Mēnesis: 2014. gada oktobris

Konsultācijas skolēnu rudens brīvdienās

Mācību priekšmetu konsultācijas skolēnu rudens brīvdienās

no 27.-31.oktobrim pl.9.30 -14.30

Pirmdiena

27.10.

Otrdiena

28.10.

Trešdiena

29.10.

Ceturtdiena

30.10.

Piektdiena

31.10.

Krievu valoda (Tenberga)

Latviešu valoda (Ignaša)

Matemātika (Dailidoviča)

Krievu valoda (Tenberga)

Latviešu valoda (Grīvane)

Ekonomika (Jansone)

Politika/soc.zin./vēsture 9. (Grīnberga)

Bioloģija (Pugoviča)

Latviešu valoda (Ignaša)

Latviešu valoda (Grīvane)

Matemātika (Dailidoviča)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Bioloģija (Pugoviča)

Matemātika (Dailidoviča)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Informātika (Rūtenberga)

 

Latviešu valoda (Ignaša)

Latviešu valoda (Grīvane)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Angļu valoda (Krūmiņa)

17. oktobrī 11. c un 12. c klases skolēni piedalījās UNESCO kultūras mantojuma nedēļas pasākumā, kuru Talsu novadā organizēja Talsu novada muzejs. Šogad tēma tika saistīta ar „Baltijas ceļa” atceri. Skolēni noskatījās prezentāciju par UNESCO kultūras mantojumu, par to, kas tiek iekļauts šajā kultūras mantojumā un kāpēc, tas ir nozīmīgi. Skolēni klausījās un piedalījās diskusijā par akcijas „Baltijas ceļš” veidošanu un aktivitātēm, par dzīvi Latvijā un toreizējā Talsu rajonā 20. gadsimta 80-jos gados. Par notikumiem, kas risinājās akcijā „Baltijas ceļš” 1989.gada 23. augustā skolēni uzzināja no to dienu aculieciniekiem- Māra Grundmaņa un Arņa Drengera, cilvēkiem, kuri paši tur piedalījās.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja I.Robalde

Starptautiskā Putras diena

 

10. oktobrī ar plašām aktivitātēm visā pasaule tiek svinēta Starptautiskā putras diena. Putras lielvalstī Skotijā šajā dienā norisinās labdarības akcijas, ar kuru  palīdzību tiek ziedotas putras trūcīgajiem Āfrikas valstu iedzīvotājiem. Ar šādām akcijām tiek popularizēta putra, kā pilnvērtīga uztura neatņemama sastāvdaļa un sabiedrība tiek pamudināta uz labdarību.

Mūsu skolā putras dienu atzīmējām 8. oktobrī. Putras dienā skolēni ieguva informāciju par dažādiem graudaugiem un putrām. Putru baudīšanu nodrošināja skolotājas, kuras šīs putras pagatavoja. Skolēni degustēja un balsoja par garšīgāko putru. Skolēnu lielāko atzinību izpelnījās šķelto zirņu biezputra, kuru pagatavoja angļu valodas skolotāja Santa Krūmiņa.

Paldies veselības mācības skolotājai Unai Grīnbergai par doto iespēju skolas skolēniem pirmo reizi veselīgi pusdienot pašu skolā.

Rakstu sagatavoja D. Pretice

Valsts atvērto durvju diena

10.oktobris visā Latvijā ir valsts iestāžu atvērto durvju diena. Arī Talsu pilsētā durvis vēra trīs valsts iestādes – VSAA (Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra), PVD (Pārtikas un veterinārais dienests) kā arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis.

Lai gūtu plašāku priekšstatu profesiju klāstā un turpmākajā karjeras izvēlē, skolas 10.c klases audzēkņi apmeklēja VP KRP Talsu iecirkni. Apmeklējuma laikā iecirkņa darbinieces Evita Vernera, Liene Konopacka un Jolanta Feldmane sniedza priekšstatu par Valsts policijas funkcijām, ikdienu, darba organizāciju un policijas struktūru. Apmeklējuma laikā bija iespēja apskatīt policijas darbinieku aizsardzības „darba rīkus”- ložu necaurlaidīgās vestes, vairogus u.c.

Audzēkņi tika iepazīstināti ar izglītības iespējām pēc 12.klases absolvēšanas Valsts Policijas koledžā – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi ar Valsts policijas vajadzībām nepieciešamo specializāciju.

Talsu iecirkņa policijas darbinieces atgādināja par izglītojamo pienākumu nozīmību pieklājīgas un drošas sabiedrības veidošanā.

 Rakstu sagatavoja ekonomikas skolotāja Agnese Jansone