Mēnesis: 2015. gada janvāris

Neparastā iespēju darbnīca

Jaunieši pierāda, ka katrā cilvēkā slēpjas milzīgi resursi

„Ja komandā viens kļūdās, tad kļūdās visi” – šī ir viena no atziņām, kuru pēc vairāku praktisku uzdevumu veikšanas guva projekta „NEparastā iespēju darbnīca – jauniešu izglītošana nodarbinātības veicināšanai” dalībnieki. Līdz pat aprīļa vidum jaunieši gūs iedvesmu un īstenos projektus, ko Talsu pilsētas dienā dāvinās savai pilsētai.

Pirmā nodarbība bija viena no trim paredzētajām koučinga sesijām, kurā profesionālie kouči Inita Lūka un Jeva Karabeško iedvesmoja jauniešus un ļāva viņiem noticēt saviem spēkiem. Dažādie uzdevumi – pasaku veidošana, pūķa olas pārvietošana, karstas lavas šķērsošana ar kopā sasietām kājām, labirinta iziešana ar aizvērtām acīm, komandas talismana radīšana un citi uzdevumi – viegli kā spēlējoties ļāva dalībniekiem saprast, ka tieši komandā ir spēks un, darbojoties kopā, paveicams ir viss.

Projektā piedalās 30 jaunieši no Talsu vakara un neklātienes vidusskolas, Talsu novada fonda un novada jauniešu klubiem. Nākamreiz projekta dalībnieki tiksies jau 5.februārī. Sadalījušies sešās komandās, viņi dosies ciemos pie vairākiem uzņēmumiem – SIA „Betolli”, SIA „Krauzers”, SIA „Ziemeļkurzemes drošība”, SIA „Pro Invest”, SIA „KTB Stende” un SIA „Voka”. Projekta atklāšanā piedalījās arī Talsu komersantu kluba valdes priekšsēdētājs Andis Araks, kurš norādīja, ka uzņēmējiem būs interesanti redzēt un dzirdēt jauniešu viedokli, ko viņi darītu citādāk, ja būtu šo uzņēmēju vietā. Tāpat viņš cer, ka šis projekts mainīs dalībnieku redzējumu un, saņemot atestātu, viņi nevis vēlēsies pamest valsti, bet gribēs izmēģināt spēkus sava uzņēmuma veidošanā. „Tas būs man lielākais gandarījums, ja pēc gada vai pusotra es dzirdēšu, ka kāds to patiešām būs mēģinājis,” sacīja Komersantu kluba valdes priekšsēdētājs un aicināja jauniešus nemest plinti krūmos, ja ar pirmo reizi projekti neizdosies.

Pēc uzņēmumu apmeklēšanas jaunieši veidos paši savus projektus, kuru īstenošanā kā mentori viņiem palīdzēs uzņēmēji. Šie projekti 15.aprīlī tiks pasniegti Talsu pilsētai kā dāvana dzimšanas dienā.

Projektu „NEparastā iespēju darbnīca – jauniešu izglītošana nodarbinātības veicināšanai” finansē Kopienu iniciatīvu fonds. Projekts ilgs noslēgsies aprīļa vidū.

Rakstu sagatavoja ekonomikas skolotāja Agnese Jansone

Noskaties video materālu par mūsu skolas jauniešu darbu Novada fonda projektā!

Talsu novada fonda veiksmes stāsts Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam

Viesi mūsu skolā

2015.gada 12.janvārī mūsu skolā viesojās Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada direktoru vietnieki audzināšanas darbā – pieredzes apmaiņas seminārā.

Semināru ievadīja direktores I.Pugovičas uzruna. Skolas mācību darbu atraktīvi prezentēja direktores vietniece izglītības jomā I. Tenberga.

Ciemiņi piedalījās 8.kl.skolotājas I.Pugovičas, 9.kl. skolotājas A.Grīvanes, 10.a kl. skolotājas A. Rūtenbergas, 11.a kl. skolotājas U.Grīnbergas, 11.b kl. skolotājas S.Krūmiņas un 12.a kl. skolotājas D.Ondrupes atklātajās klases stundās, kuras analizējot, ieguva pozitīvu vērtējumu.

Par skolas darbības specifiku un skolēniem viesiem stāstīja skolas sociālais pedagogs A.Rūtenberga.

Skolas skolēnu pašpārvalde ne tikai iepriecināja ar savu priekšnesumu, bet arī izstāstīja par savu darbību skolā.

Ciemiņi izteica prieku par skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu un telpu vizuālo noformējumu. Dzirdējām daudz labu vārdu par skolas audzināšanas darba panākumiem skolēnu motivācijā un sadarbībā ar klases audzinātājiem.

Rakstu sagatavoja Daiga Pretice