Tēmas
Kalendārs
marts 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas pedagogi dalās pieredzē

14.martā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā viesojās kolēģi no Bauskas novada.

Pedagogus (Vecsaules, Mežgaļu, Bauskas pilsētas pamatskolas un Uzvaras, Īslīces vidusskolu, Bauskas Valsts ģimnāzijas)  skolas direktore Ineta Pugoviča iepazīstināja  ar skolas vīziju, darbības virzieniem un mācību, audzināšanas darba kvalitatīvajiem indikatoriem.

Skola iesaistījusies Brīvprātīgo skolu tīklā (idejas autori R.Ozols, A.Melle) un otro gadu pedagogi mācās sadarbojoties komandā strādāt un vadīt mācību stundas, kuras veidotas  kompetencē balstītā izglītības saturā (lietpratībā). Tika izspēlēta tēma “Agrie viduslaiki Latvijas teritorijā. Cilvēka saimnieciskā darbība latviešu tautasdziesmās. Vecvārdi un tautasdziesmu valoda”(10.klase).

Mācību stundu vadīja vēstures skolotāja Inta Robalde un latviešu valodas, literatūras skolotāja Dace Ignaša. Stunda bija kā viens no variantiem starpdisciplinārai mācīšanās pieredzei, saskatot folkloras materiālu pētīšanas iespējas vēsturē. Sasniedzamais rezultāts stundā ir skolēnu pētniecisko un prezentēšanas prasmju pilnveidošana, jaunas informācijas iegūšana un izprašana kā vēsturē, tā literatūrā un latviešu valodā. Izpētot tautasdziesmas, “skolēni” apkopoja un prezentēja šī konkrētā laika posma ražotājsabiedrības un ģeogrāfiskās vides mijiedarbību, raksturoja etniskās identitātes veidošanās procesus un valodas īpatnības. Šāda stunda māca arī cieņu pret Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tātad- patriotismu.

Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka iepazīstināja Bauskas novada kolēģus ar darbu programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Viesus iepazīstināja  ar aktivitātēm, kurās  iesaistās skolēni, viņu vecāki. Skolotāja dalījās pieredzē par 31.janvāra Atvērto stundu  “Eiropas Savienība – mīti un realitāte”. Diskusijā ar kolēģiem skolotāja Eisaka apliecināja, ka darbojoties programmā, skolēniem veidojas dziļāka izpratne par demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un rodas interese par norisēm Eiropas Parlamentā.

Bioloģijas un veselības mācības skolotāja, skolas koordinatore VVST Ineta Pugoviča aicināja kolēģus iesaistīties Veselību veicinošu skolu tīklā, iepazīstināja ar skolas darbu šajā virzienā un dalījās ar idejām, kā organizēt veselību veicinošas aktivitātes.

Tikšanās izskaņā – jautājumi – atbildes atvērtā, patīkamā gaisotnē  pie kafijas tases un “ceļojums “ pa skolas kabinetiem.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Ignaša

Izmaiņas sestdienas konsultācijās!

24.martā būs pieejamas konsultācijas pie skolotājiem:

Ekonomika, kulturoloģija – A.Jansone

Vēsture, sociālās zinības – U.Grīnberga

Fizika – G.Ēcis

Angļu valoda – S.Krūmiņa

Latviešu valoda, literatūra, vizuālā m. – A.Grīvane

Krievu valoda – I.Tenberga

Informācija 12.klašu audzēkņiem

12.klašu centralizēto eksāmenu nedēļā:

Pirmdiena, 12.marts

Otrdiena, 13.marts

Trešdiena,14.marts

Konsultācijas 12.kl. CE angļu valodā 9.40 – 12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-9.40 vēsture

CE angļu valodā 10.00

CE angļu valodas mutvārdu daļa 17.30

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 13.00-15.00

CE angļu valodā mutvārdu daļa 8.00

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 9.00-12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

