Mēnesis: 2016. gada janvāris

Dāvana Talsiem

   Mūsu pakalnu dziesmu apvītajā pilsētā ir izaugusi jauna paaudze kopš tiem tālajiem 1991. gada janvāra notikumiem, kad sajutām sevi kā vienotu tautu, kam ir svarīgi nosargāt brīvību. Šodienas jaunieši ir saņēmuši mantojumā ne tikai brīvības garšu, bet arī garīgo spēku, ko dod dzimtās mājas sajūta, ticība nākotnei un novadnieku radošums. Barikāžu aizstāvju atceres 25. gadadienā šī jaunā paaudze saka paldies Talsiem un sveic savu pilsētu Vārda dienā.

   Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā ir tradīcija janvārī ik gadu ar dažādiem pasākumiem atcerēties barikāžu laiku. Šogad, lai veicinātu tā laika atmiņu saglabāšanu un vēstures tālāknodošanu, savu barikāžu stāstu kameras priekšā aicinājām izstāstīt mūsu skolas absolventam Ilmāram Deksnim. Tikšanās laikā sapratām, cik daudz radošu un atsaucīgu, darboties gribošu un talantīgu cilvēku ir mūsu novadā. Skolēni un skolotāji gribēja parādīt, cik viņi ir radoši. Skolas bibliotēkā no 11. līdz 20. janvārim izveidojām savu roku darbu izstādi veltītu Talsiem „Sveicam savu pilsētu svētkos”, jo tieši šajā laikā Talsiem dots vārds. Lai šie darbi ir reizē pateicība par brīvību un aicinājums to novērtēt!

Rakstu sagatavoja skolotāja Dace Ignaša

 

 

Ziemassvētki

   Skolas pirmo darba cēlienu pabeidzām ar Ziemassvētku pasākumu 18. decembrī. Kopā ar evaņģēlistu-mācītāju Aināru Kostandu aizdedzām četras adventes sveces – cerībai, mieram, ticībai un mīlestībai, klausoties pasakā par Ziemassvētku brīnumu.

   Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu muzikālai dzejas izrādei, domājot par cerību, spītu, mieru, jautrību, labestību, dāsnumu, ticību, mīlestību: „ Šai naktī svētākajā no debesīm krīt kāda zvaigzne un mūsu sirdīm klusi, mīlestības ceļu rāda.” Atgādinot ikvienam, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kad mums visiem mīlestību vajag visvairāk, un tieši mīlestību, nevis dāvaniņu zem eglītes.

   Pasākuma turpinājumā klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji apbalvoja ar veicināšanas rakstiem, direktores vietniece mācību darbā apbalvoja veiksmīgākos mācībās un direktore izsniedza atzinības rakstus un balvas vislabākajiem.

   Skolēni sveica savus skolotājus Ziemassvētkos, kā katru gadu izvirzot balvai „Zelta veste” labāko. 2015./2016. mācību gada balvas ieguvēja ķīmijas skolotāja Alvīne Vahšteine aizdedzināja brīnumsvecīti un vēlreiz visus sveica Ziemassvētkos.

Esam gandarīti, ka šogad skolēnu 1.semestra mācību darbs ir devis labus rezultātus, par labām un teicamām sekmēm goda rakstus saņēmuši:

10.c    Vilne Maija  (vidējais vērtējums 8.93)- naudas balva

10.c    Telle Evija (vidējais vērtējums 8.71)- naudas balva

12.c    Pūpola Elvita (vidējais vērtējums 8.14)- naudas balva

12.b   Stopniece Renāte Rebeka (vidējais vērtējums 7.45)

10.c    Brāķeris Jēkabs (vidējais vērtējums 7.14)

9.        Rūtenberga Elza (vidējais vērtējums 8.79)

8.        Bērziņa Daina (vidējais vērtējums 6.86)

Skolas atzinības rakstus par centīgu mācību darbu saņēmuši:

10.c    Ļamzina Kristiāna (vidējais vērtējums 7.43)

12.b   Videnieks Kaspars (vidējais vērtējums 7.36)

12.a    Buceniece Kitija (vidējais vērtējums 6.82)

11.a    Dreimanis Andris (vidējais vērtējums 6.75)

9.        Dambe Samanta (vidējais vērtējums 6.64)

10.c    Krūze Toms (vidējais vērtējums 6.54)

Skolēniem, kuri mācību darbā ir centīgi un liecībās vidējā atzīme virs “6”, tika izteikta pateicība un uzmundrinājums nākošajā semestrī turpināt mācīties vēl centīgāk:

10.a    Talberga Grosvalde Eva (vidējais vērtējums 7.46)

10.a    Erciks Rolands (vidējais vērtējums 7.00)

10.a    Veinberga Kristīne (vidējais vērtējums 7.00)

12.a    Zitmane Ingūna (vidējais vērtējums 6.82)

12.a    Ābele Sintija (vidējais vērtējums 6.73)

10.c    Blumbergs Uvis (vidējais vērtējums 6.57)

11.c    Vilka Sabīne (vidējais vērtējums 6.57)

9.        Kārklevalka Sintija (vidējais vērtējums 6.54)

11.c    Jankevica Ilze (vidējais vērtējums 6.43)

11.c    Jansone Saulcerīte (vidējais vērtējums 6.36)

9.        Prūse Krista (vidējais vērtējums 6.21)

11.c    Kristapsone Zeltīte (vidējais vērtējums 6.21)

Rakstu sagatavoja D.Pretice, D.Ignaša, I.Tenberga