilnveidot pētnieciskās prasmes un iemaņas dabaszinību un matemātikas stundās.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inessa Tarasova

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai – 45

   4. novembrī tika nosvinēta skolas dzimšanas diena. Pasākumu vadīja audzēkņi Maija Vilne (11.c) un Mario Cinis (12.c). Ar muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja 2010.gada skolas absolvents Miķelis Ābols un 2013.gada absolvente Agnese Apse.

   Skolas direktore Ineta Pugoviča svinīgajā uzrunā minēja divus skaitļus 70 un 45. Vakara skola kā strādnieku skola ar savu apmācību sistēmu darbojās jau no 1946.gada filiāļu veidā, bet skola kā atsevišķa izglītības iestāde svinēja 45 gadu jubileju. Direktore minēja, ka ēkas vēsturiskais gariņš rūpējas par ēkas iemītniekiem un sniedz labas sajūtas ikvienam – darbiniekiem, audzēkņiem un viesiem. Mūsu “saknes”- bijušie pedagogi, kuri iesākuši strādāt šajā sistēmā, nodevuši mums darba stafetes kociņu, lai mācību process turpinātu balstīties uz abpusēju sadarbību, cieņu un radošajos meklējumos rastu risinājumus daudzveidībai – kā mācīt mācīties.

   Labus vārdus un vēlējumus teica Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane. Saviesīgajā daļā pedagogi kavējās atmiņās atceroties un skatoties aizgājušo gadu pasākumus un notikumus fotoattēlos. Pasākuma gaitā radās doma, ka skolas 50 gadu jubileja (2021.gadā) jāsvin kopā ar vidusskolas absolventiem.

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga