Paldies “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt teātra izrādi

    12. decembri skolas 10.- 12. klašu , pateicoties iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstam, apmeklēja Dailes teātra izrādi “Harolds un Moda”, kura notika Ventspils Teātra namā.

    Tā ir angļu rakstnieka komēdija ar pašnāvībām, un patiesībā tā ir smieklīga tikai pirmajā acu uzmetienā. Tas ir stāsts par kādu astoņpadsmitgadīgu puisi, kurš, gadu gadiem meklēdams mātes uzmanību un mīlestību, inscenē savas pašnāvības. Jā, vairākas. Reiz viņš pat mēģina izdarīt pašnāvību mātes priekšā. Taču viņas uzmanību viņš tomēr nespēj sev pievērst… Iegrimis depresijā, viņš nerimti staigā pa bērēm un kādā šādā reizē iepazīstas ar astoņdesmitgadīgu kundzi, kurai arī izsenis patīk bēres. Viņi sadraudzējas, pavada laiku kopā, līdz iemīlas viens otrā. Harolds ir apsēsts ar nāvi, savukārt Modas kaislība ir dzīve. Tostarp māte mēģina puisim atrast līgavu. Haroldam tas apnīk, un viņš mātei paziņo, ka precēsies ar Modu.  

    Izrādes režisors ir TV žurnālists Pauls Timrots., kurš lugu tulkojis no angļu valodas. Par izrādi P.Timrots saka: “Kas man patīk šajā lugā? Tas, ka viss notiek kā dzīvē. Cilvēki raud un smejas vienlaikus un senā kundze Moda- viņa pārzina dzīves vērtības. Viņai nav nekādu priekšrakstu. .Viņai nešķiet, ka vajadzētu dzīvot pēc kaut kādiem izdomātiem morāles kanoniem un kodeksiem. Viņa ir kā labs revolucionārs, kas parāda: nevajag dzīvot pēc priekšrakstiem, bet gan pēc savām izjūtām. Un tas būs pareizi”.

    Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vienu no dramaturģijas žanriem- komēdiju, vērot cilvēku savstarpējās attiecības un saskarsmes kultūru, izvērtēt mūsdienu morāles principus.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inta Robalde

 

 

Latvijai- 100!

       

    16. novembrī skolā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas simtgadei. Pasākums sākās ar kopīgi nodziedātu valsts himnu un video materiāla noskatīšanos par Latvijas valsts simboliem- karogu, ģerboni, himnu un valodu, kuri ir būtiski un svarīgi, lai pastāvētu valsts un tauta.
    Katrs pasākuma apmeklētājs uzrakstīja savu vēlējumu vai vēstījumu Latvijai. 12.c klases skolēni Krista un Miks nolasīja skolēnu pārdomas par Latviju, par to, kā viņi izprot Latviju kā savas mājas. Skolas 1. stāva gaitenī aplūkojama zīmējumu izstāde.
    Direktores p.i. D.Kalašņikova atzinīgi novērtēja, un apsveica 5 mūsu skolas grāmatas “SIRDS DOMAS LATVIJAI” autorus. K.Prūse 12.c saņēma grāmatu piemiņai,  A.Rubašenko 10.c atzinīgi tika novērtēta par piedalīšanos foto akcijā “PAŠĪTIS – pasmaidi Latvijai”, mūsu skola saņēma Talsu novada domes pateicību par sadarbību, atsaucību un radošo aktivitāšu atbalstu Latvijas simtgadi  sagaidot.   
    Noslēgumā skolas vadība  teica vēlējuma vārdus un pasākuma dalībnieki tika cienāti ar svētku klinģeri.

Rakstu sagatavoja sociālo zinātņu metodiskās komisijas vadītāja Inta Robalde

Militāra karjera – MILITĀRĀS PROFESIJAS NACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS

 

22.novembrī 10.c, 11.c, un 12.c klases skolēniem bija iespēja tikties ar  Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) virsleitnantu Māri Otaņķi un seržantu Mārtiņu Andži no rekrutēšanas un atlases centra.Prezentācija tika sadalīta vairākos blokos. Kā viens no tiem bija par NBS sastāvu, otrais bloks par  atalgojumu , trešais bloks –par nepieciešamo izglītību. NBS pārstāvji aicināja izvēlēties militāro karjeru, minot priekšrocības un iespējas darba tirgū. Aicināja īpašu uzmanību pievērst tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, sports, ģeogrāfija, informātika, psiholoģija un svešvalodas. Tika uzskaitītas vairāk kā 30 profesijas, kuras var īstenot militārajā karjerā. 
Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Rūtenberga

Pasākums valsts svētku ieskaņā

 

15.11.2018. mūsu skolas 11.c un 12.c klases audzēkņi apmeklēja Talsu novada muzeja Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīto sarīkojumu “Brīvības rītausmā”, kur tika atklāta ceļojošā izstāde “Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī. 1918–1920”, kā arī tika uzklausīts Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskās asistentes Innas Gīles izsmeļošais stāstījums par kara medicīnu Latvijā Neatkarības kara laikā.

Valsts svētku mēnesis novembris

     Klāt novembris, ko pārliecinoši varam dēvēt pat svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas − 11. novembris, Lāčplēša diena, un 18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena − to padara īpašu. No visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam saistībā ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad godinām neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada novembrī. Jo, ja nebūtu šo izšķirošo kauju, tad 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts vairs nepastāvētu.
    9.novembrī, Lāčplēša dienas ieskaņā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēni  dienu sāka auseklīšu zīmes un sveču liesmas noskaņā. Kopā pulcēšanās brīdī mēs lepojāmies ar 12.klases izglītojamā Mika Zaķa sasniegumiem foto izstādē “Es = Latvija”. Mēs lepojāmies ar 5 izglītojamo: Kristas Prūses, Mika Zaķa, Ievas Šķībās, Maijas Ratnieces un Rodrigo Bakanovska  iespēju viesoties Eiropas Parlamentā  Strasbūrā un uzklausīt viņu stāstus par darbu un izjūtām šajos pasākumos. Mēs atzīstam citātu par mūsu skolu Talsu Vēstīs: “Tu esi Eiropā, tas nozīmē: tu esi par mieru”. Lai svētdien lāpu gājiena ugunīs atspīd mūsu pateicība par mieru!
 Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka