Mēnesis: 2015. gada marts

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Mūsu skolas 11.c klases skolnieces Krista Aļehnoviča un Elīna Fridrihsone piedalījās Talsu BJC rīkotajā skatuves runas konkursā ar mērķi sekmēt jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, īpaši akcentējot izcilo latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas daiļradi un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Sadarbojoties ar latviešu valodas skolotāju Daci Ignašu, jaunieši meklē savu mūsdienu pieeju Raiņa un Aspazijas daiļradei, tādēļ, gatavojoties dzejas dienām 2015. gada septembrī, tika izvēlēti fragmenti no Aspazijas autobiogrāfijas „Mana dzīve” un dzejoļi „Mīlas dāvana”, „Jaunās dienas”. Meiteņu sniegums būs tikai daļa no dzejas dienu pasākuma, kuram jaunieši gatavo savus video klipus un mūsdienīgas dzejas interpretācijas.

Konkursa pirmajā kārtā 2015. gada 13.februārī Krista saņēma žūrijas pateicību un Elīna tika izvirzīta konkursa otrajai kārtai 27.martā, kur ieguva atzinību par izcilu sniegumu.

Rakstu sagatavoja D.Pretice

Bez robežām

 

   21. martā Talsu 2. vidusskolas sporta hallē piedalījāmies jauniešu pasākumā „Bez robežām” – jauniešu diena ar moto ”Kopā esam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām!” Dienas programma bija plaša un daudzveidīga:
– iekārtojām savu prezentācijas laukumu;
– vienotā „dresscode” piedalījāmies komandu gājienā;
– iesaistījām pārējos mājās sagatavotā uzdevumā;
– sadarbojāmies priekšnesuma veidošanā un prezentēšanā;
– iemūžinājām visu kopbildē.
Kopīgi pārvarot  neparedzētus šķēršļus, mūsu skolas komanda saprata, cik stipri var būt kopā esot un darot, tā bija jauna komunikāciju pieredze, stereotipu laušana.
Skolas direktore Ineta Pugoviča atbalstīja un uzmundrināja jauniešus ar savu klātbūtni.
„Ieguvu pozitīvas un mazliet piemirstas emocijas,” saka Lolita Maļinovska.
„Mēs bijām  iedvesmoti,  pacilāti, pārguruši, bet priecīgi, tātad – viss kārtībā,” pēc piedalīšanās jauniešu dienās saka Laura Lode.
Arī Mario Cinis atzīst, ka,  darbojoties skolas komandā, guvis milzīgu gandarījumu par paveikto darbu – ar amatnieka meistarību izveidotie atribūti ļoti noderēja komandai.
Mūsu skolas komanda – Lolita Maļinovska, Laura Lode, Marija Rimoviča, Pauls Rūdolfs Bērziņš, Artis Prokopčuks, Mario Cinis, Artūrs Zonnenbergs-Zambergs, Artjoms Paučs.

Rakstu sagatavoja Daiga Pretice

 

Konsultācijas brīvdienās

Skolēnu pavasara brīvdienās 16.-20.martā no pl.10.00 – 15.00

strādās mācību priekšmetu skolotāji:

Pirmdien, 16.martā

 

Sk.Grīnberga – vēsture, soc.zinības, veselības mācība, politika un tiesības

( no pl.11 – 12.00 )

 

Sk.Pugoviča – bioloģija

 

Sk.Tenberga – krievu val.

 

Sk.Krūmiņa – angļu valoda

 

Sk.Pretice – soc.zinības (7.kl.), psiholoģija

Otrdien, 17.martā

 

Sk.Jansone- ekonomika

 

Sk.Ondrupe- vizuālā māksla, kulturoloģija

 

Sk.Rūtenberga – informātika

Trešdien, 18.martā

 

Sk.Grīnberga – vēsture, soc.zinības, veselības mācība, politika un tiesības

( no pl.12.00)

 

Sk.Eisaka– matemātika, ģeogrāfija

 

Sk.Dailidoviča – matemātika

(no pl.10.30 – 12.00 )

 


 

Ceturtdien, 19.martā

 

Sk.Grīvane –latviešu val.

 

Sk.Dailidoviča – matemātika

 

Sk.Vahšteine – bioloģija un ķīmija

 

Sk.Ignaša – latv.val.

 

Sk.Tarasova- fizika

 

Sk.Robalde – vācu val. un vēsture