Mēnesis: 2016. gada aprīlis

Absolventu diena

   28.aprīlī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika Absolventu diena, kurā piedalījās mūsu skolas 2015.gada absolventes – Rīgas Valsts tehnikuma  Laidzes teritoriālās struktūrvienības studentes Grēta Romaņuka, Līga Eizenberga,  2008.gada mūsu skolas un tehnikuma absolvente Sintija Hermansone. Vakarskolas 11. un 12.klases jaunieši ieguva informāciju par izglītības iespējamo turpināšanu pēc vidusskolas. Izvērtējot pasākumu, jaunieši pauda atziņas, ka ieguva noderīgu, saprotamu informāciju par katru no izglītības programmām, par finansējuma nodrošināšanu un vielu pārdomām – turpināt mācības var arī savā novadā, svarīgs ir pats process –  izglītoties, neapstāties pie sasniegtā.

Rakstu sagatavoja A.Rūtenberga

Konferencē “Starpdisciplinārās mācības: izaicinājumi un sasniegumi” Kuldīgas ģimnāzijā

kudiga

   21.aprīlī V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā norisinājās konference “Starpdisciplinārās mācības: izaicinājumi un sasniegumi” par starpdisciplinārās mācīšanās sistēmu, kura paredz mācīties darot, pētot, sadarbojoties, domājot radoši, kritiski izmantojot savu pieredzi un sadarbības prasmes.

   Konferencē ar saistošām un rosinošām lekcijām uzstājās docente RTU  Inženierekonomikas un vadības fakultātes Finanšu katedras pedagoģe un pētniece Karine Oganisjana un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pedagogi, kuri vadīja ļoti interesantas meistarklases. Konferencē piedalījās skolas direktore I.Pugoviča un direktores vietniece izglītības jomā I.Tenberga.

   Konferencē gūtās atziņas:

Arī mēs varam papildināt mācību stundas ar starpdisciplināras mācīšanās metodēm, jo tas ir interesanti  gan skolēniem, gan skolotājiem.

Konference bija ļoti vērtīgs mācību materiāls skolotājiem. Paldies par padomiem un atbalstu mūsu kolēģiem V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā.

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

Veselības diena

Pasākuma mērķis bija sekmēt vietējās kopienas informētību, zināšanas par veselību veicinošajiem aspektiem un popularizēt veselību kā pamatvērtību (atsauce uz “Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2010 gadam”).

Uz pasākumu tika aicināti visi interesenti (skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, novada iedzīvotāji, kuri apmeklē kursus mūsu skolā ).

Pasākuma dienas kārtība:

1.Glikēmiskais indekss (runāja ārsta palīgs Anete Pugoviča);

2.Organisma iekšējās vides pH; šķiedrvielas (bioloģijas skolotāja Ineta Pugoviča un medicīnas māsa, “Kolonnas” kosmētiķe Līga Odziņa).

Atsauksmes par pasākumu:

”Ieguvu plašāku informāciju par neaizvietojamajām taukskābēm (Omega3 un 6), un kādos produktos tās sastopamas pareizajās attiecībās”.

“Ieguvu zināšanas par plastmasas iepakojumu ietekmi uz organismu, pievērsīšu lielāku uzmanību tam. Domāju, ka centīšos pirkt produkciju stikla tarā, ja tas būs iespējams”.

“Patika, ka tika stāstīts par nedzirdētiem produktiem. Varējām tos apskatīt un nogaršot no tiem dažādi pagatavotus ēdienus. Ļoti garšoja piedāvātais saldais no datelēm, burkāniem un Indijas riekstiem!”.

Noslēgumā radās idejas veselību veicinošajiem pasākumiem nākamajā mācību gadā.

Bioloģijas skolotāja I.Pugoviča saka paldies par atbalstu saviem kolēģiem un kolēģēm no Talsu sākumskolas Dinai Alkšbirzei, no Talsu Vasts ģimnāzijas Ilzei Ventiņai, no Valdemārpils vidusskolas Ingunai Metuzālei.

Īpašu PALDIES I.Pugoviča saka PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”Laidzes teritoriālās struktūrvienības skolotājām Olgai Blumbahai un Inai Krūzei par ideju.

Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga

1 3 4 5