Mēnesis: 2016. gada oktobris

LatSTE 2016

25. un 26. oktobrī Liepājā 19. reizi Liepājas Olimpiskā centrā un Liepājas 5. vidusskolā notika LatSTE 2016 konference.

Konferencē piedalījās matemātikas skolotāja Ligita Boginska, ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka, fizika skolotāja Inessa Tarasova, direktores vietniece Ina Tenberga un direktore Ineta Pugoviča.

Konferencē gūtas idejas praktiskajās darbnīcās, iepazīts kolēģu darbs Liepājas 6.vidusskolā, inovācijas izglītībā, karjeras izveidē un uzņēmējdarbībā, izmantojot tehnoloģijas.

Gūts prieks par fantastiskiem, radošiem Latvijas cilvēkiem un viņu darbu. Ļoti interesanta bija LMT viceprezidenta mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmāra Pūķa uzstāšanās, kurš runāja par jaunu jēdzienu “Viedvalsts”.

Interesantus brīžus sagādāja arī Pauls Irbins, biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienības” valdes loceklis un  zinātkāres centra “ZINOO” dibinātājs.

Latstē ieguvām pārliecību, ka jābūt drošām, nebaidīties eksperimentēt gan ar mācību metodēm, gan radošajās un netradicionālajās nodarbībās, un sadarbībā ar citu skolu kolēģiem, pakāpeniski attīstoties, veidot “Citādu skolu”-  nākotnes skolu.

Attēli no Liepājas fotobloga skatāmi šeit: http://www.liepajnieks.lv/2016/10/sakas-izglitibas-tehnologiju-un.html

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

Attēli no autores foto arhīva

 

Konsultācijas skolēniem rudens brīvdienās

Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājām

skolēnu rudens brīvdienās

no 24.-28.oktobrim pl. 9.30 – pl.14.30 :

24.oktobris 25.oktobris 26.oktobris 27.oktobris 28.oktobris
Sk.Pugoviča

Sk.Krūmiņa

Sk.Eisaka

Sk.Boginska

Sk.Tarasova (no pl.11.00)

Sk.Rūtenberga

 

Sk.Jansone

Sk.Grīnberga

Sk.Rūtenberga

Sk.Vahšteine

Sk.Ignaša

Sk.Rūtenberga

Sk.Vahšteine

Sk.Robalde

Sk.Vahšteine

Sk.Tenberga

Sk.Krūmiņa

Sk.Pretice

Sk.Ignaša

Sk.Grīvane

Sk.Jansone

Karjeras nedēļa ES BŪŠU… darba tirgū

kn2016_logo_300px

10.oktobrī 10. -12.klašu skolēni Talsu Valsts ģimnāzijā piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras rīkoja Ventspils Augstskola. Informācijas tehnoloģiju fakultātes studenti prezentēja IT nozares un tika rādīti demonstrējumi ar praktiskiem piemēriem. Tulkošanas studiju fakultāte organizēja “Tulkošanas darbnīcu” ar praktiskiem vingrinājumiem. Ekonomikas un pārvaldības fakultāte nodarbināja skolēnus ar atraktīvām nodarbībām “Ceļojums vadīšanas pasaulē. plkst.15.00 Talsu novada BJC notika diskusija “Darba tirgus Talsu novadā”, kurā piedalījās Kristiāna Ļjamzina un Maija Vilne no 11.c klases, ka arī pašvaldības vadītāji, nodaļu vadītāji, komersanti vai uzņēmēji, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un skolēnu vecāki.
11.oktobrī 10. – 12.klašu skolēniem Talsu 2.vidusskolā bija iespēja noklausīties prezentācijas, uzdot jautājumus un tikties ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes Biznesa augstskolas “Turība”, Banku Augstskolas, Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Aizsardzības akadēmijas, Medicīnas koledžas studentiem un mācībspēkiem.
13.oktobrī 7.- 9.klases skolēni devās uz Talsu 2,vidusskolu, lai piedalītos SIA “Aspired” organizētajā tehniskās jaunrades dienā. Bija iespēja piedalīties 5 darbnīcās – ”Mana LED laterna”; “Domino efekts”; ”Būvējam auto”; Kā siltums nonāk līdz manām mājām”; “Burbuļbumba”. Visatzinīgāk mūsu skolēni novērtēja darbnīcu ”Mana LED laterna”.
Skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļas literāro darbu konkursā “Karjeras kompass”. Atzinīgi tika novērtēti 3 mūsu literārie darbi. Apbalvojumus saņēma 11.c klases skolniece Maija Vilne, 11.c klases skolēns Kristaps Garkalns un 12.c klases skolēns Pauls Rūdolfs Bērziņš.
Skolēni atzinīgi novērtēja Karjeras nedēļas pasākumus, patika iespējas praktiski darboties, iegūt informāciju, lai pieņemtu savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras izvēles lēmumus, atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Mūsu skola veidoja videosižetu Talsu televīzijai, skolas reklāma skatāma:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIfkpfPsBYT%2DX0Q&cid=2DB05E63FAD5B88D&id=2DB05E63FAD5B88D%21453&parId=root&o=OneUp

