Mēnesis: 2015. gada novembris

18.novembris skolā svētki

uz foto: pasākuma organizatoru komanda Gatis, Rolands, Karlīna, Marika, Viktorija, Daina

Latvijas 97.dzimšanas dienai veltītajā pasākumā skolā vēstures fakultatīvo nodarbību skolēni un skolotāja bija sagatavojuši dažādus uzdevumus par tēmu „Pazīsti savu Latviju”.

Skolēni aktīvi piedalījās uzdevumu veikšanā, nopelnīdami saldas veicināšanas balvas.

Konkursa noslēgumā iepazinām un uzzinājām vēl neiepazīto. Ēdām svētku kliņģeri un rakstījām novēlējumu mūsu Latvijai.

MANA  LŪGŠANA

Dievs nedod
Iespējas no gaisa
Es pats savu iespēju izcīnīšu
Valstī labklājību nodrošināšu
Sev un mīļajiem

Drošību un ticību
Omulību, un mīlestību
Darbu un drosmi

Lai notiek viss
Ar pašu rokām darināts
Talsiem
Valstij
Ikvienam Jums
Jaunā spēcīgā
Arī

Iespēja Latvijā

Raksta autore Una Grīnberga

Radošo darbu konkurss “Mana tautas dziesma”

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai Talsu BJC organizēja radošo konkursu „Mana tautas dziesma”. Audzēkņiem bija iespēja sevi izteikt literārās, muzikālās, foto un vizuālās mākslas jaunradē. Mūsu skolas audzēkņi piedalījās ar literārās jaunrades darbiem: Ilze Jankevica 11.c, Evija Telle 10.c, Kristiāna Ļjamzina 10.c, Maija Vilne 10.c, Madara Lukjaņenoka 11.c un foto darbiem: Pauls Rūdolfs Bērziņš 11.c, Artis Prokopčuks 11.c, Kristiāna Ļamzina 10.c.

BJC svinīgo pasākumu „Mana tautas dziesma” 13. novembrī atklāja Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un sveica laureātus. Atzinības rakstu un piemiņas balvu saņēma Maija, Kristiāna un Ilze. Pateicību par ieguldīto darbu saņēma latviešu valodas skolotāja Dace Ignaša un skolas direktore Ineta Pugoviča.

Turpmāk gan skolā, gan novadā tiks veidoti audzēkņu literāro darbu izdevumi, kas veltīti valsts simtgadei.

Ieskatam skolēnu radošie darbi:

Es uzaudu sārtu jostu
Pati savām rociņām.
Ieaud savu Tēva zemi,
Mātes gudro padomiņ’. (Kristiāna Ļamzina 10.c)

 

Priedes vien, egles vien
Līdz maniem bāliņiem;
Viena pate bērzu birze
Sudrabiņa lapiņām.
(Pauls Rūdolfs Bērziņš 11.c)

Sniega māte, sniega māte,
Purin’ savas villainītes,
Lai nāk sniegi virs zemītes,
Lai bāliņi mežā brauc.
(Artis Prokopčuks 11.c)

Mana tautas dziesma

    Man satrīcas sirds, es nopūšos. Tas garais ceļš priekšā, tas garais ceļš… Caur mežu, caur birzi, caur akmeņu laukiem un augšup pa kalniem. Priekšā man milzis. Vislielākais. Vai man iet riņķī, vai mesties tam zvēram taisni virsū. Kaut kur tālumā kāds kaut ko bļauj. Ko tu saki? Nevajag? Varbūt arī, bet vai tu zini labāk? Vai zini, kāpēc man jāiet? Kāpēc man tas jāpieveic? Es atpakaļ nevaru skatīties, nedz iet. Tur nav man vairs vietas. Bet kur lai es palieku, varbūt uz vietas, bet kāds man labums no tā? Smeldzīgi, skaudīgās kaimiņu acis skatās virsū. Tik tuvu, ka varu tās just. Es tā nevaru. Ne tā, kā viņi vēlas.

