Diena: 6. jūnijs, 2016

10.jūnijā 17 9.klases skolēni saņēma pamatizglītības apliecības un
30.jūnijā 27 12.klašu absolventi saņems vispārējās vidējās izglītības atestātus.