Mēnesis: 2016. gada maijs

Papildus mācību pasākumi

Mācību gada pagarinājuma papildus stundas 7.-11. klašu skolēniem

1.nedēļa

Otrdiena, 31.maijs

Trešdiena, 1.jūnijs Piektdiena, 3.jūnijs
9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00
Angļu val.
Fizika
Informātika
Kulturoloģija
Vizuālā māksla
Mūzika
Matemātika/Ģeogrāfija (S.Eisaka)
Psiholoģija
Ētika
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Latviešu valoda (A.Grīvane)
Bioloģija
Ķīmija
Ekonomika
Krievu valoda
Latviešu valoda (D.Ignaša)
Literatūra
Fizika
Informātika
Informātika
Kulturoloģija
Vizuālā māksla
Matemātika (S.Eisaka un L.Boginska)
Ģeogrāfija
Psiholoģija
Ētika
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Krievu valoda
12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Angļu val.
Bioloģija
Ķīmija
Ekonomika
Krievu val.
Latviešu val. (A.Grīvane)
Fizika
Mūzika
Matemātika (L.Boginska)
Psiholoģija
Ētika
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Ekonomika
Matemātika (S.Eisaka)
Ģeogrāfija
 

2.nedēļa

Pirmdiena, 6.jūnijs
 
Otrdiena, 7.jūnijs Trešdiena, 8.jūnijs Ceturtdiena, 9.jūnijs
9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00
Angļu val.
Bioloģija
Krievu val.
Latviešu val. (D.Ignaša)
Literatūra
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Ētika
Psiholoģija
Informātika
Matemātika
(S.Eisaka un L.Boginska)
Ģeogrāfija
Psiholoģija
Ētika
Latviešu val. (A.Grīvane)
Literatūra
Bioloģija/ķīmija (A.Vahšteine)
Angļu val.
Bioloģija
Ķīmija
Ekonomika
Informātika
Krievu val.
Latviešu val.
(A.Grīvane un D.Ignaša)
Informātika
Matemātika
(S.Eisaka un L.Boginska)
Ģeogrāfija
Psiholoģija
Ētika
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Latviešu val. (D.Ignaša)
Literatūra
12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00
Informātika
Matemātika (L.Boginska)
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Latviešu val. (D.Ignaša)
Literatūra
Latviešu val. (A.Grīvane)
Literatūra
Bioloģija (I.Pugoviča un A.Vahšteine)
Ķīmija
Ekonomika
Krievu val.
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Fizika
Latviešu val. (A.Grīvane)
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
(S.Eisaka un L.Boginska)
Psiholoģija
Ētika
Vēsture (U.Grīnberga)
Sociālās zinības
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Vēsture (I.Robalde)
Vācu val.
Angļu val.
Bioloģija
(A.Vahšteine un I.Pugoviča)
Ķīmija
Ekonomika
Krievu val.
Latviešu val. (D.Ignaša)
Literatūra

 

 

Piedalāmies makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem”

   Esam gandarīti, ka skolā ieviesusies tradīcija piedalīties makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem”, ko organizē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”.

   Šajā konkursā skolēni vāc makulatūru, tādējādi pārvēršot makulatūras kilogramus no nociršanas pasargātos kokos.

   Šogad esam savākuši 520 kg un izglābuši 7 kokus!

   Mūsu skolu konkursa noslēguma pasākumā Laumu Dabas parkā pārstāvēja ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka un 10.klases skolniece un novadu ģeogrāfijas olimpiādes dalībniece Kristiāna Ļamzina.

   Paldies sakām visiem makulatūras vācējiem Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā!

   Jaunajā mācību gadā noteikti turpināsim koku glābšanas akciju!

Rakstu sagatavoja I.Tenberga

Atzinības stunda

   Ik gadu skolā organizējam Atzinības stundu, kurā skolas direktore Ineta Pugoviča sveic un izsaka pateicības skolēniem un pedagogiem par veiksmīgiem startiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Stunda iesākās ar Henrija Forda (amerikāņu uzņēmējs, Ford Motor Company dibinātājs) citātu: “Tas, kurš pārtrauc mācīties, kļūst vecs – vienalga, vai viņam ir astoņpadsmit vai astoņdesmit gadu”.

   Atzinības stunda līdzinās dzīves zibšņiem, mirkļiem, kuri  iedvesmo, emocionāli uzlādē un iedvesmo. Pašapziņa un pašpietiekamība veidojas gandarījuma mirkļos, saņemot novērtējumu par darbu. Direktore vēlēja: “Lai šajā atzinības stundā sabalsojas mūzikas skaņas ar laba vēlējumiem no manas un Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķes Lienītes Krūzītes puses”.

