Mēnesis: 2013. gada maijs

10.c klase apmeklē VUGD Talsu posteni

Šā gada 17.maijā visā  Latvijā tika atzīmēta ugunsdzēsēju un glābēju  diena un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atzīmēja 148. dzimšanas dienu, un ielūdza uz Atvērto durvju dienu visās ugunsdzēsēju daļās un posteņos. Arī skolas 10.c klase devās apmeklēt un sveikt dzimšanas dienā VUGD Talsu posteni.

VUGD darbinieki apmeklējuma laikā demonstrēja tehniku un darba instrumentus, kā arī pastāstīja kā norit viņu darba ikdiena, kā notiek dzēšanas un glābšanas darbi,  kāda ir viņu darba un profesijas  specifika. Tika demonstrēts ugunsdzēsēju kāpņu pielietojums un darbs ar bogatieri dzēšot imitētu ugunsgrēku. Skolēni tika iepazīstināti arī ar drošības noteikumiem.

Skolēniem apmeklējuma laikā tika dota iespēja pašiem aptaustīt un apskatīt darba instrumentus, novērtēt to svaru, pielietojumu,  apģērbties ugunsdzēsēju tērpos, imitēt dzēšanas darbus.
Skolēni izrādīja neviltotu interesi un uzdeva neskaitāmus jautājumus par ugunsdzēsēja profesiju un  iespēju apgūt to.

Paldies VUGD darbiniekiem par lielisko iespēju gūt ieskatu šajā smagajā, bet ļoti nepieciešamajā profesijā!

Sagatavoja 10.c kl. audzinātāja Agnese Jansone

Ciemos VUGD Talsu postenī

Atzinības stunda

  Dreskods… Vakarskolā? Jā, tas tika norādīts ielūgumā skolēniem, kuri tika aicināti pie direktores uz „Atzinības stundu” 16.maija pēcpusdienā.

Direktore runāja par bieži izveidotiem pieņēmumiem: „es nevaru!, es nespēšu!” Izrādās- viss notiek, gan varam, gan spējam! Ir skaisti un viegli, un varēšana ir brīnumaina skolas jauniešiem, kuri startējuši konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un citās aktivitātēs.

Šajā mācību gadā skolēni startējuši vācu valodas (Raivis Šteinbergs), angļu valodas (Mārtiņš Zvirbulis), krievu valodas (Olga Ivanova 1.vietā, Karīna Romaņenko- 5.vietā, Andrejs Kovriga, Raēle Kļaviņa), latviešu valodas (Lolita Maļinovska, Kristīne Šulce) un fizikas olimpiādēs (Anete Drone, Egīls Balašovs, Tomass Pinnis); skatuves runas konkursā ”Ievelc dziļā elpā savu Latviju” (Lolita Maļinovska); vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ”Kur saulīte rotājās” Ritas Skrastiņas papīra plastikas darbs „Brālīts māsu dancot veda pa saulei tautiņās” izvirzīts uz 2.kārtu Kuldīgā. Aktīvi un radoši, motivēti un pozitīvi bija un ir skolas pašpārvaldes jaunieši- Lolita Maļinovska, Elīna Žerba, Kristīne Šulce, Artūrs Jankevics un Artūrs Veliks.

Uzteicams ir to skolas skolotāju darbs, kuri ne tikai rosināja jauniešus startēt tik augsta līmeņa zināšanu un prasmju pārbaudījumos, bet arī ikdienā motivēja viņus noticēt sev. Paldies tika teikts skolotājām I.Robaldei, I.Tarasovai, I.Tenbergai, E.Freijai, D.Ignašai, S.Krūmiņai, D.Ondrupei un D.Preticei. Īpaši sirsnīgi tika sveikta skolotāja Ilze Vaice par atbildīgu un nesavtīgu darbu. Ikdienā skolotāja spirdzina apkārt esošos cilvēkus ar varēšanu, ar temperamentu, ar radošajiem meklējumiem. Viņas stundās un pasākumos dāvātās mūzikas skaņas uzvirmo ikviena asinīs un pāriet kopējā skolas asinsritē! Jauno vokālistu konkursam „Nots 2013” skolotāja sagatavoja Lolitu Maļinovsku, Liānu Zeltiņu ,Artūru Jankevicu, Artūru Veliku kā veiksmīgus solistus. Apsveicam!

Skolas tradīcijā iedibinātā nominācija „Zelta Grauds” šogad tika skolotājai Ilzei Vaicei un 11.klases skolniecei Ritai Skrastiņai.

Topošie mūzikas skolas absolventi Anna un Jānis sniedza muzikālos priekšnesumus un pasākuma izskaņu saldināja direktores pašas gatavotā kūka.

„Atzinības stunda man bija kaut kas nebijis –pozitīvā nozīmē,-skaista mūzika, sirsnīgi vārdi un prieks visu sejās. Jutos ļoti lepna, ka man tika izteikta atzinība, jo tas dod stimulu vairāk censties. Nākamajā gadā noteikti piedalīšos vairāk skolas aktivitātēs, lai atkal varētu tikt paslavēta, jo neesmu jau sevi pilnīgi parādījusi – es varu vairāk un labāk!” L.Maļinovska 11.c klases skolniece

„Manuprāt, Atzinības stunda ir vajadzīga. Es jutos ļoti labi, jo atmosfēra bija sirsnīga. Atzinības stunda liek lepoties un novērtēt pašai sevi”.K.Šulce 11.c klases skolniece

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča

 

Atzinības stunda

Viesos Jelgavas vakarskolā

Šā gada 17.maijā mūsu skoliņai bija iespēja parādīt sportotprasmi Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā. Sacensības vairāk gan bija kā sadraudzība, jo mērķis bija draudzīgu attiecību veidošana starp vakarskolu jauniešiem. Jāatzīst, ka sportot gribētāju un līdzjutēju netrūka, mūs atbalstīja skolotāja Daiga Pretice un direktore Ineta Pugoviča.

Stafetēs pelnījām punktus, lai iekļūtu finālā un cīnītos par kādu vietu. Saule ar savu svelmi mūs nežēloja un bijām pamatīgi sakarsuši, pārguruši, bet prieks par paveikto – neizsakāmi liels, jo ieguvām 3. vietu.

Varam lepoties, jo komandas bija patiešām stipras. Tautas bumbas spēlēs ieguvām trešo vietu, atstājot aiz muguras ne mazāk stiprus jauniešus. Prieks, jo ikdienā mums nav sporta stundu, tādēļ gandarījums ir vēl lielāks, ka bez fiziskās sagatavotības sasniedzām tādus rezultātus.

Nākamajā mācību gadā uzņemsim viesos Jelgavas neklātienes vidusskolu uz draudzības sporta spēlēm. Sagatavosimies vēl vairāk un pārsteigsim savus tālos ciemiņus ar interesantu pasākumu.

Paldies, saka Kristīne Šulce, Elīna Žerba, Artūrs Veliks, Tomass Pinnis un Lolita Maļinovska mūsu skolotājām par atbalstīšanu un mundrumu pie auto stūres garajā ceļā!

Mūsu komanda: Elīna Žerba, Kristīne Šulce, Lolita Maļinovska, Artūrs Veliks, Tomass Pinnis.

Raksta autore: Lolita Maļinovska

Sporta diena Jelgavas vakarskolā