    Skatos- zelta pavediens. Tepat acu priekšā. Tas palīdz. Tagad neesmu viens. Maigi dod man roku kāds. Tā ir tik viegla. Es nelūdzu, bet pateicību esmu parādā. Neaizmirsīšu. Es eju. Lieli akmeņi, katrs nākošais arvien lielāks. Kalns paliek stāvāks. Jūtu, kā kājas pašas iet uz priekšu. Pēkšņi galva atsitas pret zemi. Domas pret sienu. Nav vairs stabila pamata. Iestājas nogurums. Man nav vairs spēka. Es negribu iet. Es skatos debesīs un atkal redzu, cits zelta pavediens. Sienu tos kopā, ciešā mezglā. Es neesmu viens. Man tas jāatceras. Aizveru acis. Atļaujos pasapņot. Kalna galā būtu panorāmas skats. Pats skaistākais. Skats, kas ir radīts man. Man skaistākais. Mans panorāmas skats. Man jāiet. Zelta pavediens rausta. Es turpinu iet. Jau redzu virsotni. Jau spēju to sajust. Drīz būšu. Vēl mazliet. Zelta pavediens. Un esmu es galā. Es to sasniedzu, bet ne jau viens. Visu laiku kāds zelta pavediens. Un tagad kamoliņš satīts. Ilgi tinu. Man nav vairs bail. Man netrīc vairs sirds, vairs nevajag nopūsties. Man nav, kur skriet. Mans zelta pavedienu kamolītis, mans gaismas stars. Mans tumšo dienu laimes gars. Metu lejā. Lai ripo. Lai citam tiek mans zelta pavediens. Nesavtīgi otram dodu. Lai gaismu tas rāda. Lai tumsā neļauj maldīties. Mans zelta pavediens tagad citam ceļu rāda. Un tu smaidi. Man nevajag paldies, man prieks.

(Maija Vilne 10.c)

Raksta autore Daiga Pretice

Lāčplēša diena

http://www.talsuvestis.lv/lv/foto/lapu-gajiens-talsos/

   Šogad mūsu skola organizēja 11. novembra piemiņas pasākumu Talsu un novada iedzīvotājiem pie pieminekļa Koklētājs. Bijām pacilāti un gandarīti par ieguldīto darbu un iznākumu. Svinīgā pasākuma moto bija „Cilvēks bez pagātnes – cilvēks bez nākotnes./Cilvēkam cilvēku iemāciet.” (M. Čaklais). Ir svarīgi novērtēt iespēju – vēsturi mācīties caur mūsu tautas dzīvo atmiņu.

   Par patriotiskajām, skaistajām dziesmām, par uzrunām un atmosfēru paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un īpaši: mūzikas skolotājai, Litai, Karlīnai, Jēkabam, Madaram, Artim, Gatim, Elīnai. Kristai, Ilzei, Sabīnei, Rebekai, Endijai, Sidnijai, Maijai, Kristiānai, Justīnei, Elīnai, Leldei, Renātei, Mario, Paulam.

Rakstu sagatavoja Daiga Pretice

Plašāka informācija:

http://www.talsutv.lv/video_type/lacplesa-diena-talsos/

17.oktobrī Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes studenti aicināja novada skolu skolēnus piedalīties “Jauno ķīmiķu skolas” nodarbībās, kuras notiek Talsu Valsts ģimnāzijas telpās.

Ikviens interesents katra mēneša sestdienā var pilnveidot pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas, IT izmantošanas prasmes, strādājot laboratorijas darbus un saņemt informāciju par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas, un karjeras izaugsmes iespējām ķīmijas jomā.

Katras nodarbības, kuras norit brīvā, pozitīvā gaisotnē, beigās LU studenti iepriecina ar interesantiem, efektīviem eksperimentiem.

Foto mūsu skolas 10.c klases audzekne Maija Vilne ļaujas eksperimenta burvībai.

Raksta autore I.Pugoviča