Diena: 25. novembris, 2016

Konkurss “ Es, tu, mēs- kopā Latvijā!”

    Latvijas Republikas gadadienā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, rosinot piederības sajūtu Latvijai, savam novadam, gatavojoties Latvijas simtgadei, organizē izglītības iestāžu literārās, muzikālās un foto jaunrades konkursu, kas ir gan izstāde, gan laureātu apbalvošanas pasākums- koncerts, gan Talsu novada Izglītības pārvaldes rīkots izglītības iestāžu tikšanās pasākums.

    2016. gadā, Latvijas Republikas 98. gadadienu sagaidot, starpnovadu izglītības iestāžu audzēkņiem jāveido konkursa darbi: ”Manas klases, kolektīva, interešu grupas, apvienības stāsts Latvijai” ar devīzi “Es, tu, mēs- kopā Latvijā!” Šogad īpašās rīkotāju prasības ir- veidot radošos darbus komandā, parādīt prasmi sadarboties.

    Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola jau tradicionāli piedalās literārās un foto jaunrades konkursos. Tā kā šis ir mūsu skolas jubilejas gads, 10.-12. klašu skolēnu radošā komanda prezentēja pašu veidoto filmu- dzejoli  “ Veltījums skolas jubilejā”  konkursa “ Es, tu, mēs- kopā Latvijā!” fināla koncertā. Paldies konkursa fināla laureātu komandai : Krista Prūse un Elizabete Blumbaha(10.c kl.), Maija Vilne, Kristiāna  Ļjamzina un Jēkabs Brāķeris (11.c kl.), Anete Kozure, Artis Prokopčuks, Mario Cinis, Laura Elizabete Bērziņa (12.c kl.)

Rakstu sagatavoja literatūras skolotāja Dace Ignaša

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tradicionāli novembrī, kad mācību gads sācis ritēt ritmiskāk un iespējams atskatīties uz paveikto, rodas vajadzība arī novērtēt mācību gada sākuma veikumu. Tāpēc, kā katru gadu, 23.novembrī skolā aicinājām skolēnu vecākus uz vecāku kopsapulci.

Liels prieks par to, ka gadiem ejot mūsu skolēnu vecāku attieksme paliek nopietnāka, interese par notiekošo skolā aug un sadarboties varam arvien jaunās formās. Tik kuplu apmeklējumu nebijām gaidījuši, tāpēc izsakām lielu paldies par atbalstu mūsu darbā un durvis vienmēr plaši vērsim kopīgām idejām un darbiem mūsu audzēkņu audzināšanā un skološanā.

Paldies skolas pedagogu vārdā!

Direktores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga