Mēnesis: 2014. gada decembris

Konsultācijas skolēnu ziemas brīvdienās

Konsultācijas skolēnu ziemas brīvdienās no pl.10.00 – 14.30

Pirmdiena

22.decembris

Otrdiena

23.decembris

Pirmdiena

29.decembris

Otrdiena

30.decembris

Bioloģija 7.-9.kl.

I.Pugoviča

Krievu val. 7;10.-12.nekl.

I.Tenberga

Ģeogrāfija 7.-12.kl.

Matemātika 9.kl.

S.Eisaka

Soc.zin. 7.kl.

Psiholoģija 10.kl.

Ētika 11.kl.

D.Pretice

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Ekonomika 10.-12.kl.

A.Jansone

Latviešu val. 10.-12.kl.

D.Ignaša

Kulturoloģija 11.-12.kl.

D.Ondrupe

Informātika 7.-11.kl.

A.Rūtenberga

Angļu val. 7.-12.kl.

S.Krūmiņa

Fizika 8.-12.kl.

I.Tarassova

Ekonomika 10.-12.kl.

A.Jansone

Latviešu val. 10.-12.kl.

D.Ignaša

Ģeogrāfija 7.-12.kl.

Matemātika 9.kl.

S.Eisaka

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Krievu val. 7;10.-12.nekl.

I.Tenberga

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Angļu val. 7.-12.kl.

S.Krūmiņa

Vēsture 7.-9.kl.

Soc.zin. 8.-9.kl.

Veselības māc.12.kl.

Politika un tiesības 12.kl.

U.Grīnberga

Bioloģija 10.12.kl.

Ķīmija 8.-12.kl.

A.Vahšteine

Bioloģija 7.-9.kl.

I.Pugoviča

Soc.zin. 7.kl.

Psiholoģija 10.kl.

Ētika 11.kl.

D.Pretice

Matemātika 7.-8.kl.,10.-12.kl.

D.Dailidoviča

Vēsture 10.-12.kl.

Vācu val. 8.-12.kl.

I.Robalde

25. novembrī Liepājas Universitātē skolotāji, mācību vietu vadītāji un pašvaldību pārstāvji no Kurzemes pulcējās uz svinīgo projekta Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvā Pieslēdzies, Latvija! noslēguma pasākumu.

Bezmaksas datorapmācību kursu vadīšanā desmit Kurzemes skolotāji – Jeļena Proskurina no Liepājas pilsētas 12. vidusskolas, Arnis Juzups no Liepājas 8. vidusskolas, Baiba Grinfogele un Ilze Grinfogele no Ventspils Digitālā centra, Arvils Roga no Grobiņas pamatskolas, Vita Cīrule no Alsungas vidusskolas, Lauris Klestrovs – Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra, Anita Rūtenberga no Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas, kā arī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš.

Lattelecom pateicību saņēma ne tikai pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji, bet arī pašvaldības.

 

Pirmā no kreisās puses Dace Baumane (NVA), otrā no kreisās puses Anita Rūtenberga, trešā no kreisās puses Ineta Pugoviča – Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktore, ceturtā no kreisās puses Vineta Ozola – Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, pirmais no labās – Ivars Dzalbe (Lattelecom pārstāvis).

Rakstu sagatavoja I.Pugoviča

Izmaiņas sestdienas konsultācijās!

Sestdienās 6., 13. un 20.decembrī konsultācijas būs pieejamas arī pie skolotājas Inetas Pugovičas (bioloģija 7.-9.klasei)

6.decembrī nenotiks konsultācijas ķīmijā un bioloģijā pie skolotājas A.Vahšteines (10.-12.kl.), tās pārceltas uz 13.decembri.

13.decembrī nenotiks konsultācijas vēsturē, soc.zin., veselības māc. un politikā pie skolotājas U.Grīnbergas (7.-9.kl. un 12.kl.), tās pārceltas uz 6.decembri!

Skolēni! Sekojiet līdzi sev nepieciešamajām mācību priekšmetu konsultācijām sadaļā MĀCĪBAS – KONSULTĀCIJAS SESTDIENĀS.

Vēl tikai 3 sestdienas jums ir iespēja kārtot mācību parādus par 1.semestri!