12.30-13.30 ģeogrāfija

13.30-4.30 bioloģija

14.30-15.30 ķīmija

Ceturtdiena, 15.marts

Piektdiena, 16.marts

 
CE krievu valodā 10.00

Mutvārdu daļa pl.15.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.05 latviešu valoda

10.00-11.00 literatūra

11.30-12.00 fizika

12.00-13.00 matemātika

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.00 ekonomika

10.00-11.00 kulturoloģija

11.00-12.00 literatūra

12.00-13.00 politika un tiesības

Konsultācijas 7.-9.klašu skolēniem

Konsultācijas 7.-11.klašu skolēniem no 12.-16.martam no pl.9.00-.15.00

Pirmdiena, 12.marts Otrdiena, 13.marts Trešdiena,14.marts
Ineta Pugoviča (bioloģija) Aija Grīvane (latv.val.)
Inta Robalde (vēsture, vācu val.)
Sandra Eisaka (ģeogrāfija, matemātika)
Anita Rūtenberga (informātika)
Sandra Eisaka (ģeogrāfija, matemātika)
Ina Tenberga (krievu valoda) no 12.00
Alvīne Vahšteine (bioloģija, ķīmija) 10.00- 12.00
Santa Krūmiņa (angļu valoda) 14.00- 15.00
Ceturtdiena, 15.marts Piektdiena, 16.marts Sestdiena, 17.marts
Inessa Tarasova (fizika) 12.00- 13.00
Ina Tenbega (krievu valoda) 13.00 -15.00
Aija Grīvane (latviešu valoda)
Dace Ignaša (latviešu valoda)
Una Grīnberga (vēsture, politika un tiesības)
Jauniešu diena “Kopā esam, darām, varam”

Santa Krūmiņa

Izmaiņas sestdienas konsultācijās!

10.martā būs pieejamas konsultācijas pie skolotājiem:

Bioloģija, ķīmija – A.Vahšteine

Vēsture, vācu valoda – I.Robalde

Informātika, psiholoģija – A.Rūtenberga

Matemātika – I.Boginska

Bioloģija – I.Pugoviča

Matemātika, ģeogrāfija – S.Eisaka

Latviešu val. un lit. – D.Ignaša

    Veselības mācība ir viens no mācību priekšmetiem, kurā jau tagad notiek iestrādes satura apguvē starpdisciplinārā mācību vidē. Sarunās un diskusijās ar audzēkņiem mācības pietuvinās reālajai dzīvei un noder gan psiholoģijas, gan bioloģijas, gan ekonomikas u.c. mācību priekšmetos gūtās zināšanas. Savstarpēja sadarbošanās, pozitīvā gaisotne veicina uzticēšanos, viedokļu dažādību un tiek gūts priekšstats par jauniešu uzskatiem, dzīves vērtībām, nākotnes nodomiem.

    Ļoti būtiski audzēkņiem piedāvāt veselību veicinošas aktivitātes, kuras spētu aizvietot dažādus dzīves vilinājumus – datorspēles, azartspēles, atkarības u.c.negācijas.

    23.02. 10.c klases audzēkņi iemēģināja savas prasmes un spējas distanču slēpošanā. Ne visi audzēkņi ar prieku vēlējās piedalīties, tomēr, izvērtējot skolas piedāvāto iespēju un paklausot skolotājas uzmundrinājumam, iedrošinājuma vārdiem, audzēkņi veica izvēli savas veselības labā un devās trasē.

    Atsauksmes par aktivitāti bija ļoti dažādas, bet visi audzēkņi bija gandarīti par uzdrošināšanās mēģinājumu, par instruktora Mareka Birkentāla atbalstu un pozitīvo novērtējumu slēpošanas prasmē. Neizpalika arī emocijas: prieks par veikumu, “negribu” pārvarēšanu, draudzīgs šaržs par kritieniem un gūtais enerģijas lādiņš deva iedvesmu visai atlikušajai dienai.

Rakstu sagatavoja veselības mācības skolotāja I.Pugoviča