Mēnesis: 2012. gada oktobris

Informācija skolēniem!

Skolēnu brīvdienās no 29.oktobra līdz 2.novembrim no pl.10.00- 15.00

skolā būs pieejami skolotāji mācību priekšmetu konsultācijās:

Pirmdiena 29.10.2012.

Semināros:

Sk.Vahšteine

Sk.Pugoviča

Sk.Pretice

Sk.Krūmiņa

Sk.Tarasova

Sk.Liepiņa

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Ondrupe (viz.m; vēsture, kulturoloģija)

Sk.Jansone (ekonomika, vēsture 9.d)

Sk.Freija (krievu val. 11.-12.)

Otrdiena 30.10.2012

Semināros:

Sk.Vahšteine

Sk.Rūtenberga

Sk.Ignaša

Sk.Ondrupe

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Tenberga (krievu val. 7.-10.)

Sk. Grīvane (latviešu val. 7.-9.)

Sk. Eisaka (matemātika 7.-9.)

Trešdiena 31.10.2012

Semināros:

Sk.Tenberga

Sk.Pugoviča

Sk.Pretice

Sk. Rūtenberga

Sk.Liepiņa

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Vahšteine (ķīmija, bioloģija)

Sk.Tarasova (fizika)

Ceturtdiena 01.11.2012

Semināros:

Sk.Pugoviča

Sk.Grīvane

Sk.Rūtenberga

Sk. Robalde

Sk.Tarasova

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Robalde (vācu val.)

Sk.Ignaša (latviešu val. 10.-12.)

Piektdiena 02.11.2012

Semināros:

Sk.Pugoviča

Sk.Grīvane

Sk.Tarasova

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Pretice (soc.zin; psiholoģija, ētika)

Sk.Krūmiņa (angļu val.)

 

Nevada konsultācijas D.Dailidoviča un U.Grīnberga

VECĀKIEM!

Laipni aicinām mūsu skolas skolēnu vecākus

3.oktobrī plkst.17.00

uz vecāku sapulci!

Tiksimies, lai iepazītos, pārrunātu šī mācību gada aktualitātes,

tiktos individuālās sarunās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

-skolas administrācija-