Informāciju sagatavoja skolotāja A.Rūtenberga

Foto no skolotājas Ligitas Boginskas arhīva

Putras diena

“Putras nedēļas” mērķis ir veidot putras ēšanas tradīcijas un popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu, akcentējot priekšnosacījumus savas veselības uzturēšanā un veikt izvēli ikdienā par labu veselīgam dzīvesveidam.

Graudaugi ir viena no svarīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai mūsu audzēkņi mainītu savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Tāpēc “Putras nedēļa “ aizsākās ar 28.septembra Talsu novada muzeja pasākumu “Maizes ceļš no senākā produkta līdz nākotnes garšai” un skolā turpinājās 04.10. baudot sāļo un saldo auzu pārslu putru; 05.10.- miežu putraimu un grūbu putru , 06.10.- sāļo  un saldo prosas putru.

Audzēkņu secinājumi:

  • Praktiski jebkura putra ir šķiedrvielu avots un satur B grupas vitamīnus.
  • Auzu putrai piemīt fitosanitāras īpašības, šī putra zināma un garšo jau no bērnības.
  • Zinot, ka miežu proteīna vērtīgumu nosaka 8 neaizvietojamo aminoskābju klātbūtne, būtu vērts iekļaut to savā ēdienkartē, it īpaši kopā ar garšīgo sīpolu, žāvētās gaļas mērcīti.
  • Prosas putra ir svarīga uzturā tiem, kuri nepanes glutēnu, jo prosas sastāvā tā nav.
  • Putras varētu brokastīs ēst katru rītu, ja pašiem tās nebūtu jāvāra!

 

Dzejas dienas

Šā gada 21. septembrī Talsu novada vakarskolas saime netradicionāli svinēja rudens sākumu- Dzejas dienas, Olimpisko nedēļu, Eiropas Valodu dienu un iespēju radoši darboties kopā. Mēs gājām kopīgā pārgājienā “Dzeja dabā”.

Mūsu mērķis bija aktualizēt veselīgu dzīves veidu un iespēju radoši darboties dabā.

Pa ceļam piestājām 4 pieturās. Pirmajā iepazinām savas pilsētas un novada kultūrvēsturisko vidi.

Skaists bija skolotājas Agneses stāstījums par Tiguļkalna ozolu spēku.

Otrajā pieturā kopīgi dziedājām ģitāras pavadījumā, klausījāmies dzeju un stāstu par Dzejas dienām.

Trešajā pieturā mūs sagaidīja svešvalodu skolotāju (Inas, Intas un Santas) sagatavotie, āķīģie uzdevumi krievu, vācu un angļu valodā.

Pārgājiena noslēgumā katram bija iespēja piedalīties Olimpiskās nedēļas sporta aktivitātēs- gan spēlēt volejbolu, gan vērot dabas skatus rāmā pastaigā, gan uzkāpt Kamparkalna skatu tornī.

Paldies saimniecītei Dzintrai par iespēju omulīgi baudīt siltu zupu, atpūtinot nogurušās kājas.

Apmierināti, dabas enerģiju sasmēlušies devāmies mājup, lai ar jaunu sparu dotos mācību darbā.

Rakstu sagatavoja skolotājas Dace Ignaša, Aija Grīvane