   Muzikālo priekšnesumu sniedza Rīgas Doma kora skolas audzēkne Anna Lase un Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkne Dana Lāce. Paldies meitenēm par emocijām un atsaucību sniegt savu priekšnesumu!

   Uzdrīkstēties, nebaidīties, riskēt, būt pārgalvīgam, veikt izvēli, testēt sevi veiksmei un arī kļūdām- tā savus audzēkņus raksturoja skolas direktore I.Pugoviča. Skolai nav tik svarīga saņemtā vieta mācību priekšmeta olimpiādē, būtiskāka ir skolēna gūtā pārliecība par savu varēšanu un konkurētspēju ar pārējiem novadu audzēkņiem.

   Apsveicam un sakām paldies par sasniegumiem skolēniem, viņu vecākiem  un pedagogiem:

11.kl. Rutai Vērniecei un skolotājai Intai Robaldei (vācu valodas olimpiāde);

10.kl.:

  • Maijai Vilnei un skolotājai Santai Krūmiņai (angļu valodas olimpiāde);
  • Jēkabam Brāķerim un skolotājai Inessa Tarasova (fizikas olimpiāde);
  • Kristiānai Ļjamzinai un skolotājai Sandrai Eisakai (ģeogrāfijas olimpiāde);

12.kl. Litai Grintālei, Renātei Stopniecei un Jānim Perekrestam (angļu valodas olimpiāde).

   Talsu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma 7.klases skolniece Viktorija Iļjina par 1. vietu apvienotajā novadu krievu valodas olimpiādē un atzinības vārdi skolotājai Inai Tenbergai.

   Mūsu Viktorijai direktores veltījums par noticēšanu sev un izaugsmi:

“Vēl ir brīdis pirms – es varu.

Un pēc – es nevaru.

Ir brīdis”.

/L.Niedola/

  Atzinības stundai aicinātos viesus direktore uzmundrināja nākošiem darbiem un sacensībai, paužot domu, ka mūsdienās iegūtās zināšanas un prasmes ļoti ātri noveco, tāpēc svarīgas ir ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī prasme domāt, analizēt, uzdot jautājumus, sadarboties un būt radošam!

  Par ilggadīgu un radošu darbu skolā skolas direktore un Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Lienīte Krūzīte šajā pasākumā sveica arī skolotāju Dagniju Ondrupi. Paldies viņai par pašaizliedzīgo darbu un nenogurstošo enerģiju!

  Atzinības stundas saviesīgajā daļā direktore tradicionāli viesus cienāja ar pašas gatavoto zemeņu rulleti un piparmētru tēju.

Ar nepacietību gaidīsim jauno ražu nākampavasar!

6.Jauniešu Saeimā piedalās mūsu Mārtiņš Skulte

Jauniešu Saeima 001  Mūsu skolas 11.c klases skolnieks Mārtiņš Skulte piedalījās 6.Jauniešu Saeimā kā deputāts.

 Mārtiņš dalās savos iespaidos: “Šī bija pirmā reize, kad piedalījos šādā pasākumā. Tas tiek organizēts katru gadu jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Par šo iespēju uzzināju no portāla draugiem.lv ievietotās reklāmas un nolēmu piedalīties. Sākumā visiem pretendentiem bija jāizdomā ideja kā uzlabot jomas: izglītība, cilvēktiesības, aizsardzība, dalība Eiropas Savienībā. Tad šī ideja jāapraksta speciālā mājaslapā. Divus mēnešus dalībniekiem tika dots laiks, lai izdomātu un aprakstītu savu ideju. Pēc tam mēnesi notika balsošana par idejām, un tie 100 kandidāti, kuri savāca visvairāk balsu, tika ievēlēti 6. Jauniešu Saeimā. Princips bija kā velēšanās, no katra reģiona vajadzēja savākt noteiktu balsu skaitu.

 29.aprīlī notika 6. Jauniešu Saeimas darba diena. Dienas laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Saeimas darbinieku un deputātu darbu. 6. Jauniešu Saeimas deputāti klausījās Saeimas priekšsēdētājas uzrunu, piedalījās komisiju sēdēs. Es strādāju Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.  Bija iespēja iejusties deputātu lomā un izbaudīt darba dienas ritmu, kā arī aktīvi piedalīties debatēs. Dienas gaitā bija darbs pie deklarācijas izstrādes, notika priekšlikumu pieņemšana. Rezultātā tika pieņemtas 3 deklarācijas, kuras tālāk tiek sūtītas uz 12.Saimeas komisijām izskatīšanai. Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja sveica visus dalībniekus un uzdāvināja dāvanas dalībniekiem.

