Mēnesis: 2014. gada marts

Mainītas konsultācijas skolēnu brīvdienās!

Skolēnu brīvlaikā no 17.-21.martam

konsultācijas mācību priekšmetos 7.-11.klasēm

Pirmdien,

17.III

10.00-14.00

Otrdien,

18.III

10.00-14.00

Trešdien,

19.III

10.00-14.00

Ceturtdien,

20.III

10.00-14.00

Piektdien,

21.III

10.00-14.00

Bioloģija 7.-9.kl.

Angļu val. 7.-12.kl.

Latv.val. 7.-9.kl.

Latv.val 7.-9.kl.

Krievu val. 7.-9.kl.

Vācu val. 7.-12.kl.,

Vēsture 10.-11.kl.

Matemātika 9.-12.kl.

Soc.zin., vēsture 7.-9.kl.,

Polit.ties., vesel.m. 12.kl.

Bioloģija 10.-12.kl.

Ķīmija 8.-12.kl.

Ekonomika 10.-12.kl.

Informātika 7.-11.kl.

Fizika 8.-12.kl.

Viz.m. 7.-9.kl.

Kulturol. 11.-12.kl.

Vēsture 12.kl.

Ģeogrāfija 12.kl.

Tuvojas eksāmenu laiks!

Atgādinām, ka 12.klašu skolēniem brīvlaiks ir pārcelts no 17.-21.marta nedēļas uz nedēļu no 24.-28.martam!

Eksāmenu nedēļas dienās, kad nav eksāmenu, t.i., 19.,20. un 21.martā (trešdien, ceturtdien, piektdien), 12.klasēm notiek stundas (skat. e-klase izmaiņas)!

Eksāmenu konsultācijas svešvalodu priekšmetos:

Angļu valoda
11.martā 15.40-16.40
12.martā 16.00- 17.00
Krievu valoda
12.martā 15.40-17.00
17.,18.,19.martā pēc vienošanās ar skolotāju
Vācu valoda
pēc vienošanās ar skolotāju

Eiro manā kabatā!

 Zīmīgi, ka skolā projektu diena notika vienā dienā, kad Latvijas Banka laida apgrozībā Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai veltītu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu. Šī ziņa negaidot patīkami noslēdza projektu dienu mūsu skolā ar moto „Eiro manā kabatā”, kad skolēni, meklējot noderīgu informāciju internetā, pēkšņi pārsteigti sauca: „Šodien izlaista arī Latvijas jaunā eiro monēta!” Bet ne mazāk jaukus jubilejas monētu dizainus radīja arī paši skolēni. Vēlāk, kad skolotāja Dagnija Ondrupe rūpīgi izvietoja zīmējumus galerijā, manījām, cik skolēnu domas un rokas pie šī uzdevuma bija pamatīgi nodarbinātas. Tik daudz dažādu interesantu ideju, glīti noformēti, ar pamatotu domu un pat stāstu!

Dienas raito gaitu noteica plānotie 4 darba uzdevumi un īpašā darba burtnīcā bija jāatspoguļo paveiktie rezultāti. Sākumā diskusijā tikāmies ar Swedbank pārstāvi Mārtiņu Burke-Burkevicu. Uzzināts tik daudz jauna, gūts padoms, ka savu naudiņu jālieto pareizi un nav jātērē mirkļa iegribām. Kas ir pamats sava budžeta plānošanai? Izrādās, tā ir pareiza domāšana, prasme atšķirt iegribu no nepieciešamības. Šo gudrību iemācīties svarīgi ne tikai skolēniem, arī pieaugušam cilvēkam ir svarīgi iemācīties prātīgi rīkoties ar naudu.

Klases piedalījās interaktīvajā spēlē TOP FLOOR, kuras gaitā bija jāiegūst pēc iespējas vairāk eiro uzlīmju. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem spēles gaitā bija uzmanīgi sekot līdzi jautājumiem un ierakstīt atbildes uz līdzīgiem jautājumiem darba burtnīcā. Daļa atbilžu spēles gaitā bija atrastas, bet daļa bija jāatrod pēc spēles pašiem. Tas arī brīžiem radīja neizpratni un lieku satraukumu. Taču projektu diena ir vienīgā no dienām mācību gadā, kad varam par savu vērtējumu un kontroldarbiem nedomāt, jo šādu kopā būšanas un kopā darbošanās sajūtu tik reti spējam izbaudīt ikdienā. Projektu dienas gaisotne, labs noskaņojums, koncentrēšanās un organizēšanās vienotam un radošam darbam, kopīgā tējas pauze ar cepumiem, sarunas, diskusijas, draudzīgi padomi un klases audzinātājas atbalsts- tas ir tas, ar ko ikdienā cits citu un sevi apdalām, jo vienmēr pietrūkst laika un mācību stundām atdotā spēka.

Projektu dienas peļņa arī ir saskaitīta. Rezultātus parādījušas visas klases:

7./8.kl.– vairāk atbilžu no spēles Top Floor   (11 punkti)

9.d kl.– visvairāk monētas spēlē Top Floor (25 monētas)

9.c kl.– vislabāk atpazina Eiropas bankas    (11 punkti)

10.c kl.– vairāk atbilžu no spēles Top Floor (12 punkti)

12.c kl.- visvairāk monētas spēlē Top Floor (28 monētas)

11.c kl.- interesantāko radošo darbu kolekcija (13 punkti)

Liels paldies klašu audzinātājām, kuras palīdzēja saviem audzēkņiem- Inetai Pugovičai, Agnesei Jansonei, Daigai Preticei, Aijai Grīvanei, Dacei Ignašai. Par TOP FLOOR spēles vadīšanu paldies skolotājām Santai Krūmiņai, Dacei Dailidovičai, Inessai Tarasovai. Skolotājām Sandrai Eisakai, Agnesei Jansonei un Dagnijai Ondrupei paldies par galerijas noformēšanu un arīdzan par idejām.

Lai nākotnē pareizi mācāmies rīkoties ar naudu, mums savā radošajā darbā iesaka 9.c klases skolniece Jolanta: „Dažkārt nauda mūsdienās kļūst svarīgāka pat par ģimeni, draugiem un tuviniekiem. Nauda ir laba kā maksāšanas līdzeklis, bet tās dēļ cilvēki dara ļoti sliktas lietas. Iesaku visiem- neesiet mantkārīgi un vairāk domājiet par saviem tuviniekiem, nevis par materiālajām vērtībām.”

       

Rakstu sagatavoja Ina Tenberga