Mēnesis: 2013. gada oktobris

Konsultācijas skolēnu brīvdienās

Pedagogu konsultāciju grafiks skolēnu rudens brīvdienās

28. oktobris – 1.novembris

Konsultācijas no 10.00-14.30

Datums

Mācību priekšmeti

Skolotāja

Pirmdien, 28.okt.
  Soc. zinības, ētika, psiholoģija Daiga Pretice
  Soc. zinības, vēsture Una Grīnberga
  Informātika Anita Rūtenberga
  Krievu valoda Ina Tenberga
Otrdien, 29.okt. 
  Bioloģija, ķīmija Alvīne Vahšteine
  Angļu valoda Santa Krūmiņa
  Latviešu valoda un literatūra Aija Grīvane
  Ģeogrāfija Sandra Eisaka
Trešdien, 30.okt. 
  Bioloģija Ineta Pugoviča
  Vēsture, ģeogrāfija, vizuālā māksla, kulturoloģija Dagnija Ondrupe
Ceturtdien, 31.okt. 
  Vācu valoda, vēsture Inta Robalde
  Fizika Inessa Tarasova
Piektdien, 1.nov.
  Ekonomika Agnese Jansone
  Latviešu valoda un literatūra Dace Ignaša

 Brīvlaikā nestrādā skolotāja Dace Dailidoviča

Septembris dzejas dienu mēnesis

Kā katru gadu septembris mūsu skolā rit dzejas noskaņās- šogad- Ojāra Vācieša jubilejas gada zīmē.

Visu mēnesi literatūras stundās un ārpus skolas jaunieši izzināja, meklēja, vāca informāciju un radoši interpretēja savu sapratni gan par Dzejas dienām kopumā, gan par rakstniecības smalkumiem, gan dzejniekiem, kuri šķita tuvāki.

Mēneša garumā tapa skolas pašpārvaldes mūzikas un dzejas montāža „Cilvēkam būt nozīmē..”, skolēnu vizuālie uzskates līdzekļi, plakāti un prezentācijas „Mazās Dzejas dienas”, tika apmeklēti pilsētā rīkotie Dzejas dienu pasākumi.

2. oktobrī notika skolas Dzejas dienu noslēguma pasākums, kura organizēšanā īpašs paldies sakāms Artūram Velikam, Kristīnei Šulcei, Elīnai Žerbai, Lolitai Maļinovskai, Unai Martiņenko, Kristai Ķēniņai, Lainei Solovjovai un skolotājān Ilzei un Daigai; Didzim Kalējam, Emīlam Pocjusam, Nikam Buholcam, Valteram Šleineram, Mārim Barkānam, Sanitai Strupei, Marisam Jākobsonam, Liānai Zeltiņai un skolotājām Aijai un  Dacei.

Rakstu sagatavoja skolotāja Dace Ignaša