 Man patika, bija interesanti sarunāties ar cilvēkiem ar līdzīgām interesēm.  Diena bija ar saspringtu darba ritmu, novēlu to izbaudīt ikvienam, uzdrīkstēties un piedalīties!

Rakstu sagatavoja A.Rūtenberga, skolas karjeras konsultants

Izglītojamo uzņemšana 2016./17.m.g.

Sākam uzņemt izglītojamos:

  • pamatizglītības 7.-9.klasēs,

  • vidusskolas 10.-12.klasēs (klātienes, neklātienes programmās),

  • eksternātā (izglītojamos, kuriem nepieciešams uzlabot nepietiekamos vērtējumus atestātos un eksāmenos).

Piedāvājam atbalsta plānu mācībās strādājošajiem un uz laiku izbraukušajiem!

Dokumentu pieņemšana maijā, katru darba dienu no plkst. 9.00- 16.00

Kontakti, informācija : 63232206; 26400022
vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv
www.talsuvakarskola.lv

Mātes dienā

   Mūsu 7.-9.klašu audzēkņi jau otro gadu veiksmīgi piedalās veikala “Douglas” organizētajā Mātes dienas zīmējumu konkursā. Šī gada konkursa nosaukums “Mīļās mammas buča”.

   Apsveicam Samantu Dambi, Lindu Zīverti, Viktoriju Iļjinu, Dainu Bērziņu un meiteņu māmiņas ar veikala pārsteiguma balvām.

   Paldies vizuālās mākslas skolotājai Dagnijai Ondrupei, kura rosina jauniešus iesaistīties daudzveidīgās ar mākslu saistītās aktivitātēs.

Rakstu sagatavoja I.Pugoviča

Baltā galdauta svētki

   Atsaucoties uz Latvijas simtgades biroja un Latvijas Institūta aicinājumu, skolā š.g.3.maijā klašu audzinātāji kopā ar saviem audzēkņiem atzīmēja „Baltā galdauta svētkus” par godu Latvijas otrajai dzimšanas dienai, jeb datumam, kurā pirms 26 gadiem Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

   Baltais galdauts kalpoja kā simbols, lai mēs pabūtu kopā, lai labāk sajustu viens otra plecu un ieklausītos domās, idejās, spriedumos par savu un tautas nākotnes vīziju.

   7.-9.klašu audzinātājas A.Grīvane un I.Pugoviča kopīgā klases stundā diskutēja par baltā galdauta nozīmi latviešu kultūrā un pēc videofilmas noskatīšanās organizēja konkursu “Atpazīsti Latvijas PSR Augstākās padomes deputātus, kuri pieņēma lēmumu par neatkarības atjaunošanu”. Izskaņā visi dziedāja A.Jurjāna “Nevis slinkojot un pūstot”, lai stiprinātu apņēmību noslēguma  pārbaudes darbos un eksāmenos. Mūsu kopējs darbs ir apzinīgs, atbildīgs, radošs  darbs, kas veicina tautas, Latvijas izaugsmi.

“Augsim lieli, augsim lieli,

Būsim sveiki, veseli,

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!”

   S.Eisaka un 10.a klases audzēkņi ieklausījās latviešu tautas dziesmu stiprajos vārdos, sprieda par svētku izjūtām, patriotismu, par kopības sajūtu Dziesmu un Deju svētkos, par latviešu darba tikumu. Nesenā atmiņā saglabājies lepnums par savās rokās nesto valsts un pilsētas karogu Lāčplēša dienā. Skolēni atzina, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti ir dažāda, bet skola ir tā vieta, kur veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem. Līdzdarbojoties pagasta un novada notikumos, ikviens var veidot vidi, kādu to vēlas, bet jāsāk pārveidi ar sevi un pozitīvu domāšanu.

   12.a un 12.b klašu audzinātājas S.Krūmiņa un U.Grīnberga kopā ar audzēkņiem sarunā atgriezās tā laika notikumos. Tika gūta atziņa, ka pieaugušiem cilvēkiem un skolēniem emocijas un notikumu pārdzīvojums ir atšķirīgs. Ar interesi vērota 2012.gada skolas 8.-9.klašu skolēnu veidota filma par 4.maija notikumiem. Svētku un drauga pleca sajūtas savienojās kopīgi nodziedātā R.Kaupera un I.Ziedoņa dziesmā “Mazā bilžu rāmītī”.

Rakstu sagatavoja I.Pugoviča