Mēnesis: 2015. gada maijs

Atzinības stunda – 15.05.2015.

                  Skola ir kā augsne, kurā attīstīties un pilnveidoties katrā skolēnā ieliktajām spējām.

Izglītības kvalitāti raksturo:

a) spēja konkurēt globālajā izglītības tirgū un globālajā darba tirgū,

b) izglītots jaunietis kā personība – ar pašcieņu, varošs, prasmīgs, drošs.

Izcilība – katrs var būt izcils savā jomā – katram ir spējas un iespējas!

„Izcilība sākas ar darbīgumu un centību,

to nostiprina izglītība,

papildina tehnoloģija un

vainago kultūra”

Izcilība nav tikai godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, vai apbalvojumu skaits, izcilība ir katrs labi paveikts darbs!

2014./2015. mācību gadā apsveicam:

Aneti Droni (12.klase) par 1.vietu novada vizuālās mākslas olimpiādē un dalību Kurzemes reģionālajā vizuālās mākslas olimpiādē (sk.D.Ondrupe);

Danielu Bahmutovu (9.klase) par 2.vietu novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē (sk.E.Freija);

Mariju Rimoviču (10.klase) par 3.vietu novada vizuālās mākslas olimpiādē (sk.D.Ondrupe);

Andu Vīksni (9.klase) par dalību novada latviešu valodas un literatūras (sk.A.Grīvane) un fizikas

olimpiādes otrajā posmā (sk.I.Tarasova);

Santu Peniķi (9.klase) par dalību novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.A.Grīvane);

Renāti Stopnieci (10.klase), Paulu Rūdolfu Bērziņu (10.klase), Niku Buholcu (12.klase) par dalību novadu angļu valodas olimpiādē (sk.S.Krūmiņa);

Elizabeti Lāmu (9.klase), Andželu Indriksoni (7.klase), Sidniju Freimani (9.klase) par dalību domrakstu konkursā „Nu runā, dvēsele, tas ir tavs laiks”, kas veltīts Aspazijas 150.dzimšanas dienai (sk.Grīvane);

Elīnu Fridrihsoni (10.klase), Kristu Aļehnoviču (10.klase) par dalību Talsu BJC rīkotajā skatuves runas konkursā.

Atzinības skolotājām:

Agnesei Jansonei par organizatorisko darbu Talsu novada fonda un Kopienu iniciatīvu fonda projektā „NEparastā iespēju darbnīca- jauniešu izglītošana nodarbinātības veicināšanai”;

Dacei Dailidovičai par kvalitatīvu matemātikas mācīšanu skolēniem.

Cik stipras būs saknes augsnē, tik stiprs būs izaudzis koks un lapotne!

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

2015.gada 8.maijā mūsu skolā notika sadraudzības spēles „Jautrie starti”. Pie mums viesojās Ventspils, Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada  un Tukuma vakarskolas.
Šis pasākums ir Kurzemes vakarskolu sadarbības sena tradīcija. Neformālā gaisotnē gan skolēni, gan skolotāji ieguva informāciju, sadarbojās un izveidoja radošu gaisotni, tā daloties pieredzē. Jautrās sportiskās aktivitātes bija veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ļaujot jauniešiem justies brīvi, nepiespiesti.
Šoreiz necīnījāmies par goda pjedestālu. Ieguvēji bija visi, jo nopelnītos „TAVAKUS” (mūsu vakarskolas valūta) varēja apmainīt pret „vērtīgām mantām” jautrā izsolē.
Mūsu komanda: Sabīne, Laura, Anete, Lolita, Artūrs, Artjoms, Artis, Pauls. Pasākumu vadīja Krista un Mario.

Vakara noslēgumā varēja tuvāk iepazīt jauniegūtos draugus, piedaloties rotaļās un ēdot svētku kūku.

 Rakstu sagatavoja Daiga Pretice