Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

2020.gada 26. martā Talsu novada domes deputāti, apzinoties ārkārtas stāvokļa iespējamās sekas, atbalstīja pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ieviešanu. To ir iespēja saņemt, ja ģimenē ir bērni, kas mācās no 1. līdz 12. klasei, un ģimene ir deklarēta Talsu novadā.

Vairāk informācijas: https://talsi.lv/zinas/viruss-covid-19/ievies-pabalstu-edinasanas-izdevumu-segsanai/

Mācības un konsultācijas skolēniem attālināti!

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, uzsāksim skolēnu mācību stundu un konsultāciju nodarbības tikai attālināti, izmantojot video konferenču platformu ZOOM, uzdevumiem.lv, maconis.lv.
Skolēniem regulāri jāseko līdzi aktualitātēm e-klasē!
Ieteikums: telefonos vai planšetdatoros uzinstalēt aplikāciju ZOOM, lai jums būtu iespēja pieslēgties tiešsaistes nodarbībām.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības lēmumu no 13. marta izglītības iestādēs mācības nodrošināt attālināti, informējam, ka pārtraukts klātienes mācību process Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā!

Lūgums sazināties ar klases audzinātājiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācībām attālināti.

12. klašu skolēniem centralizētais valsts pārbaudījums angļu valodā un krievu valodā notiks kā plānots 17., 18., 19. martā. Par konsultācijām, kas plānotas 16. martā, skatiet informāciju e-klasē.

Aicinām ikvienu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un stingri ievērot mediķu un atbildīgo instanču ieteikumus saistībā ar COVID-19. Ievērosim nepieciešamos piesardzības pasākumus! 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/7

Radošums mācību stundās

Radošas stundas skolā tiek piedzīvotas arvien biežāk, jo sekojot mūsdienu izglītības principiem, mainās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Skolotāja interese un uzdrīkstēšanās domāt “ārpus rāmja” palīdz apgūt zināšanas un prasmes ikvienam skolēnam. Radošas stundas aizrauj skolēnus un padara mācību tēmas vieglāk izprotamas.
Tā, piemēram, šodien pēc 11.c klases skolnieces Annas Mīlbergas iniciatīvas, nolēmām pastāstīt par citādāku matemātikas stundu, kurā skolēni izmantoja kartupeļus, mācoties šķelt plaknes, lai veidotu ģeometriskas formas.
Paldies skolotājai L.Boginskai!