Mēnesis: 2016. gada jūnijs

Paldies 9.klašu skolēniem par dāvanu skolai – rododendru!
Top jauna tradīcija – rododendru stādījums.
Paldies skolas darbiniekiem Dzintrai Leinartei un Zintim Purenam!

9.klases audzinātāja Ineta Pugoviča

Skolas durvis vasaras periodā ir atvērtas

Skolas durvis vasaras periodā ir atvērtas

no pl.9.00 līdz 15.00

No 15.jūnija skolā dežūrē:

Inta Robalde  (vēsture, vācu val.) līdz 17.06. (ieskaitot) ;

Aija Grīvane (latviešu val., literat.) līdz 06.07. (ieskaitot);

Skolotāju dežūras:

4.jūlijs

5.jūlijs

6.jūlijs

7.jūlijs

8.jūlijs

Aija Grīvane (latviešu val.)

Aija Grīvane (latviešu val.)

Aija Grīvane (latviešu val.)

Anita Rūtenberga (informātika)

Anita Rūtenberga (informātika)

11.jūlijs

12.jūlijs

13.jūlijs

14.jūlijs

15.jūlijs

Sandra Eisaka (ģeogrāfija)

Sandra Eisaka (ģeogrāfija)

Dace Ignaša (latv. val.)

Dace Ignaša (latv. val.)

Dace Ignaša (latv. val.)

18.jūlijs

19.jūlijs

20.jūlijs

21.jūlijs

22.jūlijs

Ligita Boginska (matemātika)

Ligita Boginska (matemātika)

Alvīne Vahšteine (biol.,ķīmija)

Alvīne Vahšteine (biol.,ķīmija)

Alvīne Vahšteine (bioloģija, ķīmija)

25.jūlijs

26.jūlijs

27.jūlijs

28.jūlijs

29.jūlijs

Anita Rūtenberga (informātika)

Inessa Tarasova (fizika)

Inessa Tarasova (fizika)

Agnese Jansone (ekonomika)

Agnese Jansone (ekonomika)

1.augusts

2.augusts

3.augusts

4.augusts

5.augusts

Una Grīnberga (politika un tiesības)

Una Grīnberga (politika un tiesības)

Santa Krīmiņa (angļu val.)

Santa Krīmiņa (angļu val.)

Santa Krīmiņa (angļu val.)

8.augusts

9.augusts

10.augusts

11.augusts

12.augustā

Daiga Pretice (psiholoģija, ētika)

Daiga Pretice (psiholoģija,ētika)

Daiga Pretice (psiholoģija, ētika)

Ina Tenberga (krievu valoda)

Visi mācību priekšmetu skolotāji

15.augusts

16.augusts

17.augusts

18.augusts

19.augusts

Visi mācību priekšmetu skolotāji Visi mācību priekšmetu skolotāji Visi mācību priekšmetu skolotāji Visi mācību priekšmetu skolotāji Pēcpārbaudījumi

10.jūnijā 17 9.klases skolēni saņēma pamatizglītības apliecības un
30.jūnijā 27 12.klašu absolventi saņems vispārējās vidējās izglītības atestātus.