Mēnesis: 2014. gada maijs

Papildus mācību pasākumi skolēnu vasaras brīvdienās

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” punktu 27, skolā noteikti sekojoši papildus mācību pasākumi:

(skat. failu Papildus macibu pasakumi)

Atgādinām, ka visiem izglītojamiem, kuri ieguvuši kādā mācību priekšmetā balles no 1-3, jāpiedalās papildu mācību pasākumos, jānokārto pēcpārbaudījumi, lai tiktu pārcelti nākamajā klasē!

Atzinības stunda

Dienas skolās šogad 16.maijā skanēja pēdējais zvans, bet mūsu skolā notika „Atzinības stunda”.

Cilvēka mūžs ir vienīgā patiesā vērtība. Savas dzīves gadi jāsargā kā dārgumu un jāveido tā, it kā mākslinieks veidotu skulptūru! Jābūt prasmīgiem savas dzīves simfonijas diriģentiem, jāprot ieturēt pareizo tempu, pārzināt nošu rakstus, atvilkt elpu pauzēs un turpināt dzīves simfonijas nākamos akordus!

Kopā sadarbojoties, uzticoties viens otram, pierādām, ka ikvienam no mums ir iespēja izpausties, apliecināt sevi un popularizēt skolu. Vai iedrošināti, vai pašpārliecināti, tomēr, šogad atkal esam uzdrīkstējušies un guvuši atzīstamus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos.

Apsveicam!

  • Danielu Bahmutovu (8.kl.)- 2.vieta (no 12 dalībniekiem) krievu valodas olimpiādē (sk.I.Tenberga)
  • Jolantu Sproģi (9.kl.)- 6.vieta (no 13 dalībniekiem) krievu valodas olimpiādē (sk.I.Tenberga)
  • Diānu Borodavku (10.kl.) 9.vieta (no 14.dalībniekiem) krievu valodas olimpiādē (sk.I.Tarasova)
  • Niku Buholcu (11.kl.) – 12.vieta (no 13.dalībniekiem) angļu valodas olimpiādē (sk.S.Krūmiņa) un 4.vieta (no 8 dalībniekiem) vācu valodas olimpiādē (sk.I.Robalde)
  • Artūru Veliku (11.-12.kl.) 4.vieta (no 8.dalībniekiem) fizikas olimpiādē (sk.I.Tarasova)
  • Oskaru Grantiņu (12.kl.) atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk.D.Ondrupe)
  • Laini Solovjovu (10.kl.) atzinība Talsu novada BJC skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
  • Robertu Rēķi (12.kl.) atzinība Aizsardzības ministrijas un korupcijas novēršanas komisijas fotokonkursā ”Mana Lāčplēša diena”
  • Lolitu Maļinovsku (12.kl.) atzinība Valsts kancelejas un IZM ISEC eseju konkursā “Mana valsts un es”.

Būsim drosmīgi un dzīvosim kvēli!!!

Paldies Annai Lasei par skanīgo balsi un skaistajām dziesmām!

   

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

Saudzēsim dabu!

Lai veicinātu Piejūras reģionā esošo skolu skolēnu izglītošanu, iesaistītu ikvienu interesentu dabas resursu saglabāšanā, kā arī veicinātu atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, SIA „AAS „Piejūra”” rīkoja gadskārtējo makulatūras vākšanas konkursu „Palīdzēsim kokiem!”

Šim aicinājumam atsaucās arī mūsu skola. Ar prieku varam paziņot, ka skolēni un skolotāji kopīgi savāca un nodeva 1160kg makulatūras, kuru atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” tūlīt pārrēķināja izglābtos 16 kokos.

Noslēguma pasākumā Jaunpils pilī 14.maijā, uz kuru bijām aicināti arī mēs, piedalījās trīs mūsu skolas skolnieces Ilze, Karīna, Samanta. 700 gadus vecās Jaunpils pils apskate, pusdienas viduslaiku gaumē ar zupu un oglēs ceptiem kartupeļiem, apbalvošanas ceremonija ar jauko Roberta Pētersona muzikālo priekšnesumu un nobeigumā atrakcijas bija lieliska balva mācību gada nogalei un gandarījums par veikumu. Nākamajiem gadiem ir dota arī motivācija, jo trim skolām, kuras visvairāk savākušas makulatūras kilogramu, balvās pasniegtas 300 eiro vērtas ekskursijas. Neapšaubāmi, mūsdienās modē ir ekoloģiska domāšana, tādēļ par izglābtiem kokiem jādomā ne tikai ekskursijas kontekstā. Būsim dabas draugi ik dienu, ik uz soļa!

  

Rakstu sagatavoja Ina Tenberga