Diena: 20. septembris, 2012

Mācību ekskursija uz Ziemeļkurzemes mežniecību

28.septembrī 10.c klases audzēkņi kopā ar skolotājām A.Jansoni, S.Krūmiņu un A.Vahšteini devāmies mācību ekskursijā uz Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecību. Ekskursija sākās ar virsmežniecības telpu apskati. Iestādes pārstāvis laipni izrādīja darba telpas, kuras glabā unikālas mednieku trofejas, ir labi aprīkotas ar visu darbam nepieciešamo. Sākās saruna par mežizstrādi un to apsaimniekošanu. Mums bija daudz jautājumu par to, kā likumīgi tikt pie malkas kravas. Iepazināmies ar virsmežzini Andri Petrusu, īsto sava aroda pratēju, kaislīgu mednieku un lielākās lūša žokļu trofejas īpašnieku. Devāmies uz mežu! Ekskursijas

laikā apskatījām trīs dažādas apskates vietas. Kā pirmo skatījām alkšņu audzi, kurā privātais īpašnieks bija veicis krājas kopšanas cirti. Kāpēc mežs ir jākopj? Mežaudzes kopšana veicama, lai uzlabotu paliekošo koku augšanas apstākļus un īsākā laika posmā panāktu lielāku koksnes krājas pieaugumu. Mūsu saruna turpinājās nākamajā meža pieturvietā, kur vērojām nekoptu priežu jaunaudzi. Lūk, tādai mazai priedītei jāaug 101-120 gadi, lai to varētu izmantot par vērtīgu kokmateriālu. Par visām nelaimēm, kas var apdraudēt mežaudzes (kaitēkļi, dzīvnieki, vētras u.c.), Andris Petruss paspilgtināja ar neparastiem atgadījumiem un mednieku stāstiem iz dzīves. Un kā pēdējā pieturvieta bija apmēram 9 gadus augusi priežu audze. Mācījāmies noteikt koku vecumu, iepazīties ar vērtīgākajām koku sugām mūsu mežos, mežu aizsardzību, uzvedības noteikumiem mežos un vēl daudziem interesantiem jautājumiem. Mēs bijām informācijas pārbagāti visos mācību priekšmetos: ekonomikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā utt. Paldies mūsu erudītajam ekskursijas vadītājam Andrim Petrusam

Raksta autore- bioloģijas un ķīmijas skolotāja Alvīne Vahšteine

Saliedējas klases kolektīvs

18.septembrī  11.b klase kopā ar klases audzinātāju Anitu nolēma doties ekskursijā. Mums paveicās! Bija jauka, saulaina diena.  Klase veica dažāda veida uzdevumus, kas vērsti uz komandas saliedēšanu, draudzīgumu un sadarbību, kā arī aizbēgšanu no ikdienas rutīnas. Bija uzdevumi, kuru izpildei vajadzēja ilgāku laiku, lai izdomātu kopīgu stratēģiju. Rezultātā kopīgi darbojoties, palīdzot viens otram, uzlabojās savstarpējā komunikācija, uzticēšanās, sapratne, kā arī tika meklēti risinājumi kā izkļūt no situācijām.  Galvenā atziņa- guvām pozitīvo enerģiju un pārliecību par savām un klases kā komandas spējām. Noslēgumā cepām desiņas un pārrunājam iespaidus. Radās idejas jauniem,  kopīgiem pasākumiem.
Skolēnu atsauksmes:

  • Ekskursija bija lietderīga un interesanta, bija  iespēja iejusties komandas saliedēšanas gaitā un atmosfērā ar savu klasi. ( Sabīne D.)
  • Vislabāk man patika lēciens, bet melnā siena, likās pat neiespējama.
  • Visslābākais, kas bijis skolā kopā ar klasi. ( Kristaps Š.)
  • Tas bija vajadzīgs, lai satuvinātu mūsu klasi. Ieguvēji ir tie, kas bija, jo bija iespējas iepazīt vienam otru. ( Sabīne P.)
  • Ekskursija bija interesanta, lika klasei būt vienotai un atbalstīt vienai otru. ( Vladislavs S.)
  • Visas aktivitātes lieliski der, lai saliedētu kolektīvu, lai mācītos strādāt komandā, lai pārvarētu sevi un uzticētos komandas biedram, kas mums tiešām ir jāmācās! ( Sintija )
  • Bija iesaistīts katrs no mums. Mēs iepazinām cits citu labāk, jo nācās kontaktēties katram ar katru.(Sabīne P.)

Raksta autore skolotāja Anita Rūtenberga