Aicinām uz vecāku dienām!

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas vecāku dienām, kas notiks 2019.gada 8.-10. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00. 
Piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, skolas vadību.
Iesakām izmantot izdevību un aiziet uz individuālu sarunu ar tiem skolotājiem, kuru mācību priekšmeti Jūsu bērnam sagādā grūtības, vai tieši pretēji – rada padziļinātu interesi un prieku.
Gaidīsim arī vecākus, kuru bērni plāno iegūt izglītību mūsu skolā!

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.8.3.4.0/16/I/001 “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

This image has an empty alt attribute; its file name is Pumpurs-konference.jpg

29. martā Kuldīgas Centra Vidusskolā piedalījāmies projekta PuMPuRS Kurzemes reģiona konferencē. Tikāmies ar iedvesmojošiem un motivētiem pedagogiem un projekta PuMPuRS atbalsta personālu, kuri saprot un apzinās, ka sadarbība un būšana kopā ir neatņemama veiksmes un izdošanās sastāvdaļa. Un tas viss, lai palīdzētu skolēniem, kuriem ir jāatrod sevī motivācija, lai nezaudētu ticību nedz savām spējām, nedz iespējām nākotnē, un samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
Izglītības un kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča ar uzrunu Kuldīgas Centra Vidusskolā noslēdza PuMpuRS konferenču ciklu Latvijas reģionos. 
Šajā reizē, īpašs paldies tika pateikts arī mūsu Talsu novada PuMPuRS koordinatorei Daigai Feldmanei. 
Mēs turpināsim strādāt projektā PuMPuRS, lai katram, kuram nepieciešams, būtu iespēja. Lai katrs tiktu pamanīts!
PAMANI. IEKLAUSIES. ATBALSTI arī Tu – ikdienā! To varam mēs katrs.
#PuMPuRS
Mūsu skolu pārstāvēja IAP izstrādāja A.Rūtenberga un konsultatīvā atbalsta sniedzēja I.Pugoviča.  

 

PASAULES ŪDENS DIENU ATZĪMĒJOT

21. martā veselības mācības skolotāja Ineta Pugoviča kopā ar interesentiem, atgādinot par Pasaules ūdens dienu, noskaidroja: Vai, kādu un kāpēc dzert ūdeni? Kāds ir DZĪVS ūdens?
Kādas ir ūdens “uzlabošanas” metodes? Kā izpaužas dehidratācija?
Sarunas izskaņā “mazais asprātības” konkursiņš noskaidroja, ka 10.c klasē humors, vērīgums un reakcijas ātrums palīdz skolas ikdienas darbos.
Secinājums: labas pašsajūtas indikators – mēs savā ķermenī jūtamies labi!

Rakstu sagatavoja veselības mācības skolotāja Ineta Pugoviča

Konsultācijas 2018./2019.m.g. VPD un CE 11. un 12.klasēm

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
11.MARTS
Konsultācijas
ANGĻU VALODĀ
angļu val. kabin.
9.00-14.00

12.MARTS
Eksāmens
CE ANGĻU VAL.
9.45- 14.20
Mutvārdu eksāmens CE
ANGĻU VAL.
15.00- 17.15

13.MARTS
Konsultācijas
KRIEVU VALODĀ
Krievu val. kabin.
9.00-12.00

Mutvārdu eksāmens CE ANGĻU VAL.
9.00 – 17.15

14.MARTS
Eksāmens
CE KRIEVU VAL.
9.45- 14.15
Mutvārdu eksāmens
CE KRIEVU VAL.
15.10- 18.10

15.MARTS
Konsultācijas
Latviešu valodā
9.00-14.10
Matemātikā
9.00 -12.00
Ekonomikā
10.30 -11.55
Fizikā
12.45 – 15.40
Informātika
14.15 -15.40

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2018./2019.m.g. 11.-15.martam

Skolotājs/mācību priekšmets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Bērziņa Sandra EKON     11.00 – 14.00 9.00 – 14.00  
Boginska Ligita MAT 9.00 – 14.00     9.00 – 14.00 9.00 – 14.00
Dimza Ilze MŪZ   13.00 – 15.00      
Eisaka Sandra MAT ĢEO   9.00 – 14.00   10.00 – 15.00 12.00 – 15.00
Ēcis Guntars FIZ   9.00 – 11.00     13.00 – 15.30
Ansaberga Zane INF         14.00 – 15.30
Grīvane Aija LV LIT 10.00 – 15.00   10.00 – 15.00    
Ignaša Dace LV LIT ANG         10.00 – 15.00
Kalašņikova Dana KULT   10.00 – 15.00 10.00 – 15.00    
Vahšteine Alvīne BIO ĶĪM       10.00 – 15.00  
Rūtenberga Anita INF   15.00 – 16.00      
Ineta Pugoviča BIO VES   11.00 – 15.00   11.00 – 15.00  
Grīnberga Una VĒST SOC.Z. 10.00 – 13.00   11.00 – 15.00    
Tenberga Ina KR V   12.00 – 15.00 12.00 – 15.00    

6. MARTĀ AKTIVITĀTES TALSU HOKEJA HALLES SLIDOTAVĀ

Nenoliedzami, ka fiziskās aktivitātes  ir priekšnoteikums mūsu labai pašsajūtai, veselībai un dzīves kvalitātei. 
Kāpēc šodien – slidošana? Slidošana attīsta līdzsvara izjūtu, uzlabo ķermeņa lejasdaļas muskulatūru un stabilizē locītavas, papildus attīsta vispārējo izturību un veicina koncentrēšanās spēju noturīgumu. 
Psiholoģiski palīdz mums atslēgsies no pavasara noguruma, no ikdienas stresa un reizēm arī no nepatikšanām. Tāpēc mācīsimies un sportosim! 
Tikai tā attīstīsim savu personību, iegūsim augstāku pašapziņu, drosmi, garīgu izturību. Mūsu fiziskā labsajūta ietekmē mūsu garīgo veselību!